حقوق بشر

نامه به نسرین ستوده

10 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=2081

لینک کوتاه

جامعه و کنشگران دفاع از حقوق بشر این افتخار را دارا میباشد که شما را بعنوان یکی از موفقترین چهره های بارز این حوزه معرفی نمایند. اگرچه در عرصه تحقق حقوق بنیادین انسان در ایران همواره انسانهای والاو فریخته ای موجود میباشند اما نام نسرین ستوده و فعالیتهای انسان دوستانه شما را که به خاطر نجات جان موکلین سیاسی و مدنی  خود هزینه های بیشماری متحمل نموده است را به نیکی یاد خواهند کرد.

استنباط به اخبارهای موثق که از سوی خانواده شما انتشار یافته است به دلیل امتداد اعتصاب غذا وضعیت جسمانی شما به وخامت شدید گرایده است. بنیاد دمکراسی وحقوق بشر کردستان دوش به دوش سایر نهاد و سازمانهای مدافع حقوق بشری بازداشت شما  را  کاملاغیرقانونی و ناعادلانه می خواند وتقاضا مینماید در تصمیم و شکستن اعتصاب غذای خویش تجدید نظر بفرمایید.
   به صراحت باید بیان کرد که جامعه و کنشگران حقوق بشر در سراسر ایران به ادامه فعالیتهای حقوقی شما احتیاج داشته و سلامتی جسمانی شما شرط اولیه امتداد فعالیتهای بشر دوستانه یمان میباشد.
فلذا ضمن خواستار آزادی بی قید و شرط شما باری دیگر تقاضا مینماییم که اعتصاب غذای خود را شکسته و تا در آینده نیز همراه و همیاری سایر کنشگران مدافع حقوق بشر باشید.
 بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ایران
کمیته اجرایی
۱۲ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی
 

جامعه رنگین کمان

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما