بیانیه‌ بمناسبت اختتام کنگره‌ پانزدهم حزب دمکرات کردستان

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

کمیته‌ مرکزی منتخب کنگره‌ پانزدهم به‌ مناسبت برگزاری موفقیت آمیز کنگره‌ پانزدهم به‌ کلیه‌ مبارزان، اعضای حزب و هواخواهان حزب دمکرات کردستان تبریک و تهنیت گفته‌ و کلیه‌ صفوف حزب و تمامی دوستان و دلسوزان این حزب و بطور کلی مردم کردستان را به‌ حمایت از رهبری حزب در به‌ انجام رساندن تصمیمات و توصیه‌های این کنگره‌ فرامی‌خواند.


مردم مبارز کردستان !

اعضا و هواداران مبارز حزب دمکرات کردستان!

دوستان حزب دمکرات در کردستان، ایران و سراسر جهان!

با مسرت اعلام میداریم که‌ پانزدهمین کنگره‌ حزب دمکرات کردستان بعد از ظهر روز  هشتم خرداد ماه (۲۹ ماه مه ۲۰۱۱) با موفقیت به‌ کارهای خود پایان داد.

کنگره‌ پانزدهم با شعار “آمادگی برای فعالیت در شرایط نوین کردستان، ایران و منطقه‌” ساعت ۱۰ پیش از ظهر دوشنبه‌ ۲۳م ماه مه‌ (۲خرداد ۱۳۹۰) طی مراسم ویژه‌ای کارهای خود را آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه‌ کنگره‌ علاوه‌ بر اعضای رهبری و کمیسیون حراست از اساسنامه، نمایندگان تشکیلات حزب در آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای مختلف اروپا، نمایندگان اعضای حزب در اقلیم کردستان و نمایندگان کادرها و پیشمرگان حزب، دهها تن از مبارزان دیرین و دمکرات و شمار چشمگیری از اعضای خانواده‌ شهدای حزب حضور داشتند. مراسم مزبور با سرود ملی ای رقیب و یکدقیقه‌ سکوت در گرامیداشت یاد و خاطره‌ شهدای راه آزادی آغاز شد. سپس سیمای سرشناس دمکرات و مبارز دیرین، آقای حسن رستگار‌ طی بیاناتی رسما کنگره‌ را افتتاح نمود. ایشان در بیانات خویش با اشاره‌ به‌ شرایط منطقه‌ و لزوم بهره‌ گیری از تحولات بسود مسأله‌ کرد، اهمیت کنگره‌ پانزدهم در حیات حزب دمکرات کردستان و وظیفه‌ شرکت کنندگان کنگره‌ در این رابطه‌را مورد توجه‌ قرار داد.
سپس دبیرکل حزب، آقای خالد عزیزی چکیده‌ای از گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی به‌ کنگره‌ پانزدهم ¬را تقدیم کرد. گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی سیاستهای جهانی و تحلیل حزب دمکرات کردستان در خصوص مجموعه‌ای از تحولات و مسائل مهم جهانی را مورد اشاره‌ قرار داده‌ بود. در رابطه‌ با خاورمیانه‌ نیز گزارش مزبور تحولات اخیر کشورهای عربی ‌را مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار داده‌ بود.
دبیرکل حزب در ادامه‌ بطور اجمالی دیدگاه و تحلیل کمیته‌ مرکزی در رابطه‌ با مهمترین رویدادهاو تحولات ایران و برخی مسائل و مشکلات مربوط به‌ این کشوررا برای‌ اعضا و میهمانان کنگره‌ تشریح نمود. در این بخش شرایط سیاسی ایران، مسأله‌ ملیتها در ایران، جنبش سبز، مشکل اتمی و وضعیت حقوق بشر در سایه‌ حاکمیت جمهوری اسلامی، همچنین شرایط سیاسی کشور مورد اشاره‌ قرار گرفت. گزارش سیاسی ارائه‌ شده‌ از سوی آقای خالد عزیزی، بخش مهمی از محتوای خود را به ‌مسأله‌ کرد اختصاص داده‌ بود. در این بخش، گزارش به‌ مسأله‌ کرد در عراق، ترکیه‌، ایران و سوریه‌ پرداخته‌ و با اشاره‌ به‌ برخی رویدادهاو تحولات، به‌ این نتیجه‌ رسیده‌ بود که‌ در کلیه‌ این بخشها مسأله‌ کرد در حال پیشرفت بوده‌ و بیش از گذشته‌ در معادلات گوناگون خاورمیانه‌ مطرح گشته‌ است.
محور دیگری از گزارش تقدیم شده‌ از سوی دبیرکل حزب دمکرات کردستان به‌ وضعیت کردستان ایران اختصاص داده‌ شده‌ بود. در این رابطه‌ سیاستهای جمهوری اسلامی در کردستان که‌ بر ستم و تبعیض ملی و سرکوب پی‌ریزی شده‌ است، همچنین اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کردستان ایران مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ بود.
آخرین بخش گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی به‌ تجزیه‌ و تحلیل مجموعه‌ای از مهمترین موضعگیریهای حزب دمکرات کردستان در پی کنگره‌ چهاردهم و بویژه‌ در دو سطح کردستان و ایران اختصاص یافته‌ بود.
پس از ارائه‌ گزارش از سوی دبیرکل، کمیسیون پیامهای کنگره‌ پانزدهم، گزارش خودرا به‌ کنگره‌ تقدیم داشت. بر اساس گزارش مزبور حدود ۷۰ پیام از سوی دوستان کرد، ایرانی و خارجی برای کنگره‌ پانزدهم ارسال شده‌ بود. در همین بخش پیامهای هردو دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان و اتحادیه‌ میهنی کردستان خطاب به‌ کنگره‌ پانزدهم قرائت شد.
بعد از ظهر روز دوشنبه‌ ۲۳م ماه مه در دومین نشست کنگره‌ رفیق قادر وریا از سوی کمیته‌ آماده‌ سازی کنگره‌ گزارشی از نحوه‌ کار این کمیته‌ و چگونگی برگزاری کنفرانسها و برخی اطلاعات در مورد ترکیب شرکت کنندگان در کنگره‌ پانزدهم را ارائه‌ کرد و کمیسیونهای کاری پیشنهاد شده‌ به‌ کنگره‌ را معرفی نمود که‌ بالطبع اعضای کنگره‌ پس از ارائه‌ ملاحظات و نقطه‌ نظرات خویش به‌ کمیسیونها رأی اعتماد دادند.
پس از تصویب کمیسیونها، شرکت کنندگان در کنگره‌ نقطه‌ نظرات خودرا در خصوص گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی به‌ کنگره‌ پانزدهم را ابزار داشته‌ و گزارش مزبور را با انتقادات، پیشنهادات و ملاحظات خویش غنای بیشتری بخشیدند.
بخش دیگری از کار کنگره‌ پانزدهم به‌ بحث در مورد کارو فعالیت حزب در فاصله‌ دو کنگره‌ چهاردهم و پانزدهم اختصاص داشت. شرکت کنندگان در کنگره‌ طی چند نشست، عرصه‌های گوناگون کارو فعالیت حزب را مورد ارزیابی  قرار داده‌ و بصراحت کمبودهای هرکدام از عرصه‌هارا مورد توجه‌ قرار داده‌ و پیشرفتها و نقاط قوت هر کدام از بخشهارا خاطرنشان ساختند. همزمان کمیسیونهای گزارش و قطعنامه‌ مجموعه‌ بخشها و مسائل مهمی که‌ از سوی اعضای کنگره‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ بودند را آماده‌ کرده‌ بود تا آنهارا در گزارش سیاسی و قطعنامه‌های کنگره‌ بگنجاند. پس از آنکه‌ کمیسیون گزارش متعهد گردید که‌ کلیه‌ پیشنهادات و ملاحظات جوهری را در گزارش سیاسی قید نماید، کنگره‌ گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی را تصویب کرد.
یکی دیگر از کارهای مهم کنگره‌ پانزدهم بازنگری برنامه‌ و اساسنامه‌ حزب بود. در این بخش از کار کنگره‌، پس از آنکه‌ هیأت بازنگری برنامه‌ و اساسنامه‌ توضیحات خود در مورد تغییرات اعمال شده ‌¬را تقدیم کنگره‌ نمود، کنگره‌ طی چند نشست پی در پی تغییرات لازم در بخشهایی از برنامه‌ و اساسنامه ‌را که‌ عمدتا فرم و نحوه‌ تنظیم آنرا دربر می گرفت به‌ تصویب رساند.
کنگره‌ پانزده‌ زمانی‌ را نیز به‌ ارائه‌ گزارش کمیسیون حراست از برنامه‌ و اساسنامه‌ اختصاص داد. در این بخش مسئول کمیسیون نامبرده‌ اقای جلیل گادانی به‌ فعالیت این کمیسیون در فاصله‌ زمانی میان کنگره‌ ۱۴ و ۱۵ اشاره‌ کرد.
در ادامه‌ کارهای کنگره‌، کمیسیون قطعنامه‌، پس از بحث و تبادل نظرات لازم از سوی اعضای کنگره‌، دو قطعنامه‌‌را از تصویب کنگره‌ گذراند. قطعنامه‌ نخست که‌ به‌ کارو فعالیت حزبی و مسائل داخلی مربوط بود‌، کمیته‌ مرکزی منتخب کنگره‌ پانزدهم را متعهد ساخت که‌ در زمینه‌های دیپلوماسی، سازماندهی، تبلیغات و آموزش و نیز بمنظور اهمیت دادن به‌ مناطق جنوبی و شمالی کردستان و اهمیت دادن به‌ فعالیت در میان کردهای ساکن در مناطق غیر کرد در ایران پروژه‌ و برنامه‌ لازم را تهیه‌ و اجرا نماید. یافتن مکانیزم مناسب جهت تحقق شعار کنگره‌ که‌ عبارت بود از آماده‌ سازی برای فعالیت در شرایط نوین یکی دیگر از وظائفی است که‌ بر عهده‌ رهبری حزب نهاده‌ شده‌ است.
در قطعنامه‌ سیاسی مصوبه‌ کنگره‌ پانزدهم نیز در هر دو عرصه‌ کردستان و ایران مجموعه‌ تصمیماتی به‌ چشم می‌خورند که‌ می توان به‌ اهمیت دادن به‌ اتحاد و همکاری میان احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان و ایران و توجه‌ به‌ شیوه‌های گوناگون مبارزه‌ و بویژه‌ مبارزه‌ مدنی و توده‌ای اشاره‌ کرد.
در سطح منطقه‌ و بین المللی نیز مجموعه‌ تصمیماتی به‌ تصویب کنگره‌ رسیدند که‌ مؤید دیدگاه و موضع حزب دمکرات کردستان در مقابل مسائل مهم منطقه‌ و جهان هستند.
شایان ذکر است که‌ در جریان کار کنگره‌ دهها پیام که‌ از سوی احزاب، سازمانهاو شخصیتهای دوست حزب دمکرات کردستان ارسال شده‌ بودند قرائت گردیدند. همچنین کنگره‌ چندین پیام نیز خطاب به‌ جهات گوناگون صادر کرد که‌ محتوای همه‌ آنها تأکید بر مبارزه‌ تا کسب حقوق ملی خلق کرد در کردستان ایران و پایان بخشیدن به‌ حاکمیت رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران بود.
آخرین بخش کار کنگره‌ پانزدهم، انتخابات اعضای اصلی و علی البدل کمیته‌ مرکزی و اعضای کمیسیون حراست از اساسنامه‌ بود که‌ این بخش از کار کنگره‌ در جریان رقابت سالم و دمکراتیک و دوستانه‌ با‌ موفقیت به‌ پایان رسید. لازم به‌ ذکر است که‌ کنگره‌ پانزدهم در مقایسه‌ با کنگره‌ ۱۴ شمار بیشتری از زنان و جوانان را برای عضویت در رهبری حزب برگزید که‌ این امر اگر از سویی نشانه‌ دید مثبت‌ حزب دمکرات کردستان به‌ قشر زنان و جوانان است، از سوی دیگر نتیجه‌ شرکت فعالانه‌ جوانان و زنان در کلیه‌ مباحث و کارهای این کنگره‌ می‌باشد.
شایان ذکر است که‌ در نخستین ساعات هشتم خرداد ماه کمیته‌ مرکزی منتخب کنگره‌، در نخستین جلسه‌ خود، رفیق گرامی خالد عزیزی¬ را با‌ اکثریت قاطع آرا به‌ سمت دبیرکلی حزب انتخاب کرد. در همین جلسه‌ اعضای دفتر سیاسی نیز انتخاب شدند. نتیجه‌ این جلسه‌ در آخرین نشست کنگره‌ به‌ اطلاع شرکت کنندگان در کنگره رسید‌ که‌ با استقبال گرم و مسرت آنها مواجه‌ شد.
دوستداران حزب دمکرات کردستان!
کنگره‌ پانزدهم اگر از سویی فرصتی بود جهت غنی ساختن و تأکید بر‌ پروژه‌ها و پرنسیپهای مصوبه‌ کنگره‌ پیشین، از سوی دیگر تلاشی جمعی با شرکت نمایندگان و منتخبین حزب دمکرات کردستان به‌ منظور آماده‌ ساختن این حزب برای مرحله‌ نوین مبارزه‌ بود. اسناد این کنگره‌ که‌ گواهی هستند بر اهمیت مباحث، مواضع و تصمیمات کنگره‌ پانزدهم در آینده‌ای نزدیک به‌ دوستان و هواخواهان حزب دمکرات کردستان ارائه‌ خواهد شد.
کمیته‌ مرکزی منتخب کنگره‌ پانزدهم به‌ مناسبت برگزاری موفقیت آمیز کنگره‌ پانزدهم به‌ کلیه‌ مبارزان، اعضای حزب و هواخواهان حزب دمکرات کردستان تبریک و تهنیت گفته‌ و کلیه‌ صفوف حزب و تمامی دوستان و دلسوزان این حزب و بطور کلی مردم کردستان را به‌ حمایت از رهبری حزب در به‌ انجام رساندن تصمیمات و توصیه‌های این کنگره‌ فرامی‌خواند.

کمیته‌ مرکزی
حزب دمکرات کردستان
۹/۳/۱۳۹۰
۳۰/۵/۲۰۱۱

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.