در تشریح و تائید جبهه ملی ایران

در تشریح و تائید جبهه ملی ایران

دسته‌بندی نشده

7 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=15433

لینک کوتاه

اگر می پذیریم که جبهه ملی ایران را زنده یاد دکتر محمد مصدق بنیاد نهاد و جان داد پس باید بپذیریم آنگونه که دکتر منوچهر تقوی بیات در نوشتار خود آورده اند جبهه ی ملی را خود دکتر مصدق چنین تعریف می کند: « . . . جبهه ملی مرکز احزاب و اجتماعات و دستجاتی است که برای خود تشکیلاتی دارند و مرامی جز آزادی و استقلال ایران ندارند. این مرام چیزی نیست که یک عده قلیل و هر قدر صاحب فکر، بتوانند در مملکت آن را اجرا نمایند، بلکه مجری این مرام باید ملت ایران باشد. گذاردن یک عده ای در خارج و عدم پذیرش آن بهر عنوان که باشد بر خلاف مصالح مملکت است. . . » [ کتاب نامه های دکتر مصدق ، گرد آورنده : محمد ترکمان جلد اول ص.۳۲۲]. اکنون جبهه ملی وجود ندارد و هرکس سخنی میگوید نباید از سوی جبهه ملی بزند . اشکال کار در این بود که آقای ادیب برومند بعنوان رئیس جبهه ملی سخن گفته که باید او را نفی کرد .همانگونه که در بالا آمده هرگاه احزاب متشکل و رسمی نمایندگانشان گرد هم آمدند و دوباره تجدید سازمان داده شد میتوانند هرکس را تشخیص دادند به ریاست شورا و ریاست هیئت اجرائی انتخاب کنند . من بیش از این سخنی ندارم .

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما