edam 02

اعدام سی صد ایرانی دیگر بعنوان قاچاقچی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

edam 02

executionا.ز تهران

آیا مسئولان ارشد سی سال گذشته نظام ولایت فقیه که کشور ما را در صدر نرخ اعتیاد در جهان قرار داده اند مسئول اعتیاد گسترده در جامعه و قاچاقچی واقعی به شمار می ایند و یا ان جوان خانی ابادی که برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش قربانی نظام اعتیاد افرین شده است؟

امار رسمی منتشر شده توسط  سازمان ملل و مقامات ایرانی تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را بین چهار (۱)  تا یازده میلیون (۲)نفر رقم می زنند.  نرخ روزافزون معتادان طی چند دهه گذشته, ایران را در صدر نرخ اعتیاد در جهان قرار داده است (۳).
امروز در ایران, کمتر خانواده ایی را می توان یافت که مشکل اعتیاد گریبانگیر یکی از اعضای ان نباشد. ایران بخاطر همسایگی با افغانستان و مشکلات اجتماعی داخلی خود به بستر مناسبی برای گسترش روز افزون اعتیاد تبدیل گردیده است.
مسولان کشور طی چند دهه گذشته  با افزایش روزافزون بکار گیری اعدام بویژه در ملا عام تلاش کرده اند تا با ایچاد وحشت و تبلیغ ان در رسانه های گروهی اعدام را بعنوان مشت اهنین دولت برای حل مشکلات اجتماعی به مردم ایران معرفی نمایند.
با وجود انکه تجربه چند دهه گذشته در ایران نشان داده است که استفاده از اعدام برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر نه تنها به کاهش این جرایم منجر نگشته است بلکه کشور ما با رشد روزافزون اعتیاد و جرایم دیگر روبرو ساخته است.
ضمن انکه بررسی موفق تجربه کشورهای اورپایی و حتی برخی از ایالات امریکا که درا انها استفاده از اعدام وجود ندارد نشانگر ان است که نرخ جرایم در کشورهایی که اعدام در انها اجرا نمی شود از ایالاتی که اعدام در انها صورت می گیرد بسیار پایین تر است(۴).
ترکیه بعنوان کشور همسایه ایران با فرهنگی نزدیک و جمعیتی مشابه که مانند کشور ما در مسیر مواد مخدر از افغانستان به اورپا قرار دارد و بیش از هشتاد درصد هرویین اروپا از این کشور تامین می شود(۵) استفاده از اعدام را از سال ۱۹۸۴ متوقف  کرده است(۶) ولی تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در این کشور در مقایسه با ایران بسیار پایین است(۷).
متاسفانه  علی رغم تمامی تجربیات چند دهه گذشته و شواهد موجود اعدام قاچاقچیان و سارقین مسلح با مخالفتی و یا حتی واکنشی جدی در ایران روبرو نشده است.  این بی توجهی افکار عمومی دست مسولان کشور را برای استفاده از
زندان(۸) و اعدام به عنوان ابزار ایجاد وحشت برای پاسخگویی به مشکلات اجتماعی باز گذاشته است.
گنه گرد دربلخ اهنگری – به شوشتر زدنند گردن مسگری بی سرپرست کردن خانواده های ایرانی تنها به گسترش اعتیاد, سرقت و جنایت دامن می زد امروز پس از سی سال استفاده از اعدام, تحت عنوان مبارزه با گسترش اعتیاد .ما شاهد ان هستیم که مواد مخدر به ارزانی و فراوانی در تمامی کشور به خرید و فروش می رسد و بیشتر خانواده های ایرانی به نوعی دچار این مصیبت اجتماعی شده اند. در این میان تعداد بسیاری از مردان و زنان تهی دست و محروم جامعه بخاطر نیازهای مالی  بیشتر از همه با این مصیبت دست به گریبان بوده و به جرم فروشنده و قاچاقچی زندانی و اعدام می شوند.
هر اعدامی که صورت می گیرد یک خانواده ایرانی در غم یک جوان نشسته و حتی در بسیاری از موارد یک خانواده سر پرست  خود را از دست می دهد. این افراد که اعدام می شوند نه مجرم بلکه قربانی می باشند.  بیشتر این افراد قربانیانی نظامی هستند که چاره دیگری جز سرقت و فروش مواد مخدر در پیش روی انان قرار نداده است.
فقر گسترده, موج بیکاری, سرکوب های اجتماعی, بی سوادی و کم سوادی ریشه های نا بسامانی های اجتماعی می باشند. اعدام افراد تنها به داغدار کردن یک خانواده ایرانی منجر می شود. اعدام یک انسان و یک ایرانی بیش از هر چیز مجازات جامعه ایرانی و خانواده فرد است.

ایا مسولان حکومتی پس از سی سال هنوز یاد نگرفته اند که اعدام مشکل اعتیاد را حل نمی کند.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران یکی دیگر از اصول مبارزه با مواد مخدر را بحث پیشگیری از ورود مواد مخدر به کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخلاف آنچه در برنامه چهارم و پنجم توسعه عنوان شده نتوانستیم مبارزه پیشگیرانه‌ای داشته باشیم.(۹) این بار اول نیست که مسئولان جمهوری اسلامی به شکست سیاست خود در برابر اعتیاد اعتراف می کنند. این سخنی است که هرسال تکرار می شود. اگر مسولان طی سی سال گذشته موفق نشده اند که با اجرای اعدام و احکام زندان جلوی رشد اعتیاد در ایران را بگیرند پس زندانی کردن بیش از یکصد و شصت هزار ایرانی و اعدام هزاران نفر از این قربانیان برای چه صورت می گیرد؟ واقعیت این است که  حکومت با ضعف و سو مدیریت  از یکسو و استفاده از سرکوب از سوی دیگر خود دلیل اصلی شکل گیری مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد می باشد.  اما مسئولان با ترویج زندان و اعدام از یکسو به فریب جامعه پرداخته و از سوی دیگر به ایجاد وحشت برای کنترل جامعه می پردازند.
استفاده از اعدام بویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری نشانگر چه چیزی جز ان است که مسئولان حکومتی با استفاده از اعدام در ملا عام تلاش می کنند که با ایجاد وحشت به کنترل جامعه بپردازند.  امروز واکنش افکار عمومی در داخل و خارج از ایران نسبت به اعدام مخالفان سیاسی اجازه تکرار کشتار های دست جمعی مخالفان سیاسی دهه اول انقلاب را از حکومت سلب نموده است. اما افکار عمومی هنوز در برابر اعدام دست جمعی قاچاقچیان و دیگر مجرمان واکنشی نشان نداده است و از همین رو بنظر می رسد که حکومت با افزایش اعدام قاچاقچیان و سارقان در کنار زندانیان سیاسی تلاش می کند که جامعه را به وحشت سالهای دهه اول انقلاب دچار کند.
من با وجود انکه بیش از همه حکومت را مجرم بشمار می اورم اما نمی توانم سکوت اصلاح طلبان را در برابر جنایت علیه تهی دستان گرفتار جامعه نادیده بگیرم.  این چگونه است که اقای خاتمی و حامیان او از بخشش ظلمی که به ملت شده یعنی بخشیدن قاتلان ندا و سهراب و سرداران مسلح سارق ثروت های مردم سخن می گویند اما در برابر اعدام های دست جمعی مردم فقیر و گرفتار ایران بعنوان غیر انسانی ترین شیوه استفاده از خشونت سکوت می کنند.  اگر مخالف خشونت هستید باید خشونت را در تمامی ابعاد محکوم کنید.
ایا اقای دکتر خاتمی که هشت سال ریاست جمهوری این نظام را برعهده داشته است و دیگر حامیان خارج از کشور نظام ولایت فقیه نظیر فرخ نگهدار نمی دانند که زندانی کردن صد ها هزار و اعدام هزاران پدر و سرپرست خانواده های فقیر ایرانی یک مصیبت است که بازماندگان و فرزندان انان را به فقر و فحشا صوق می دهد. این اقایان در هر فرصتی مبارزه مردم برای سرنگونی حکومت فاسد و جنایتکار ولایت فقیه را خشونت گرایی نامیده تا از سرنگونی این حکومت ممانعت بعمل اوردند. اما این اقایان در برابر این موج عظیم زندان و اعدام مردم که تحت عنوان مبارزه با اعتیاد صورت می گیرد, خاموشی گزیده اند.
ایا سردارن مسلحی که به مردم را در خیابان کتک می زنند تا به سرقت اموال یک ملت ادامه دهند سارق مسلح به شمار می ایند و یا جوان محرومی که برا ی فرار از فقر دست به سرقت می زند. ایا مسئولان ارشد سی سال گذشته نظام ولایت فقیه که کشور ما را در صدر نرخ اعتیاد در جهان قرار داده اند مسئول اعتیاد گسترده در جامعه و قاچاقچی واقعی به شمار می ایند و یا ان جوان خانی ابادی که برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش قربانی نظام اعتیاد افرین شده است.
ایا اقایان فرخ نگهدار و خاتمی نمی دانند که چه کسی قاچاقچی واقعی است.
ایا زمانی که دادستان تهران اعلام می کند که اعدامی ها همه خرده فروش هستند.. در بین این افراد کسانی که دانه‌درشت باشند به چشم نمی‌خورند…
(۹) این سوال برای این اقایان مطرح نیست که چرا خرده فروش ها که غالبا از محرومان جامعه هستند باید اعدام شوند. ایا نباید پرسید اگر دولت ترکیه بدون استفاده از اعدام بسیار موفق تر از ایران بوده است پس چرا در نظام ولایت فقیه  که هر روز گروهی از مردم ایران را اعدام می کند اعتیاد رشد نجومی دارد.
اعدام یک ایرانی, یک انسان,  جنایتی است نا بخشودنی که تنها بر غم و مشکلات جامعه می افزاید. وجدان انسانی به ما حکم می کند تا با مردم ایران را از این جنایات, دلایل ان و عوارض اجتماعی ان اگاه نماییم.
به امید پیروزی

(1)According to the UNODC, more than 4 million of Iran’s 70 million people are addicted to drugs, and the addiction cuts across educational, class, age and economic barriers. Middle-aged professionals and academics are as vulnerable as under-educated, socially deprived teenagers, say experts.

http://www.guardian.co.uk/world/2005/oct/27/iran.roberttait

(2)On April 7, Akbar Alami, a member of Iran’s Majlis (Parliament) from Tabriz, northwest Iran, went public and revealed that the actual number of drug users in Iran stood at 11 million.

Home

(3)With 2.8 percent of the population addicted to drugs, the United Nations states that Iran has the highest drug addiction rate in the world.

http://www.upi.com/Top_News/Special/2007/08/20/Analysis-Irans-drug-problems-expanding/UPI-19041187647823/

(4)Capital Punishment in the United States

Data from 1973 to 1984 show that murder rates in the states without the death penalty were consistently lower and averaged only 63% of the corresponding rates in the states retaining it http://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/JLpaper.pdf

September 2000 New York Times survey found that during the last 20 years, the homicide rate in states with the death penalty has been 48 to 101 percent higher than in states without the death penalty.

FBI data shows that all 14 states without capital punishment in 2008 had homicide rates at or below the national rate.

http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/death-penalty/us-death-penalty-facts/the-death-penalty-and-deterrence

(5)An estimated 80% of the heroin on the European market is being processed in Turkish laboratories (La Dépêche Internationale des Drogues 1995, Nr. 48). Moreover, the heroin trade from Turkey to the European market is dominated by Turks, even though the Turkish authorities try to make it appear as if especially Curds -the PKK in particular- are involved.

http://www.cedro-uva.org/lib/boekhout.drug.html

(6) Turkey has recently, as a move towards EU membership, undergone

a reform of its legal system. Previously there was a de facto moratorium on the death penalty in Turkey as the last execution took place in 1984. The death penalty was removed from peacetime law in August 2002, and in May 2004 Turkey amended its constitution in order to remove capital punishment in all circumstances. It ratified Protocol no. 13 to the European Convention on Human Rights in February 2006. As a result, Europe is a continent free of the death penalty in practice, all states but Russia, which has entered a moratorium, having ratified the Sixth Protocol to the European Convention on Human Rights, with the sole exception of Belarus, which is not a member of the Council of Europe. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe has been lobbying for Council of Europe observer states who practice the death penalty, the U.S. and Japan, to abolish it or lose their observer status. In addition to banning capital punishment for EU member states, the EU has also banned detainee transfers in cases where the receiving party may seek the death penalty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment

(7) Of the opium that is not converted into heroin, two thirds is

consumed in just five countries: the Islamic Republic of Iran (42%), Afghanistan (7%), Pakistan (7%), India (6%) and the Russian Federation

(5%)

http://payvand.com/blog/blog/2010/06/24/united-nations-world-drug-report-2010-and-iran/

(8) Prisoners 163,526 prisoners [10th of 168]

http://www.nationmaster.com/country/ir-iran/cri-crime

(9)عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز اعلام کرد که برای 300 متهم در رابطه با قاچاق مواد مخدر و کسانی که حداقل 30 گرم هروئین به همراه داشته‌اند حکم اعدام صادر شده است. او همچنین متذکر شد که دادستان تهران با اشاره به این مطلب که 300 نفر از افرادی که در بحث مواد مخدر فعالیت داشته‌اند به اعدام محکوم شده‌اند، گفت: متأسفانه در بین این افراد کسانی که دانه‌درشت باشند به چشم نمی‌خورند و ما باید تلاش کنیم به سمت کسانی برویم که سردمداران توزیع و حمل و نقل مواد مخدر هستند http://news.gooya.com/politics/archives/2011/05/122592.php

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.