دیدگاهها و نظرات شما

باور کنید روحانیون این شعارها را نوشته اند. و اگر نه که دیکته اش از آنهاست.

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=13488

لینک کوتاه

دوستان باور کنید این نظرات را حوزه های علمیه و روحانیون نوشته اند. اگر هم آنها ننوشته اند آنها دیکته کرده اند. این حاصل سی و پنج سال حکومت اسلامی ست. و تازه این اول کار است و نه پایان آن. خدا بخیر گرداند. اینبار انقلابی خواهد شد که تومار های هزاره ای را در هم خواهد پیچید.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما