فرهنگ و هنر

ما را به خاطر بیاور

9 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=726

لینک کوتاه

ما را به خاطر بیاور

ما را که تازه جوانانی بیست و دو ساله بودیم

شور عشق در سینه داشتیم

و پیش از ان که عاشق شویم سینه بر خاک ستوده

مردیم

ما را به خاطر بیاور

ما را که سینه سرخانی خنیاگر بودیم و ده به ده

نه در آسمان و نه در کوهسار

که در بازار پیش از آن که آوازخوان شویم

به شاخه ای تکیده از تکیه گاه خویش

جان سپردیم

 

به خاطر دارم پیامشان را

سرنوشتشان را

اری …

و همیشه در گذرگاه خاطرم در گذر است

اوازهای صامت سینه سرخان سینه بر سیخ

و تجسد ارزو های بیست و دو سالگان سینه بر خاک

واز تکرار یادشان

شاید پیش از این که شاعر شوم

بیست و دو ساله بمیرم

امین…

شعری از جانباخته عزت ابراهیم نژاد

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما