بعد از سوریه نوبت قصابی مردم و کشور ایران خواهد بود.

بعد از سوریه نوبت قصابی مردم و کشور ایران خواهد بود.

دسته‌بندی نشده

10 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=8022

لینک کوتاه

اظهارت وزیر امورخارجۀ عربستان مبنی بر« پذیرش طرح ها و پیشنهادها از سوی اسد تاکتیکی برای به دست آوردن زمان و وقت بیشتر است» شباهت فراوانی بگفته های مقامات رژیم اسرائیلی در مورد ایران دارد. آیا عربستان و اسرائیل قدرتهای مکملی جدید برای ادامه حضور استعمار و ارتجاع برای قتل و غارت بیشتر در منظقه هستند؟ دنیای «متمدن» عمدآ چشمهای خودرا نسبت به جنایتی در درون این دو کشور وابسته میگذرد، بسته است و فقط جنایات مشابه رژیم آیت الله ها را در ایران مورد نظر گرفته اند.و با تحریمها و مسدود کردن دارائی های ایران، تهدیدهای نظامی سی وچند ساله قلب مردم ایران را نشانه.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما