دیدگاهها و نظرات شما

رستاخیز

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=1690

لینک کوتاه

بیایید تا این مقاله بسیار عبرت آموز و مخصوصا تامل برانگیز را برای آگاهی بخشی در بین تمامی طبقات و اقشار جامعه آزادی خواه غیر اسلامیزه انتشار وانتقال دهیم تا دلیلی باشد برای خیزش سبزی دیگر. زنده باد آزادی.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما