امروز دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

ساعت ۱۳:۲۴

 
مقالات سیاسی

جای حضور فریاد است ، شعر تازه ی سیمین بهبهانی

12 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=642

لینک کوتاه

هرچند دخمه را بسیار            خاموش و کور می بینم
در انتهای دالانش                  یک نقطه ی نور می بینم

هرچند پیش رو دیوار             بسته ست راه بر دیدار
در جای جای ویرانش             راه عبور می بینم

هرچند شب دراز آهنگ          نالین زمین و بالین سنگ
در انتظار روزی خوش          دل را صبور می بینم

تن کم توان و سر پردرد          پایم ضعیف و دستم سرد
در سینه لیک غوغایی            از عشق و شور می بینم

گر غول در شگفت از من       پاس گذر گرفت از من
با چشم دل عزیزان را           از راه دور می بینم

من کاج آهنین ریشه              هرگز مبادم اندیشه
برخاک خود اگر موجی         از مار و مور می بینم

طوفان چو در من آویزد         ناکام و خسته بگریزد
از من هراس و پروایی          در این شرور می بینم

هر جا خلافی افتاده است        جای حضور فریاد است
من رمز کامیابی را               در این حضور می بینم

هشتاد و اند من، با من            گوید خروش بس کن زن
گویم خموش بودن را             تنها به گور می بینم

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما