امروز یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

ساعت ۱۶:۴۱

 
فرهنگ و هنر

اُطلبوالعِلم وَلو بِالصّین

11 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

m sahar 03
https://rangin-kaman.net/?p=5645

لینک کوتاه

m_sahar_03.jpgم.سحر

حوری

محصول خیالِ سدره در کاخ ، رسید

طوبا گُل داد و میوه بر شاخ ، رسید

عُمری به هدر دادی و رفتی به بهشت

حوری نرسید ، لیک بیلاخ رسید!

یخ در بهشت

خیاطی و هم سوزن و هم نخ داری

در قلب کویر ، کاسهء یخ داری

گیریم توراست قصد رفتن به بهشت

ما را زچه رو اسیر دوزخ داری ؟

معمار جهنم

سردفتر جهل و مایهء غم شده ای

وز پوکی ِ ما خورده و محکم شده ای

خواهان بهشتی از چه ما را برخاک

معمار مدینهء جهنم شده ای ؟

مینو

حق گوت نخواهیم کرا باید دید؟

ره جوت نخواهیم کرا باید دید؟

ما بی تو خوشیم در جهنم ، ای شیخ

مینوت نخواهیم کرا باید دید؟

کلاهیان

این دام ِ نهان به راه ما بردارید

وآن عکس ز روی ماه ما بردارید

ای خیل کلاهیان ِ دین شیفتگان

دست از سر بی کلاه ما بردارید

وحشت

این عشوه و آن ادا بهل چندی نیز

وین کبر در آن عبا بهل ، چندی نیز

در وحشت ِ جاری از خدایت غرقیم

ما را به خدای ما بهل چندی نیز!!

اسب تروا

گفتند که« اطلبوا ولو بالصین»باش

در لندن و پاریس و بُن و برلین باش

علم و هنر آموز ، نگفتند ترا

اسب تروای شیخ پشم الدین باش

مُعین استبداد

ای آن که ترا کلید ِ سوربُن دادند

بام و در ِ دانشت به رو بگشادند

چونست که علم و دانشت در ره دین

امروز مُعین ِ ظلم و استبدادند؟

زیرک

علمی که غلام جهل شد ، وای براو

آن عقل که رام ِ جهل شد ، وای بر او

وان زیرک تیزپر که چون دانه بدید

از اوج ، به دام ِ جهل شد ، وای بر او

تحمیل

فیزیک کجا و حضرت ِ جبرائیل؟

بیگ بانگ کجا و قصهء عام الفیل؟

رفتی به اروپا که هنرجویی و علم

جهل از چه کنی به اهل ِ دانش تحمیل؟

E=mc2

ای آنکه ترا علم به عقل افزوده ست

از بهر چه گویی که : « خدا فرموده ست : ـ

مقصود ز ” ای مساوی ام سی دو ” ـ

نسبیت ِ سرعت و انرژی بوده ست؟ » ـ

دانشجو

اهل هنری ، به راه ِ رُم باید رفت

ور دین خواهی به شهر قم باید رفت

گر فنِّ مُدرن و دانش نو طلبی

از جهل ، گریزنده و گُم باید رفت

م.سحر

پاریس ۷.۱۰.۲۰۱۱

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما