نکتۀ انتقادی: حقوق بشر قلابی.

نکتۀ انتقادی: حقوق بشر قلابی.

دسته‌بندی نشده

12 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=2378

لینک کوتاه

متأسفانه چنین گزارشاتی، و آنهایی که نظایر آن را تهیه می کنند به دلیل یک سویه بودن دیدگاه و تمرکز انتقادات حقوق بشری روی ایران، به طور کاملا مشخص – از دیدگاه من – در پیوند با ناتوی فرهنکی و در اتحاد با جریانهای ضد بشری و جنایتکارانه در جهان قرار می گیرند. البته بخش قابل توجهی از طرفداران حقوق بشر بی هیچ تردیدی مستقیما از پنتاگون حقوق می گیرند. به عبارت دیگر همان نکتۀ انتقادی که مطرح کردم موجب می گردد که در عین حال نگارندگان چنین مقالاتی در اتحاد با تمامی جنایاتی که افشا می کنند قرار می گیرند. و باز هم به عبارت دیگر و به همان دلیلی که در بالا مطرح گردم چنین طرفدرانی که پرچم حقوق بشر را به دست گرفته اند، عملا گفتمان حقوق بشر در ایران را قفل زده اند. ایران یک جزیرۀ دور افتاده از مابقی جهان نیست که ما بخواهیم وضعیت آن را از دیدگاه حقوق بشر، به همین شکلی که هست، با تمام کاستی هایش، با قطع نظر از مابقی جهان مورد بررسی قرار دهیم. واین مسئله برای نخستین بار هم نیست که در این جا مطرح می شود. ولی هیچ گاه پاسخ مناسبی به این پرسش ها نمی دهند.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما