اخبار سیاسی

جامعه رنگین کمان-بنیاد آزادی اندیشه و بیان

11 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=1726

لینک کوتاه

جامعه رنگین  کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان

لغو مجازات اعدام

سایت جامعه رنگین  کمان –  بنیاد آزادی اندیشه و بیان در ایران آینده از لغو مجازات اعدام دفاع و برای از بین بردن این اقدام غیر انسانی‌ نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان و در کنار معتقدین به این اصل مبارزهٔ می کند. به هنگامی که  در زندان های ایران صدها نفر فقط به علت دگراندیشی، وآزادیخواهی غیر انسان تشخیص داده شده اند این وظیفه بردوش همه ایرانیان بیش از پیش سنگینی‌ می‌کند.

جامعه لائیک

 در یک جامعه لائیک تبعیض وجود ندارد و انسان ها با اندیشه های گوناگون در مقابل قانون برابرند.  به نظر ما،  در ایران آینده دولت و قانون اساسی بایستی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد. و این امر باید به روشنی در قانون اساسی‌ بین شود. در یک جامعه لائیک  اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ‌ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نیاورد و همینطور امتیازی را برای آنها موجب نگردد.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما