تلویزیون رنگین کمان

نواختن برای تغییر

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

playing for_change_01
https://rangin-kaman.net/?p=6167

لینک کوتاه

playing for_change_01

 همزمان که ما راه خود را دور دنیا می پیمودیم با عشق، نفرت ، فقیر و غنی، سیاه و سفید، و بسیاری از گروه های مختلف مذهبی و عقیدتی برخورد کردیم. بر ما روشن شد که به عنوان یک نژاد انسانی ما نیاز به گذر از تاریکی به نور داریم و موسیقی سلاح آینده ما است. این “آهنگ جهانی” توسط موسیقی دانانی اجراء شده که تعرض و نفرت را دیده و با عشق و پشتکار بر آنها فائق آمده اند.

ما دیگر به مشکلات نیاز نداریم، چیزی که به آن نیاز داریم عشق است. روح “باب مارلی” همواره زنده است.

این چهارمین ویدئوی “آهنگ جهانی” است که بر روی مجموعه “نواختن برای تغییر : آهنگ جهانی” ساخته شده است و در پی کلاسیک های “در کنار من بایست”، “یک عشق” و “نگران نباش” می آید.

این قطعه فراموش نشدنی توسط نوازندگانی از چهار گوشه جهان اجراء شده که سهم خود را، در سفر دور دنیا، در این کار گزارده اند.

{youtube width=”640″ height=”380″}fgWFxFg7-GU{/youtube}

www.playingforchange.com

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما