امروز جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

ساعت ۲۳:۳۷

 
فرهنگ و هنر

سروده های افسانه خاکپور

9 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=766

لینک کوتاه

 می رویم

یا می زنیم درجا

 پیش می رویم یا پس

شیر میشویم یا روباه

 می دویم یا می افتیم از نفس

می رهیم یا می گریزیم از قفس

 می پرسیم ومی مانیم برسرشک

یا که چوابلهان می افتیم

دنبال چند یک دلقک

 

رنگ می کنیم خود را و بیرق را

می شکنیم یکجا

شیروخورشید وآن یگانه پرچم را

 

می رویم

یا میزنیم درجا

 

اینجا

بیجا

 

4/7/2010

   

یکروز منظور یکدیگر را خواهیم دریافت

 در دریای شعور

نه من زور، نه تو زور

 فهمیدی چیست منظورم از "من زور"

 دیر وقتی است که بیزارم از زور

آزادگی را میکنم منظور

 یکروز

نه چندان دور

منظور یکدیگررا نخواهیم زدود بزور

 یکروز

گفت یکدیگر راخواهیم کرد مرور 

می باش،

می باش توصبور

 آنروز،

منظور مرا درج خواهی کرد

بر منظر طلایی روز

 یکروز خواهی گفت

چه می گفت آن که "همگان" را می داشت منظور

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما