tortured 01

ما گواه وجود شکنجه سیستماتیک در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

tortured 01

tortured 01ما امضاکنندگان این نامه، که علاوه بر ستم‌های رژیم شاه به انحاء مختلف متحمل اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی نیز شده ایم، خواستار فرصتی از صدای امریکا تنها برای ارائه جزئی از انبوه مدارک و حضور چند شاهد از میان صدها تن، جهت شهادت بر وجود شکنجه سیستماتیک و جاری در بازداشتگاه های ساواک، و ابطال ادعای آقای ثابتی دایر بر نبود شکنجه ایم. از این طریق است که صدای آمریکا می تواند مانع از این برداشت شود که در اشاعه ناراستی و اجحاف نسبت به قربانیان شکنجه در ایران، از جمله نسبت به امضاکنندگان این نامه، سهیم بوده است.

آقای کاوه باسمنجی

سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا

رونوشت : آقای سیامک دهقان پور مسئول برنامه افق

در برنامه «افق» شبکه فارسی صدای آمریکا، مورخ هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۰(۷ فوریه ۲۰۱۲)، در مصاحبه ای از قبل ضبط شده با آقای پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) ایران در سال های قبل از انقلاب ۱۳۵۷، نامبرده ضمن انکار اعمال شکنجه درباره بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی آن دوران کوشید که کارنامه جنایات شکنجه گران ساواک را محو کند.

چهره آقای ثابتی به عنوان «مقام امنیّتی» بر روی تلویزیون ایران هنوز از خاطره ها نرفته است. پرویز ثابتی آن زمان هم در توجیه سیاست سرکوب، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی صحنه گردان آن نمایش های ضّدبشری بود.

ما امضاکنندگان این نامه، که همگی مان طعم شکنجه های دستگاه تحت مدیریت آقای ثابتی را چشیده و شاهد ضجه های دائمی بازداشت شدگان در اثر شکنجه در اطاق های بازجویی آن دوران بوده ایم، گواه وجود شکنجه به عنوان واقعیتی سیستماتیک، جاری و رایج در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم و اظهارات او در مصاحبه مذکور را کتمان آگاهانه حقیقت تلقی می کنیم.

ما امضاکنندگان این نامه، که علاوه بر ستم‌های رژیم شاه به انحاء مختلف متحمل اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی نیز شده ایم، خواستار فرصتی از صدای امریکا تنها برای ارائه جزئی از انبوه مدارک و حضور چند شاهد از میان صدها تن، جهت شهادت بر وجود شکنجه سیستماتیک و جاری در بازداشتگاه های ساواک، و ابطال ادعای آقای ثابتی دایر بر نبود شکنجه ایم. از این طریق است که صدای آمریکا می تواند مانع از این برداشت شود که در اشاعه ناراستی و اجحاف نسبت به قربانیان شکنجه در ایران، از جمله نسبت به امضاکنندگان این نامه، سهیم بوده است.

یادآوری این نکته را هم ضروری می دانیم که شکنجه بر طبق «عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازاتهای اهانت آمیز و غیرانسانی» (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۸۴) ، جنایت بین المللی به شمار می آید و دولت های عضو این عهدنامه و از جمله ایالات متحده امریکا، موظفند کسانی را که در صدور دستور یا اعمال شکنجه نقش داشته اند، هر چند که ملیّت خارجی داشته و در خارج از قلمرو آنان مرتکب آن جنایات شده باشند، در محاکم خود مورد پیگرد قرار دهند. رسانه های خبری در کشورهای دموکراتیک هم همواره در کشف حقیقت و معرّفی جنایتکاران سهم به سـزایی دارند.

ما منتظر اعلام تصمیم شما در پاسخ به درخواست مان هستیم.

با احترام

۱. آذرافروز ناصر

۲. آذرفرد حسن

۳. آذرنوش رسول

۴. آراکلی سرژ

۵. آزادگر محمد

۶. آلادپوش مرتضی

۷. آهوقلندری پروین

۸. ابراهیم زاده باقر

۹. ابراهیم زاده مهدی

۱۰. ابراهیمی داوود

۱۱. ابن جلال حبیب

۱۲. احمد زاده مستوره

۱۳. احمدی فریدون

۱۴. اخوان بیطرف محمود

۱۵. اسلامی الهه

۱۶. اسلامی مهدی

۱۷. اعظمی محمد

۱۸. افراخته ناهید

۱۹. اکرمی رضا

۲۰. الاردبیلی محمد

۲۱. امام حسام

۲۲. امانی احمد

۲۳. امینی بهمن

۲۴. امینیان هادی

۲۵. انورحقیقی حسین

۲۶. انورحقیقی عباس

۲۷. براهنی رضا

۲۸. برهمندی بیژن

۲۹. برهون محمدطاهر

۳۰. برزوئی علی

۳۱. بلدی یداله

۳۲. بنی هاشمی شریفه

۳۳. بهادری حسین

۳۴. بهبودی حسین

۳۵. بهتوئی علیرضا

۳۶. بهمنش سیما

۳۷. بهنام ماکوئی اژدر

۳۸. بی نیاز بیت اله

۳۹. پاک نژاد عباس

۴۰. پاک نیا خلیل

۴۱. پرزین حبیب

۴۲. پرویز مهدی

۴۳. پورجانکی حسین

۴۴. پورقباد ارسلان

۴۵. پورمندی احمد

۴۶. پورنقوی علی

۴۷. پیوندی نوید

۴۸. تاج احمدی اصغر

۴۹. تاجمیر ریاحی حبیب

۵۰. تام نقی

۵۱. تقی زاده ایرج

۵۲. توسلی ابوالفضل

۵۳. جباری مهدی

۵۴. جعفری حسن

۵۵. جعفری سکینه(عاطفه)

۵۶. جمشیدی فردوس

۵۷. جوادی رضا

۵۸. جوشنی رضا

۵۹. جوشنی سارا

۶۰. جهانبخش جعفر

۶۱. حاتم لو سیف الدین

۶۲. حجتی هوشنگ

۶۳. حدادپور محمد

۶۴. حرمتی پور محسن

۶۵. حسنوند گودرز

۶۶. حسینی حمید

۶۷. حلمی پور ابراهیم

۶۸. حمیدیان نقی

۶۹. خاکسار نسیم

۷۰. ختائی اسماعیل

۷۱. خسروی زاگرس

۷۲. خرسند خسروشاهی رضوان

۷۳. خرسند علی اصغر

۷۴. خلیق بهروز

۷۵. خلیلی عباس

76. خوشبخت احمد

۷۷. دارابیگی مجید

۷۸. دانشگری رقیه

۷۹. درخشنده حمید

۸۰. دستگیر محمد

۸۱. دقتی رضا

۸۲. دوستدار اکبر

۸۳. دوستدار غلام

۸۴. راهی حسن

۸۵. رجبی مهدی

۸۶. رزمی ماشااله

۸۷. رحمانی نژاد ناصر

۸۸. رکنی فرهمند

۸۹. رنجبر تالاری محمد

۹۰. رنجکشان ابراهیم

۹۱. روح اله ویدا

۹۲. زرکش احمد

۹۳. زمانی محمدرضا

۹۴. سازور حسین

۹۵. سازور محسن

۹۶. ستاری علی

۹۶. ستوده بهروز

۹۸. سجادی جمال

۹۹. سجودی غلامرضا

۱۰۰. سرکوهی فرج

۱۰۱. سعادتی ثریا

۱۰۲. سلطان آبادی کیومرث

۱۰۰۳. سلطانزاده هدایت

۱۰۴. سمساری تقی

۱۰۵. سوری اکبر

۱۰۶. سیاهپوش مرتضی

۱۰۷. سیف اکبر

۱۰۸. شالگونی جلال

۱۰۹. شبان علی

۱۱۰. شوکتی رسول

۱۱۱. صادق زاده اسفندیار

۱۱۲. صادقی پرویز

۱۱۳. صمدیان حسن

۱۱۴. صیامی فرهاد

۱۱۵. طاهری پور جمشید

۱۱۶. طبیب غفاری هیبت اله

۱۱۷. طلوع علی

۱۱۸. عاقلی زاده عباس

۱۱۹. عبدالرحیم پور مجید

۱۲۰. عرب زاده حسن

۱۲۱. عزیزخانیان ماسیس

۱۲۲. عزیزی حسن

۱۲۳. عصاره نادر

۱۲۴. عقیلی فروهر

۱۲۵. علیمحمدی ثریا

۱۲۶. عمرانی بهزاد

۱۲۷. عمرانی میرحمید

۱۲۸. عیسی بیگلو هوشنگ

۱۲۹. غروی فاطمه (طاهره)

۱۳۰. عزت پور عبداله

۱۳۱. فارسی محمد

۱۳۲. فتاپور مهدی

۱۳۳. فتحی مسعود

۱۳۴. فخاری حسن

۱۳۵. فراهتی حمزه

۱۳۶. فرسائی فهیمه

۱۳۷. قاسمی وجیه اله

۱۳۸. قائمیان پرویز

۱۳۹. قریشی فیروز

۱۴۰. قلیائی باقر

۱۴۱. قلی زاده قدرت

۱۴۲. قنبری شهرام

۱۴۳. کاظم زاده افشار حسین

۱۴۴. کاویانی محمدرضا

۱۴۵. کریمی اسفندیار

۱۴۶. کریمی بهزاد

۱۴۷. کریمی رضا

۱۴۸. کریمی فرزاد

۱۴۹. کهوند اصغر

۱۵۰. گلابچی مقدم عباس

۱۵۱. گلشاهی حسن

۱۵۲. گیلکی بهرام

۱۵۳. لاریمی علی

۱۵۴. ماوائی سیروس

۱۵۵. محجوبی بهجت

۱۵۶. محجوبی عفت

۱۵۷. محسنی عطا

۱۵۸. محمدی احمد

۱۵۹. محمودی ضرغام

۱۶۰. مختاری پرویز

۱۶۱. مختاری منوچهر

۱۶۲. مدرسی سیامک

۱۶۳. مدنی مصطفی

۱۶۴. مشیری قاسم

۱۶۵. مصلی نژاد عزت

۱۶۶. مطلب زاده بهروز

۱۶۷. مظاهری عباس

۱۶۸. معتدل محمدعلی

۱۶۹. معمارحسینی مهراعظم

۱۷۰. ملک محمدی مرتضی

۱۷۱. ممبینی امیر

۱۷۲. منفرد زاده اسفندیار

۱۷۳. منیری فاضل محمد

۱۷۴. مولازاده مسعود

۱۷۵. مولودی صفا حسین

۱۷۶. مهتدی عبداله

۱۷۷. میرمؤیدی هادی

۱۷۸. میر هاشمی اشرف

۱۷۹. میرزازاده نعمت (م آزرم)

۱۸۰. ناظمی محمدرضا

۱۸۱. ناظمی ناهید

۱۸۲. ناظمی نوشزاد

۱۸۳. نژند زهره

۱۸۴. نعیمی حمید

۱۸۵. نقی پور حسین

۱۸۶. نگهدار فرخ

۱۸۷. نوائیان داوود

۱۸۸. نویدی پرویز

۱۸۹. نیری ایرج

۱۹۰. نیکخواه کاظم

۱۹۱. هادی طلب علیرضا

۱۹۲. هاشمی حسام

۱۹۳. هاشمی صدیقه (منیر)

۱۹۴. وثوقی داریوش

۱۹۵. وکیلی سیمین

۱۹۶. یزدیان منوچهر

۱۹۷. یلفانی محسن

۱۹۸. یوسفی ایرج

۲۶ فوریه ۲۰۱۲

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.