نامه سرگشاده جناب آقای عبدالعلی ادیب برومند

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

طبق بند ۶ تفاهم نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۹، هیئت رهبری جبهه ملی ایران، که به امضای هیئت رهبری، از جمله شخص شما و جناب آقای شاه حسینی عضو شورای مرکزی، به عنوان شاهد رسیده است، مقرر شده بود:
"هیئت رهبری طی شش ماه از این تاریخ حداکثر ۱۵ نفر از شخصیت های شناخته شده و با سابقه و صاحبنظر یا هوادار جبهه ملی را، بدون توجه به سن و قدمت، به تدریج برای عضویت در شورای مرکزی نامزد می نماید. این عده پس از تصویب شورای مرکزی و کسب موافقت شخص انتخاب شده برای شرکت در جلسات شورا دعوت خواند شد."

 طبق اطلاع، جنابعالی با همدستی باند شناخته شده ای که همیشه خواستار زمین گیری جبهه ملی ایران بوده است، در جلسه شورای فاقد اکثریت مورخ ۲۵/۱/۹۰، (که در آن از ۳۳ نفر اعضای رسمی شورای مرکزی فقط ۱۷ نفر، آنهم چهار نفر اعضای باند نامبرده و ۷ نفر از یک گروه حزبی خاص، در جلسه حاضر بودند) از پیش خود ۱۵ نفر را به افتخار عضویت شورای مرکزی جبهه ملی درآورده اید و با این کار نه تنها با آبرو و حیثیت این افراد و شخصیت آنان بازی کرده اید، بلکه هم اساسنامه جبهه ملی (مواد ۱۵ و ۱۶)، بویژه تبصره یک ماده ۱۶، که صریحا مقرر می دارد که "انتخاب اعضای جدید باید بنا بر پیشنهاد مشترک هیئت های رهبری و اجرایی" باشد، و نیز ماده ۲۲ اساسنامه دایر بر وظایف رییس شورای مرکزی که هیچ حقی برای ریاست شورا جز حفظ نظم و تشکیل جلسه و ثبت نتیجه مذاکرات و مراقبت در تنظیم و تصویب صورتجلسه و اجرای تصمیمات شورا و … " قائل نیست را زیر پا گذارشته اید و در نتیجه با این کار، بویژه اینکه افراد غیرمنتخب شورا را خود منصوب می نمایید و یا از چند نفر افراد هم حزبی و وابسته به باند موافقت می گیرید، از خود به عنوان رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران سلب صلاحیت کرده اید.

    افزون بر همه اینها، جنابعالی با نقض و نفی هفت امضای خود: (۱) تایید تشکیل کمیته ۷ نفره برای برگزاری پلنوم و انتخابات، (۲) واگذاری کلیه اختیارات مربوط به برگزاری پلنوم و اعلام نتایج انتخابات، (۳) برگزاری پلنوم از راه رای گیری کتبی و مخفی غیرحضوری، (۴) تعیین تاریخ و روز و ساعت شمارش آراء، (۵) تذکار مجدد به کمیته ۷ نفره در مورد انجام انتخابات پلنوم به نحو فوق در اسرع وقت، (۶) تایید فهرست ۶۰ نفر نامزدان عضویت شورا و افزودن نامهای از قلم افتاده و تایید کلیه اقدامات هیئت هفت نفره و موافقت مجدد با ادامه فعالیت تا مرحله نهایی اعلام نتایج انتخابات پلنوم (امضا شده در اصفهان)، (۷) تفاهم نامه هیئت رهبری شامل بند ششم آن در مورد نحوه انتخاب و معرفی ۱۵ نفر کاندیدای عضویت در شورای مرکزی، ثابت کرده اید که برای امضاء و سخن خود ارزشی قائل نیستید و در نتیجه از اصول اخلاقی و فلسفی جبهه ملی ایران که روشنی رای، صداقت و یک رنگی و توجه به منافع و مصالح مردم و ملی است عدول نموده اید.

    ماده ۵ اساسنامه جبهه ملی ایران برای عضویت هر فرد در جبهه ملی شرایط و تشریفات ویژه ای را مقرر داشته است و مواد ۱۵ و ۱۶، افزون بر اینها، با توجه به اهمیت عضویت فرد در شورای مرکزی جبهه ملی، پنج مرحله و اقدام را به شرح زیر منظور کرده است:

    ۱- رسیدگی به پیشینه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی فرد در هیئت رهبری و موافقت همگی اعضای هیئت رهبری.

    ۲- آگاهی دادن به هیئت اجرایی.

    ۳- پیشنهاد به شورای مرکزی.

    ۴- معرفی هر فرد در شورای مرکزی و دفاع از خود و پیشینه مبارزاتی خود.

    ۵- رای گیری و تصویب عضویت و پیوستن فرد تازه داوطلب به شورای مرکزی

    جناب آقای ادیب، شما در جلسه غیر رسمی مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۰، به کدامیک از مواد و دستورهای اساسنامه جبهه ملی ایران وفادار بوده اید؟

    جناب آقای ادیب، شما با دستچین کردن چند نفر از میان انتخاب شدگان سازمانهای جبهه ملی ایران از میان ۶۰ نفر داوطلبان عضویت در شورا، و شماری از بیرون از سازمانهای جبهه ملی ایران، و دعوت از آنان برای حضور در شورا، کل تشکیلات و ساختار جبهه ملی و اصول حاکم بر آن را متزلزل کرده اید. فریاد اعتراض به این عملکرد رییس شورا توسط همه منتخبین سازمانها و اعضای سازمانها که معتقد به حاکم بودن اصول دموکراتیک در جبهه ملی ایران هستند و اصولا خود فلسفه مبارزاتی جبهه ملی ایران را مبارزه برای استقرار دموکراسی و اصول حاکم بر تحقق آن می داند، بلند و این اعتراضات نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان در رسانه های گروهی بازتاب داده شده است و در نتیجه کل حیثیت جبهه ملی و سابقه تاریخی آن را با خطر جدی مواجه کرده است.

    جناب آقای ادیب، این اقدام و نحوه کار شما نه تنها ادامه کار شورای مرکزی منقضی المدت را غیرممکن کرده است، بلکه انسجام لازم برای ادامه کار هیئت رهبری و سایر نهادهای جبهه را از بین برده است. این نتایخ وخیم در این اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی کشور به نفع چه دشمنانی است؟

    جناب آقای ادیب، تحمیل خودسرانه افراد هم حزبی و وابسته، به شورای مرکزی اقدام غیردموکراتیک و خلاف اساسنامه دیگر شماست که در سال گذشته انجام دادید.

    طبق ماده ۱۶ اساسنامه جبهه ملی ایران تبصره (۴)، "در صورتیکه احزاب و یا سازمانهای صنفی سیاسی وابسته به جبهه ملی در بین انتخاب شدگان در کنگره حداقل یک نماینده در شورای مرکزی نداشته باشند، می توانند از شورای مرکزی درخواست فرستادن نماینده نمایند. حزب یا سازمان خود را بنمایند که در صورت موافقت و تصویب شورای مرکزی از حزب یا سازمان مزبور خواسته خواهد شد که نماینده خود را انتخاب و به شورا معرفی نماید.

    جنابعالی در سال ۱۳۸۸، بدون اطلاع و موافقت و تصویب شورای مرکزی و رعایت شرایط و قیود تبصره فوق چهار نفر از حزب ایران و مردم ایران را در جلسات شورای مرکزی شرکت دادید و به شورای مرکزی تحمیل کردید. در حالیکه این دو حزب از ابتدای تشکیل شورای فعلی حداقل ۷ نفر نماینده در شورای مرکزی داشته اند و این اقدام شما از سه نظر مخالف اساسنامه جبهه ملی ایران بوده است. (نداشتن نماینده، معرفی یک نفر، تصویب شورا) که جنابعالی هم به عنوان عضو شورای مرکزی و هم به عنوان رییس شورای مرکزی مکلف به احترام و اجرای آن می باشید.

    جناب آقای ادیب، اقدام خلاف اساسنامه دیگر شما، اختراع سمت "مستمع آزاد" برای افراد مسن تحمیلی به شورای مرکزی که قادر به شرکت در جلسات نیستند می باشد. طبق ماده ۱۳ اساسنامه جبهه ملی ایران، هر یک از اعضای شورا در قبال کلیه اقدامات و مسائل جبهه ملی ایران اعم از سیاسی، حقوقی، اجتماعی …) مسئولیت مستقیم دارند و باید پاسخگو باشند. بنابراین، شورای مرکزی اولا مستمع آزاد ندارد و ثانیا هیچ فردی از اعضای شورا بهر علت نمی تواند بیش از ۵ جلسه متوالی از حضور در جلسات شورا غفلت نماید وگرنه مستعفی شناخته خواهد شد. ماده ۱۹ اساسنامه جبهه ملی ایران هر فرد پذیرفته شده به عنوان عضو شورای مرکزی را مکلف می نماید که هرگاه به عللی (کهولت، بیماری، مسافرتهای نامحدود …) نتوانند مسئولیت های نمایندگی و عضویت در شورا را انجام دهد رسما کناره گیری خود را اعلام نماید.

    جنابعالی برخلاف اساسنامه حداقل ۷ نفر عضو مستعفی تلقی شده را که قادر به انجام وظیفه نیستند گاه از پیش خود مستمع آزاد و برای شمارش افراد حاضر در جلسه و حصول حد نصاب هیچ می شمارید و گاه در موقع رای گیری آنها را به حساب می آورید و در نتیجه رسمیت جلسات و هم تصمیمات شورای مرکزی را مخدوش می سازید.

    جناب آقای ادیب، با توجه به مراتب بالا و نقض فاحش و مکرر اساسنامه جبهه ملی ایران توسط شما، گروهی از اعضای شورای مرکزی ، با صدور این اعتراضیه ضمن احترام به کلیه شخصیت ها و افراد دارای سابقه فعالیت در جبهه ملی ایران و یا هواداری جبهه، هرگونه اقدام و تصمیمات شما و افراد وابسته را مردود دانسته و ضمن درخواست اجرای فوری تفاهم نامه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۰، هیئت رهبری، خواستار تشکیل جلسه اضطراری واقعی شورای مرکزی برای رسیدگی به این انحرافات از اساسنامه جبهه ملی ایران می باشیم.

    گروهی از اعضای شورای مرکزی

    جبهه ملی ایران

    ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.