خباروگزارشات کارگری14اردیبهشت1394

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

خباروگزارشات کارگری14اردیبهشت1394

– در همبستگی با کارگران افغان در ایران

علیه سیاستهای فاشیستی خانه کارگر و جمهوری اسلامی ایران

– کارگران لوله و نورد صفا در مقابل فرمانداری تجمع  کردند

– اعتصاب وتجمع کارگران معدن البرزگان دو روز بعد از روز کارگر مقابل فرمانداری واداره کار رامیان دراعتراض به عدم پرداخت 7ماه حقوقشان!

– تجمع کارگران برق تهران مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی و اختلاف درباره محاسبه حق بیمه خود

– تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد ادامه دارد

– تعطیلی5کوره ویک کارخانه درقوچان – عدم پرداخت 11ماه حقوق کارگران کارخانه دوچرخه‌سازی

– خودداری کارفرمای کارخانه ذوب آهن اردبیل از اجرای حکم بازگشت به کار کارگران؟!

– اخراج60کارگر کارخانه فولاد قزوین پیش از اتمام قرارداد کار

– بیکاری 70کارگربدنبال تعطیلی کارخانه آجر سازی کیاسا

– عدم رسیدگی بیش از500شکایت کارگران آبادان وخرمشهردر اداره کار اروند!

-800واحد زیر زمینی قطعه سازی در کشور فعالند

-600 آژانس غیر مجاز در سطح تهران فعال هستند

– تجمع اعتراضی ساکنان شهرک ساحلی اردبیل مقابل فرمانداری

– کارگرسرابی دراثر سقوط ازبلندی جان باخت

– اعتصاب سراسری رانندگان خطوط آهن آلمان با هدف افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کاری

در همبستگی با کارگران افغان در ایران

علیه سیاستهای فاشیستی خانه کارگر و جمهوری اسلامی ایران

از چند روز پیش از فرا رسیدن اول ماه مه، رژیم جمهوری اسلامی برای جلو گیری از برگزاری مراسم مستقل توسط کارگران و تشکل های مستقل کارگری در این روز، بر شدت اختناق و سرکوب افزوده بود. در چنین فضایی که با تهدید و بگیر و ببند فعالین مستقل کارگری همراه بوده است، خانه کارگری ها، این مزدوران سرمایه، در روز اول ماه مه تظاهراتی را با هماهنگی با دولت از محل خانه کارگر تا محل نماز جمعه، از جمله با شعارهای نژاد پرستانه  “کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن” و عکس هایی از علی خامنه ای سازمان دادند و بی شرمانه نام این حرکت نفرت انگیز و نمایشی را راهپیمایی کارگران در روز کارگر نامیدند.

وابستگی و مزدوری این تشکل به اصطلاح کارگری به رژیم را همگان می دانند. سر دادن این شعار نژاد پرستانه و فاشیستی علیه کارگران افغانی آن هم در روز جهانی کارگر، علاوه بر آشکار کردن عمق سرسپردگی این مزدوران به رژیم سرمایه داری اسلامی، نشان ازاوج استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی و اراذل و اوباش متشکل در خانه کارگر دارد که به خوبی از درجه نارضایتی و خشم کارگران نسبت به شرایط غیر قابل تحمل کار و زندگی و فقر و فلاکتی که سرمایه داری ایران و رژیم اسلامی بر طبقه کارگر و اکثریت مردم تحمیل کرده اند آگاهند. به همین دلیل، رژیم و این تشکل ضد کارگری مدتها است که مذبوحانه تلاش می کنند که کارگران افغانی، این محروم ترین و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر ایران را سپر بلای خشم کارگران “ایرانی” و به انحراف کشاندن مبارزات کارگران علیه شرایط موجود قرار دهند. علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر، بارها علیه اشتغال “اتباع خارجی” سخنرانی کرده است و حسن صادقی از دیگر سران خانه کارگر در  نفرت پراکنی علیه کارگران افغانی پیشقراول بوده است.  به همین گونه مراکز خانه کارگر در مناطق و نیز بخشهای مختلف از جمله در بخش ساختمانی بطور سازمانیافته در ایجاد این فضای مسموم فعال بوده اند.

چنین اقدامات شنیع و نژاد پردستانه اما  محکوم به شکست است. زیرا هر کارگر آگاه می داند که کارگران افغانی، مسبب تعیین حداقل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، بالا کشیدن دستمزد کارگران توسط کارفرمایان، بیکارسازی چند صد هزار کارگر فقط در طول سال گذشته، بیکاری چندین میلیونی در سراسر کشور، دزدی و چپاول هزار میلیاردی از صندوق های بازنشستگی ودزدی های کلان از منابع نفت وگاز ومعادن متعلق به مردم ایران و بطور کلی مسب فقر و استثمار شدید تحمیل شده بر کارگران  نبوده و نیستند، بلکه عامل همه این فجایع تحمیل شده به کارگران در ایران،  نظام سودجوی سرمایه داری و رژیم اسلامی آن است. کارگران افغانی، همواره از نخستین قربانیان شرایط فقر وفلاکت بار در این نظام ضد کارگری بوده اند که هم بار سخت ترین کارهای طاقت فرسا را برگرده خود داشته اند و هم هدف تبلیغات نژادپرستانه و عوام فریبانه این حکومت قرار گرفته اند.

 “خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران” در ایجاد و گسترش این شرایط ظالمانه ازجمله با شرکت مستقیم در سرکوب  فعالین کارگری و همچنین تبلیغ و اشاعه سیاست های تفرقه اندازانه و فاشیستی به منظور مهار طبقه کارگر و جنبش مستقل کارگران در ایران، نقش فعالی  داشته است. خانه کارگر در اساس یک جریان شریک درقدرت است؛ علی ربیعی عضو شورای مرکزی این تشکل، وزیرکار، وعلیرضا محجوب عضو دیگرشورای مرکزی، بهارستان نشین است.  و این بار نیز با حمایت مستقیم رژیم است که مزدوران متشکل شده در این  نهاد وابسته به حکومت، جرئت می کنند در روز جهانی کارگر، لجن پراکنی کنند و شعارهای نژاد پرستانه علیه کارگران افغانی سر دهند.

 واقعیت این است که بگیر و ببندها در آستانه اول ماه مه، که با هماهنگی تمامی جناح ها و همه قوای حکومتی  از قوه مجریه (ازجمله وزارت اطلاعات و کار)  گرفته تا قوه قضاییه و مقننه صورت گرفته است، و  برگزاری  تظاهرات دولتی در روز اول ماه مه با شعارهای فاشیستی، بیش از هر چیز دیگری گواه وحشت دستگاه سرکوب از قدرت کارگران و تشکل یابی مستقل آنها است.

کارگران افغان، و دیگر کارگران مهاجر، بخشی از طبقه کارگر ایران هستند و باید از کلیه حقوق کارگری و شهروندی برخوردار باشند. قطعنامه های تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه و حمایت از حقوق کارگران افغانی در این قطعنامه ها، مایه افتخار جنبش مستقل کارگری ایران و نشان گر همبستگی و آگاهی به منافع مشترک همه بخش های این جنبش علیه شرایط ضد کارگری و ضد انسانی است که بر طبقه کارگر تحمیل شده است. اهمیت این منافع مشترک طبقاتی و همبستگی بین المللی کارگری را باید درجای جای ایران طرح و بر آن تاکید کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، سیاستهای ضد کارگری “خانه کارگر” و حرکت شنیع و فاشیستی آن در روز جهانی کارگر علیه کارگران افغانی را توهین به کل طبقه کارگر ایران، افغانستان و جهان می داند و به شدت آنرا محکوم و همبستگی خود با کارگران افغان در ایران را بار دیگر و با صدایی هرچه رساتر اعلام می کند.

ما به نوبه خود همچنان تلاش خواهیم که از جمله با استناد به این حرکت های نژاد پرستانه، کلیه سیاست ها و عملکرد رژیم ضد کارگری ایران و تشکل های وابسته به آن از جمله خانه کارگر و شوراهای اسلامی را در نزد تشکل ها و نهادهای کارگری و مترقی در سطح جهان افشا کنیم و امکان هرگونه ابراز وجود و حضور آنان به نمایندگی از کارگران ایران در مجامع بین المللی را سد نماییم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

سوم ماه مه ۲۰۱۵

info@workers-iran.org

www.workers-iran.org

www.etehadbinalmelali.com

کارگران لوله و نورد صفا در مقابل فرمانداری تجمع  کردند

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران لوله و نورد صفا بعد از 14 روز اعتصاب امروز بعد از قولهای بی پایه و اساس مدیریت شرکت ،از ساعت 4 بعد از ظهر در مقابل فرمانداری شهر ساوه تجمع اعتراضی برپا نمودند

امروز کارگران این شرکت بعد از تهدیدات مدیرت شرکت مبنی بر اخراج کارگران ، تصمیم گرفتند تا تجمعات خود را به خارج از کارخانه بکشانند و به مدیریت اعلام نمودند که در صورت نپرداختن حقوق های معوقه اشان ، حق خود میدانند تا در مقابل ارگانهایی همانند مجلس و یا وزارت کار و فرمانداری تجمع کنند

مدیریت شرکت به میان کارگران آمد و قول داد که معوقاتشان را بپردازد اما زمان خاصی برای پرداخت آن تعیین نکرد

کارگران شاکی شدند و گفتند این چندمین بار است که قولهای بی پایه و اساس داده اید ولی کما کان وضعیت پرداخت حقوقهای ما مشخص نیست

کارگران در ادامه اعتصاب امروز در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند تا در مقابل فرمانداری شهر ساوه تجمع کنند

ساعت 4 بعد از ظهر 150 نفر از کارگران به نمایندگی از دیگر کارگران در مقابل فرمانداری شهر ساوه تجمع نمودند

کارگران در مقابل فرمانداری شعار میدادند معیشت ،منزلت حق مسلم ماست ،حقوق کارگر پرداخت باید گردد ، حقوق معوقه پرداخت باید گردد ، بیمه کارگر پرداخت باید گردد، سرمایه دار حیا کن –مملکت را رها کن -سرمیدادند

کارگران بر روی پلاکاردهای خود نوشته  بودند

کارگر کارگر اتحاد اتحاد،  گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر ، هزینه زندگی 3500000 تومان حداقل مزد 712000 تومان، 1 درصد تامین تامین 99 درصد گرسنه گرسنه معیشت ، منزلت حق مسلم ماست

همچنین  کارگران یک بنر بزرگ داشتند که بر روی آن نوشته شده بود : گرامی باد اول ماه ،روز جهانی کارگر و معیشت و منزلت، از طرف کارگران لوله و نورد صفا و لوله و نورد پروفیل ساوه

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میگردد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

دوشنبه 14 اردیبهشت 94

اعتصاب وتجمع کارگران معدن البرزگان دو روز بعد از روز کارگر مقابل فرمانداری واداره کار رامیان دراعتراض به عدم پرداخت 7ماه حقوقشان!

کارگران معدن البرزگان: هفت ماه است بی پولیم

بالاخره هفت ماه سکوت همراه با صبر در کارگران معدن البرزگان رامیان شکست و کاسه صبر لبریز شدو صبح امروز تجمعی در اعتراض به عدم دریافت هفت ماهه حقوق در مقابل اداره کار رامیان داشتند.

 به گزارش 14اردیبهشت گل رامیان، معدن البرزگان شهرستان رامیان در جاده اولنگ به شاهرود و در ملچ آرام فوقانی با 40 نفر کارگر و پیمانکار مشغول به فعالیت است. کارگرانی که مدت تقریبا هفت ماه است نه حقوقی، نه عیدی و نه اضافه کاری دریافت نکرده اند و همین مساله باعث شده است تا دست به اعتراض زدند تا شاید دستی از گوشه ای برآید و مشکلات آنها را حل و فصل کند.

زندگی کارگران در اردیبهشت سال 94 در حالی جریان دارد که حقوق ماههای پایانی سال 93 به همراه عیدی و دیگر پاداش ها، هیچ گاه پرداخت نشده است و به گفته کارگران معترض، زندگی در چنین شرایطی به سختی می گذرد.

کارگران معترض از این که مسئولان و مخصوصا نماینده شهر توجهی به شرایط کاری آنها ندارند گله مندند .

قرار تجمع کارگران مقابل فرمانداری به خبرنگارما نیز رسیده بود، اما وقتی در برابر فرمانداری حضور یافت، متوجه شد که  که ادامه تجمع، مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رامیان است. و در همین فضا بود که کارگران با مشاهده یک خبرنگار، شروع کردند با بیان مشکلات و درد دلهایی که گاه در مسیر بیات شدن قرار داشتند. یعنی درد دلهایی کهنه و به اندازه بیش از هفت – هشت ماه بی پولی.

یکی از کارگران گفت: از آبان ماه سال 93 تا کنون هیچ حقوقی دریافت نکردیم و از ساعت 8 صبح امروز حدود 20 نفر از کارگران این معدن در مقابل فرمانداری رامیان تجمع کردیم و طی تماس معاون فرماندار با مدیرعامل معدن که گفته است پولی نداریم که حقوق کارگران را بدهیم؛ از آنجا به سمت اداره کار آمده ایم که متاسفانه رئیس این اداره نیز ظاهرا جلسه ای رفته و همچنان منتظر هستیم.

یکی دیگر از کارگران می گوید: در این مدت 7 ماهه هر ماه، هر هفته به اداره کار مراجعه می کردیم و هر بار با وعده اینکه بروید سرکار و پیگیری می کنیم، ما نیز به امید همین وعده ها مشغول کار بودیم ولی از روز گذشته سر کار نمی رویم.

 کارگر دیگر در حرف زدن پیشی می گیرد و ادامه می دهد: فقط وعده می دهند که پیگیر هستیم ولی تاکنون هیچ خبری نشده است و فقط چون از دیروز سرکار نرفتیم و امروز هم تجمع کردیم مبلغ فقط 100 هزار تومان به حسابمان واریز کردند. به نظر شما آیا این مبلغ بعد از این همه مدت از عدم پرداخت حقوق، کافی است؟

کارگران می گویند: اکثریت مستاجر هستیم و حتی پول خرید یک چادر را نداریم که برای ادامه زندگی در چادر زندگی کنیم، در این مدت تمام خریدهایمان نسیه بوده و دیگر مغازه داران هم به ما کالا نمی دهند، خرج تحصیل فرزندانمان را نداریم.

 کارگر جوان دیگر ادامه می دهد: تا حرفی میزنیم می گویند تحریم است، این چه تحریمی که دیگر معادن حقوق کارگرانشان را تسویه کرده اند! این چه تحریمی که تمام زغال سنگ ها به فروش می رسد ولی برای پرداخت حقوق کارگران تحریم است.

 وقتی از کارگران در خصوص ارتباط با نماینده پرسیدم و اینکه آیا تاکنون با وی تماسی گرفته اید پاسخ می دهند: کدام نماینده! چه نماینده ای! نماینده ای که در بین مردم نیست و چندین بار هم تماس گرفتیم ولی جوابی حاصل نشد.

 یکی از آنهامی گوید: وقتی در اول راه به ما جواب نمی دهند، نماینده به ما جواب بدهد؟!

 در خصوص وضعیت بیمه پرسیدم و گفتند: از بهمن ماه سال 93 بیمه واریز نشده است و دفترچه های بیمه را مهر نمی زنند چون بدهکار هستیم.

 کارگری می گوید: ازلحاظ بهداشتی زیر صفر هستیم. وقتی از استان برای نظارت می آیند و از وضعیت بهداشت شکایت می کنیم در جواب ما میگویند شما نمی ترسید که از کار اخراج شوید و اعتراض می کنید!

 غذا را باید خودمان از خانه بیاوریم و 700 تومان پول ناهار را به کارگرانی که سر کار می آیند بصورت روز مزد می دهند و حتی سرویس ایاب وذهاب هم نداریم و کارگران که اکثریت پیاده و عده کمی با موتور به سر کار می آیند.

تا کی باید سریال تجمع کارگران معدن در قبال عدم پرداخت حقوق تکرار شود؟! و…

تجمع کارگران برق تهران مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی و اختلاف درباره محاسبه حق بیمه خود

صبح امروز جمعی از کارگران برق منطقه‌ای تهران در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی و اختلاف درباره محاسبه حق بیمه خود مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش 14اردیبهشا ایلنا،تجمع کنندگان که شمار آنها تا حدود 60 نفر برآورد می شود از جمله کارگرانی هستند که هم اکنون به عنوان تکنسین پست‌های خطوط انتقال برق فشار قوی در شرکت برق منطقه‌ای تهران مشغول به کارند.

یکی از این تجمع کنندگان در خصوص دلیل اعتراض کارگران گفت: حدود 400 نفر ایم که در محیط کارمان میدان برقی 63 هزار ولتی جریان دارد. مطابق مقررات مشاغل سخت و زیان آور کارگرانی که در چنین محیطی کار می کنند باید بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند اما مشکل اینجاست که سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون در مورد ما خودداری می‌کند.

این کارگر برق تهران گفت: استدلال سازمان تامین اجتماعی این است که در احکام کارگزینی شغل ما به عنوان کارمند ثبت شده است و به همین دلیل تا سال گذشته سازمان تامین اجتماعی تنها با رای دیوان عدالت اداری احکام بازنشستگی ما را صادر می‌کرد.

این کارگر معترض بابیان اینکه او همکارانش در محیط سخت و زیان آور برق فشار قوی دست‌کم حدود 20 سال سابقه کار دارند، ادامه داد: دیوان عدالت اداری در این رابطه هیچ رایی به سود کارگران شاکی صادر نکرده است.

این کارگر برق تهران همچنین در مورد دلیل دیگر برپایی این تجمع اعتراضی گفت: از ابتدای سال جاری دیگر بابت اضافه کاری از ما حق بیمه کسر نمی‌شود.

وی ادامه داد: این اتفاق برای کارگرانی که در بیست و چند سال گذشته بابت اضافه کاری خود حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند به معنی سقوط معیشتی در ایام بازنشستگی است.

به گفته این کارگر حاضر در تجمع امروز کارگران برق منطقه‌ای تهران، سازمان تامین اجتماعی نه حاضر است در مورد باز پرداخت حق بیمه هایی که در این سالها از محل اضافه کاری کسر شده است همکاری کند و نه حاضر است تا از کارگرانی که هم اکنون در آستانه بازنشستگی هستند بابت انجام اضافه کاری حق بیمه بگیرد.

وی افزود: تجمع صبح امروز پس از آن خاتمه یافت که درخواست آنها در دبیر خانه مجلس ثبت و به آنها وعده رسیدگی داده شد.

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد ادامه دارد

جیب کارگران کارخانه سامان کاشی خالی است و همه خانواده های آنها گرسنه هستند و باید مشکل آنها حل شود.

روز گذشته جمع زیادی از کارگران سامان کاشی بروجرد با حضور در محل فرمانداری ویژه بروجرد خواستار حل مشکلات و پرداخت حقوق معوقه هفت ماهه خود شدند.

به گزارش14اردیبهشت مهر،یکی از کارگران کارخانه سامان کاشی با ابراز نگرانی از وضع موجود و عدم پرداخت حقوق آنها طی هفت ماهه گذشته در جمع خبرنگاران گفت: هفت ماه است که یک ریال از سامان کاشی حقوق دریافت نکرده ایم و دیگر توان ادامه زندگی و هزینه های روزمره خانواده هایمان را نداریم.

وی با بیان اینکه مسئولان طی این ماهها فقط وعده و وعید به کارکنان داده اند ادامه داد: تاکنون به دلیل مشکلات فراوان وضعیت برخی خانواده ها به طلاق کشیده شده است زیرا هزینه های زندگی بسیار سنگین است و ما حرفی برای گفتن به خانواده ها نداریم.

یکی دیگر از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد به نمایندگی از همه کارگران حاضر اظهار داشت: مسئولان اجرایی شهرستان باید هرچه سریع تر یک چاره اندیشی درست و سریع برای حل این موضوع داشته باشند.

وی افزود: روزانه ۱۱ هزار مترمربع در این واحد صنعتی کاشی تولید می شده است که ظرفیت بالایی است پس چرا کارخانه باید ورشکست شود و این همه بدهی داشته باشد.

این کارگر ادامه داد: تا کنون چندین بار خواسته هایمان را مطرح کرده ایم اما نتیجه ای نداشته است و تا به امروز چهار سال است که با وجود تمام مشکلات،مسئولین شهرستان ما را مجاب به کار کرده اند اما دیگر نمی توانیم ادامه بدهیم.

وی گفت: مسئولین باید از مدیر عامل کارخانه بخواهند به تعهدات خود عمل کند کاری که تا کنون انجام نداده است و این جای سوال دارد.

وی تاکید کرد: جیب کارگران سامان کاشی خالی است و همه خانواده های آنها گرسنه هستند و باید مشکل آنها حل شود.

مختلف بدهکار است که انباشت بدهکاری امروز آن را به این وضعیت اسفناک انداخته است.

به گزارش14اردیبهشت ایرنا درهمین رابطه،یکی از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد اظهار داشت: بعضی از کارگران پنج تا هفت ماه حقوق دریافت نکرده اند و اغلب آنها به دلیل مشکلات مالی موفق به پرداخت اجاره مسکن نشده اند.

وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: مشکلات معیشتی، هزینه تحصیل و مخارج زندگی به کارگران این واحد صنعتی فشارهای زیادی وارد کرده است.

تعطیلی5کوره ویک کارخانه درقوچان – عدم پرداخت 11ماه حقوق کارگران کارخانه دوچرخه‌سازی

سال گذشته 5کوره ویک کارخانه درقوچان تعطیل شد.کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان دارای 40 کارگر بود که 11 ماه حقوق کارگران آن عقب افتاده است.

فارس طی گزارشی بتاریخ14اردیبهشت از تعطیلی5کوره ویک کارخانه درقوچان درسال گذشته و عدم پرداخت 11ماه حقوق کارگران کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان،خبرداد.

برپایه این گزارش بنقل از رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوچان ،سال گذشته به دلیل رکود 5 کوره و یکی از کارخانه‌های قوچان تعطیل شدند.

متین‌فر در این زمینه، گفت: مدیریت کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان علاقه‌ای به هیچگونه همکاری ندارد و این واحد صنعتی دارای 40 کارگر بوده که متأسفانه بالغ بر 11 ماه حقوق کارگران آن عقب افتاده است.

خودداری کارفرمای کارخانه ذوب آهن اردبیل از اجرای حکم بازگشت به کار کارگران؟!

۱۲۰ کارگر ذوب آهن اردبیل حکم بازگشت به کار گرفتند

در حالی که حدود ۱۵۰ کارگرقراردادی «ذوب اهن اردبیل» از اردیبهشت ماه سال ۹۳ و در پی پایان قرارداد کارشان اخراج شده بودند، یک منبع خبری از صدور حکم بازگشت به کار ۱۲۰ نفر از این کارگران خبر داد. با این وجود شنیده‌ایم کارفرما قصد اجرای حکم بازگشت به کار کارگران را ندارد.

به گزارش 14اردیبهشت ایلنا، کارفرما ی کارخانه ذوب آهن اردبیل به بهانه اینکه تولید در این واحد صنعتی توجیه اقتصادی ندارد فعالیت این کارخانه را از اردیبهشت ماه سال ۹۳ متوقف کرده است و به همین دلیل بغیر از ۲۵ کارگر رسمی و چند نگهبان، قرارداد کار حدود ۱۲۰ کارگر قرار دادی کارخانه ذوب آهن اردبیل در سال ۹۴ به دلیل عدم نیاز تمدید نشد و در نهایت این کارگران برای پیگیری مطالبات مزدی معوقه یکسال گذشته خود به اداره کار اردبیل شکایت کردند.

برپایه این گزارش، مرجع رسیدگی کننده به این شکایت در اداره کار اردبیل با این استدلال که از یکسو «دلایل موجهی دال بر تعطیلی کارخانه وجود ندارد» و از سوی دیگر «ماهیت کار کارگران ذوب اهن اردبیل دائمی است» اخراج آنها را نپذیرفته و برای آنها رای بازگشت به کار صادر کرده است.

کارگران با بیان اینکه رأی اداره کار اردبیل قطعی و لازم الاجراست و کارفرما مکلف به تمدید قرار داد کار کارگران در سه ماه آینده شده است؛ افزود: با این وجود شنیده‌ایم کارفرما قصد اجرای حکم بازگشت به کار کارگران را ندارد.

کارگران همچنین درباره مطالبات معوقه‌شان گفتند: کارفرما در حالی یک روز پیش از آغاز سال نو به هر کارگر مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب پرداخت کرده است که کارگران ۱۱ ماه حقوق معوقه در ماهای اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین ۹۴ به همراه حق عیدی سال ۹۲ و ۹۳ را از کارفرما طلب دارند.

اخراج60کارگر کارخانه فولاد قزوین پیش از اتمام قرارداد کار

۶۰ کارگر قرار دادی کارخانه فولاد قزوین با وجود تمام نشدن مدت قرار داد کار از ۱۵ فروردین ماه سال جاری اخراج شده‌اند.

به گزارش14اردیبهشت ایلنا،کارخانه فولاد قزوین که در جاده ابهر به تاکستان واقع شده است بیش از ۴۰۰ کارگر دارد که کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی ۶۰ نفر از کارگران را با وجود تمام نشدن مدت قرار داد کار دو ماهه‌شان اخراج کرده است.

کارگران اخراجی می‌گویند؛ کارفرما پایان اسفند ماه سال ۹۳ با همه کارگران قرار داد دو ماهه منعقد کرده است اما بعد از تعطیلات نوروز ۹۴ که کارگران به کارخانه باز گشتند کارفرما خاتمه همکاری با ۶۰ نفر از کارگران را اعلام کرد. اکنون این کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به ادره کار شکایت کرده‌اند.

اخراج گسترده نیروی کار در این واحد تولید کننده میلگرد در حالی انجام شده که به گفته کارگران زمزمزمه‌هایی درباره اخراج تعداد دیگری از کارگران ماه‌های آینده به گوش می‌رسد.

بنابر اظهارات کارگران کارخانه فولاد قزوین، این واحد صنعتی دارای تولید و بازار فروش خوبی است و کارگران در سال جاری بیش از ۷۰۰ تریلی میلگرد و شمش بارگیری کرده‌اند.

براساس این گزارش،کارگران شاغل در این کارخانه نیز یک ماه حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند و در زمینه بیمه تکمیلی با مشکلاتی مواجه‌اند. آنان درباره مشکلات بیمه تکمیلی کارگران شاغل گفته‌اند: با وجود آنکه کارفرما همه کارگران را به اجبار تحت پوشش بیمه تکمیلی دانا قرار داده است و هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند.

بیکاری 70کارگربدنبال تعطیلی کارخانه آجر سازی کیاسا

با تعطیلی کارخانه آجر سازی کیاسا واقع در جاده «فرون آباد» شهرستان پاکدشت بیش از ۷۰ کارگر بیکار شدند.

به گزارش14اردیبهشت ایلنا،کارفرمای این واحد آجر پزی به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و مشکلات فروش محصولات می‌خواند، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی کارخانه را ندارد. به همین دلیل کارفرما از اول اردیبهشت ماه سال جاری تولید در این کارخانه را متوقف کرده و حدود ۷۰ کارگر بیکار شده‌اند.

به گفته کارگران اخراجی، رکود بازار ساخت و ساز به فعالیت کارخانه‌های آجر ماشینی لطمه وارد کرده و کارخانه‌های مستقر در شهرستان پاکدشت توان رقابت در این بازار را ندارند.

به گفته کارگران بیکار شده کارخانه آجر کیاسا؛ یکی دیگر از مشکلات این کارخانه‌، صدور بی‌رویه مجوز ساخت کارخانه‌های تولید کننده آجر ماشینی در منطقه پاکدشت است و این تعداد کارخانه با توجه به سقف نیاز بازار منطقه و حتی استان، تولید را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.

عدم رسیدگی بیش از500شکایت کارگران آبادان وخرمشهردر اداره کار اروند!

بیش از ۵۰۰ پرونده از مرحله طرح دعوی تا مرحله صدور رای و درخواست تجدیدنظراز شهرهای آبادان وخرمشهر به اداره کار اروند ارسال شده که به دلیل ذی صلاح نبودن هیات‌های رسیدگی کننده هنوز معطل مانده‌اند .

به گزارش14اردیبهشت ایلنا،از دو ماه پیش که ادارات کار شهرهای آبادان و خرمشهر به مناطق آزاد اروند ملحق شده‌اند تمام پرونده‌های شکایات «کارگری – کارفرمایی» در این دو شهربه اداره کار سازمان منطقه آزاد اروند ارجاع داده شده است.

واگذاری مسئولیت رسیدگی به اختلافات روابط کار آبادان و خرمشهر به به اداره کار منطقه آزاد اروند در حالی است که هیات‌های بررسی کننده اداره کار اروند از صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های شکایت برخوردار نیستند.

هم اکنون بیش از ۵۰۰ پرونده از مرحله طرح دعوی تا مرحله صدور رای و درخواست تجدیدنظر به اداره کار اروند ارسال شده که به دلیل ذی صلاح نبودن هیات‌های رسیدگی کننده هنوز معطل مانده‌اند

800واحد زیر زمینی قطعه سازی در کشور فعالند

تا بهمن ماه سال گذشته ۳ میلیارد و ۱۹۶ میلیون دلار قطعه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ این مقدار حدود ۳۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش14اردیبهشت ایلنا،دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن قطعه سازی از فعالیت ۲ هزار واحد قطعه سازی خودرو در کشور خبر داد.

آرش محبی‌نژاد، در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واحد قطعه سازی خودرو به صورت مجاز و غیر مجاز در کشور مشغول فعالیت هستند؟ گفت: بر اساس لیست قطعه سازان حدود ۲ هزار واحد قطعه سازی در کشور موجود است که از این تعداد ۸۰۰ واحد غیر مجاز و به صورت زیر زمینی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اکثر واردات از چین انجام می‌شود تصریح کرد: بخش عظیمی از قطعات خودرو و لوازم یدکی در حال حاضر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که اغلب آن‌ها از مبادی غیر قانونی است اما بخش دیگری از کالاهای فاقد کیفیت هستند که از سوی تجار و از طریق سهمیه‌هایی که دارند وارد می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به آمار واردات قطعات در سال گذشته افزود: تا بهمن ماه سال گذشته ۳ میلیارد و ۱۹۶ میلیون دلار قطعه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ این مقدار حدود ۳۴ درصد رشد داشته است.

600آژانس غیر مجاز در سطح تهران فعال هستند

به گزارش14اردیبهشت ایلنا،سید حسن هاشمی تیرآبادی در خصوص آخرین وضعیت این اتحادیه، گفت: اتحادیه هم اکنون ۱۷۰۰ واحد را تحت نظارت دارد و براساس قوانین اتحادیه تلاش داریم اقدامات لازم را برای بهبود انجام دهیم. البته باید اشاره کرد که ۶۰۰ واحد غیر مجاز نیز در سطح شهر تهران فعال هستند که ما به دنبال برخورد با آنان هستیم.

وی ادامه داد: اتحادیه از ۲ سال پیش تا به امروز نرخ کرایه‌های خود را افزایش نداده است و اگر امروز مسافران با هر گونه افزایش مواجه هستند بدانند که از موسسات غیر مجاز خودرو درخواست کرده‌اند.

تجمع اعتراضی ساکنان شهرک ساحلی اردبیل مقابل فرمانداری

تعدادی از ساکنان شهرک ساحلی اردبیل مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات زیرساختی این شهرک شدند.

به گزارش 14اردیبهشت ایرنا، حدود 20 نفر از ساکنان شهرک ساحلی اردبیل روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات زیرساختی این محله خواستار دیدار با فرماندار اردبیل شدند.

تجمع کنندگان با بیان اینکه چندین سال از اتمام ساخت و ساز این منطقه و اسکان مردم می گذرد، همچنان فاقد شبکه فاضلاب و روکش آسفالت مناسب است.

معترضان عنوان کردند که چندین بار به مسوولان دستگاه های ذی ربط مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب این شهرک شدند اما با وجود قول مساعد مسوولان تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

آنها با اشاره به اینکه حتی چندین بار خبرنگاران از نبود شبکه و جاری شدن فاضلاب شهرک ساحلی در سطح خیابان های منتهی به واحدهای مسکونی گزارش تهیه کردند، اما هیچگونه واکنشی نشان داده نشده و ساکنین محل همچنان با بوی تعفن فاضلاب مواجه هستند.

شهرک ساحلی در خروجی جاده اردبیل به سمت سراب و در حاشیه شهرک کارشناسان واقع است.

کارگرسرابی دراثر سقوط ازبلندی جان باخت

کارگر ساختمانی ۴۸ ساله ای بر اثر سقوط از یک ساختمان در حال احداث سه طبقه در سراب جان باخت.

به گزارش14اردیبهشت مهر، اکبر نادی پزشک متخصص طب اورژانس دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه شدت جراحات وارده و صدمات ناشی از سقوط از بلندی به حدی بود که امکان نجات میسر نشد و مصدوم بر اثر پارگی آئورت و صدمات جسمی دیگر بعد از تلاش چند ساعته پرسنل درمانی فوت کرد.

به گفته وی امدادگران مرکز ۱۱۵ سراب بلافاصله بعد از اطلاع از حادثه، مصدوم را به اورژانس بیمارستان امام سراب انتقال دادند اما شدت جراحات وارده و آسیب های جسمی ناشی از حادثه موجب ناکام ماندن تلاش تیم جراحی و درمانی نامبرده شد.فرد یادشده در حال کار آلماتوربندی یک ساختمان سه طبقه در سراب بود.

اعتصاب سراسری رانندگان خطوط آهن آلمان با هدف افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کاری

رانندگان خطوط آهن آلمان در اعتصابی شش روزه دست از کار می کشند.

به گزارش4مه یورونیوز،رانندگان قطارهای مسافری و باری پس از ماه ها مذاکرات بی نتیجه در هشتمین و طولانی ترین اعتصاب سراسری طی ۱۰ ماه گذشته خواستار افزایش ۵ درصدی دستمزد خود و کاهش ۲ ساعت از مجموع ۳۹ ساعت کار در هفته هستند.

اتحادیه رانندگان خطوط آهن آلمان ضمن امتناع از بازگشتن به میز مذاکره، رانندگان قطارها را به شرکت در این اعتصاب گسترده فراخوانده است.

کلاوز وزلسکی، رئیس اتحادیه رانندگان خطوط آهن آلمان با انتفاد از نحوه مدیرت شرکت خطوط آهن کشورش گفت، این شرکت بدون توجه به جایگاه خود سیاست «یک گام به جلو و دو گام به عقب» را در پیش گرفته و با تلف کردن چند ماه، مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است.

او افزود: «اعضای اتحادیه و مذاکره کنندگان به صراحت اعلام کرده اند که مذاکرات به خودی خود به نتیجه نمی رسد. خطوط آهن آلمان امکانات زیادی برای به نتیجه رساندن گفتگوها دارد و این بدان معناست که بدون اطمینان از چنین نتایجی نمی توان به مذاکرات بازگشت».

به این ترتیب رانندگان قطارهای باری از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه و قطارهای مسافری از ساعت دو بامداد فردا سه شنبه کار خود را متوقف می کنند.

مقام های آلمان ضمن انتقاد از این اقدام، تبعات آن را برای اقتصاد کشور زیانبار توصیف کرده اند.

چهاردهم اردیبهشت ماه1394

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.