بیش از ٢۶ هزار مورد نقض حقوق بشردر اردیبهشت ماه امسال

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «هرانا» گزارش موارد نقض حقوق بشر در محدوده زمانی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ را که از سوی منابع دولتی یا مستقل انتشار یافته، منتشر ساخت، و بر مبنای آن مشخص شد در طی محدوده زمانی مذکور ۲۶۴۰۴ نقض حقوق بشر صورت گرفته، که در ۳۱۲ مورد به صورت مستقیم از سوی حکومت جمهوری اسلامی یا بر اساس سیاستگذاریهای دولتی به ثبت رسیده است، که نسبت به ماه قبل ۳۴% افزایش داشته است.

ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران همزمان با انتشار این گزارش، خاطرنشان می کند با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر، گزارش مزبور با درصد کمی از خطا همراه خواهد بود، همچنین باید در نظر گرفت که به همین دلیل، مجموع گزارش های گردآوری شده تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.
مشروح آمار بر اساس تفکیک حوزه‌ها

کارگران
در اردیبهشت ماه امسال، ۱۲۲۲۸ گزارش نقض موردی حقوق کارگران در ایران، توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت شده است.
۱۱ اردیبهشت ماه مقارن با یکم می‌، روز جهانی کارگر در رابطه با بزرگداشت این روز شش فعال کارگری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۱ تن از ایشان به دفا‌تر حفاظت اطلاعات احضار شدند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در اردیبهشت ماه، دستکم ۶۰۸ کارگر توسط کارفرمایان به علت تعدیل نیرو از کار اخراج شدند. این در حالیست که ۱۰۳۰۳ مورد بیکاری نیز به دلایل متعدد منجمله تعطیلی کارخانه‌ها به طو ری که موجب نقض حقوق تعیین شده کارگران در مقاوله نامه‌های مربوطه شده گزارش گردیده است.
همینطور، در این ماه ۴ اعتصاب کارگری نیز برپا شد که عمدتا به دلیل مطالبات صنفی از قبیل اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه که بر اساس گزارش‌ها گا‌ها به ۳۲ ماه هم می‌رسید بود.
لازم به ذکر است به علت نبود ایمنی کافی در محیط کار چندین سانحه روی داده و بر اثر آن دستکم ۱۱ کارگر کشته و ۵ تن زخمی شدند.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۶% را شاهد بوده‌ایم.
اقلیت‌های مذهبی
در طی ماه گذشته تعداد ۳۷ گزارش نقض موردی حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید.
این آمار مربوط به بازداشت ۵ تن از شهروندان با گرایش‌های مذهبی غیر از اسلام شیعی و احضار ۲۰ تن از ایشان بود.
هم چنین دستگاه قضایی به محاکمهٔ یک شهروند مسیحی و صدور حکم برای دو تن از بهاییان پرداخت..
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۸۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۵% را شاهد بوده‌ایم.

اقلیت‌های قومی-ملی
در اردیبهشت ماه، تعداد ۱۷۱ گزارش نقض موردی حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است.
طبق گزارشات گردآوری شده در ماه گذشته دستکم ۱۱۹ نفر در حوزه اقلیت‌های قومی یا ملی بازداشت شدند. این در حالیست که ۱۸ تن دیگر نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفتند و ۲۱ تن از سوی دادگاه‌های انقلاب جمعا به ۳۸۸ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
هم چنین ۷ شهروند در حوزهٔ مذکور به دست نیروهای انتظامی- امنیتی کشته شدند که عمدهٔ این افراد از کولبران و افراد کاسبکار در مناطق مرزی غرب کشور بودند.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۳۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷% را شاهد بوده‌ایم.

اصناف
در اردیبهشت ماه ۱۲۰۳۲ گزارش نقض موردی حقوق اصناف مختلف توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که از این رقم تنها ۱۲۰۰ مورد آن مربوط به بیکاری پزشکان عمومی ناشی از نقض قوانین کار در کشور بود.
بازداشت ۲ فعال صنفی، احضار دستکم ۲۰ نفر نیز از جمله موراد نقض حقوق ثبت شدهٔ اصناف در اردیبهشت ماه است.
هم چنین در این حوزه ۵ نفر نیز از سوی دادگاه‌های انقلاب به ۱۳۲ ماه حبس تعزیریری، ۳۰ ماه حبس تعلیقی و ۶۰ ماه محرومیت از فعالیت در حوزه‌های کاریشان محکوم شدند.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۸۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷۶% را شاهد بوده‌ایم.

فرهنگی
در ماه گذشته، تعداد ۱۰۰۱ مورد گزارش نقض حقوق فرهنگی به ثبت رسیده است که عمده این آمار مربوط به جمع آوری هزار جلد کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب بوده است.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۱۰۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۵۰ برابر را شاهد بوده‌ایم.

زنان
در اردیبهشت ۱۳۹۰، دستکم ۶ مورد گزارش موردی نقض حقوق زنان به ثبت رسیده است، که عمده این آمار مربوط به بازداشت یک تن از فعالین حوزهٔ زنان و ۳ مورد خودسوزی زنان در مناطق محروم به علت شرایط بد فرهنگی و سنت حاکم بر جامعه بوده است.
هم چنین یک پرستار زن نیز که به علت بدحجابی از کار اخراج شده بود، دست به خودکشی زد..
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۳۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش۳۳% را شاهد بوده‌ایم.

کودکان
در ماه گذشته تعداد ۵ گزارش نقض موردی حقوق کودکان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است.
بر اساس این آمار ۲ کودک که در حین ارتکاب جرم سن قانونی نداشتند، در بندرعباس اعدام شدند. همینطور کودکی به علت مسائل معیشتی فروخته شد و دو کودک دیگر نیز مورد شکنجه والدین خود قرار گرفتند..
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل ثبت گزارشات نقض حقوق کودکان ۷۵% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۵% را شاهد بوده‌ایم.

اعدام
ظبق گزارشات موجود، در اردیبهشت سال جاری ۳۴ شهروند به چوبه دار سپرده شدند که از این تعداد دستکم ۱۱ نفر در ملاءعام اعدام شدند.
هم چنین دستگاه قضایی برای ۸ نفر دیگر نیز حکم مرگ صادر کرد که علت عمدهٔ صدور این احکام از سوی حکومت ارتکاب جرایمی چون قتل و تجاوز به عنف عنوان شده است.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل اعدام ۴۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۱% را شاهد بوده‌ایم.

دانشجویان
در طی ماه گذشته تعداد ۱۱۱ گزارش از نقض موردی حقوق دانشجویان در سراسر کشور توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است.
در این محدوده زمانی دستکم دو دانشجو بازداشت شدند و دو نفر دیگر نیز توسط شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب مورد محاکمه قرار گرفتند. این در حالیست که دستگاه قضایی ۴۷ دانشجو را هم محکوم کرد که از این تعداد ۴۰ محکومیت مربوط به حوادث کوی دانشگاه تهران در خرداد ۱۳۸۸ بوده است.
هم چنین ۱۱ دانشجو نیز از تحصیل تعلیق و یا محروم شدند، ۱۳ تن اخراج شدند و ۱۱ دانشجو به دادگاه و یا دفا‌تر حفاظت اطلاعات احضار شدند.
۳ مورد تفکیک جنسیتی، ۱ مورد اخلال در تجمع و ۶ مورد ممنوع الورودی از دیگر موراد نقض حقوق دانشجویان در اردیبهشت بوده است.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق دانشجویان ۱۲۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۶% را شاهد بوده‌ایم.

زندانیان
در اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۲۱۳ مورد گزارش نقض حقوق زندانیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است.
در این ماه دستکم ۵۰۰ تن از زندانیان محبوس در زندان تحت شکنجه قرار گرفتند و ۱۳ نفر از ایشان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
این در حالیست که ۳۴ مورد اعمال محدودیت و ۵۵۰ مورد اعمال فشار و تهدید نیز به ثبت رسیده است.
از سویی در محدودهٔ زمانی مذکور ۹ زندانی نیز در اعتراض به شرایط نا‌مطلوب خود دست به اعتصاب غذا زدند.
۶۲ نقل و انتقال اجباری، ۷ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱۲ مورد بلاتکلیفی، ۲ مورد پرونده سازی و ۱ مورد نگهداری در محیط نامطلوب نیز از دیگر موارد ثبت شدهٔ نقض حقوق زندانیان در این ماه محسوب می‌شود.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۸% را شاهد بوده‌ایم.

اندیشه و بیان
در اردیبهشت ۱۳۹۰، تعداد ۴۷ مورد گزارش نقض موردی حقوق بشر در حوزهٔ اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است.
بر همین اساس ۱۶ نفر از فعالین بازداشت و یک تن از ایشان به ادارهٔ اطلاعات احضار شد. هم چنین ۸ نفر نیز از سوی شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب مجموعا به ۱۶۲ ماه حبس تعزیری، ۱۲ ماه تعلیقی و ۶۰۰ ماه محرومیت از فعالیت در حوزه‌های مربوطه محکوم شدند.
در همین حوزه ۳ نشریه و یا روزنامه نیز توقیف شدند و ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبود یک روزنامه نگار شدند.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل گزارشات نقض اندیشه و بیان ۲۳۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.
منبع : دانشجونیوز
 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.