امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

ساعت ۱۷:۵۹

 
اخبار سیاسی

رامین کامران: درس هایی که از رفراندوم ۵۸ می توان آموخت

10 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=4046

لینک کوتاه


{youtube width="600" height="400"}V7ngTH8H224{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}hFnkyfo6YR0{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}TWkwCYsJEp4{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}m_eFpJSdRpo{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}VF2VIC4zQpU{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}ErqrZFaz3Jg{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}waXSB0C6A6E{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}cjLlI45Ay6c{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}30wK5bTEeBM{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}OGCSduzMLw8{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}9d0FlPF003M{/youtube}

{youtube width="600" height="400"}5bk9lCudbtw{/youtube}

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما