اخباروگزارشات کارگری12اسفند1393(همراه با ضمیمه ویژه اعتراضات سراسری10اسفندمعلمان)

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

اخباروگزارشات کارگری12اسفند1393(همراه با ضمیمه ویژه اعتراضات سراسری10اسفندمعلمان)

– کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری : چرا با کارگران دشمنی می کنید؟

– کارگران ایرانخودرو  به تقلیل تحقیر آمیز پاداش دنا، قاطعانه عکس العمل نشان دادند

– خبر فوری در باره ی اعتصاب در ایران خودرو

– کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام با دادن اولتیماتومی دو روزه به کارفرما به  اعتصاب پایان دادند

– اعتصاب کارگران کارخانه های کنتور سازی ایران و صنایع کم مصرف ایرانیانّ در اعتراض به تعویق ۵ ماه حقوق واخراج150کارگر

– تجمع کارکنان شرکت برق تهران مقابل مجلس در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا

– اعتصاب کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان در اعتراض به تاخیر و تبعیض در نحوه پرداخت حقوق

– کارگران معادن زمستان یورت دوباره دست به اعتصاب زدند

– تجمع کارگران شهرداری کمالشهردراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق

– تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در فاز ۵ پردیس

– نامه سرگشاده اعتراضی ۲۳۰ تن از کارکنان و مهندسین:نارضایتی شغلی کارکنان شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز

– نارضایتی 91 درصد پرستاران از درآمدشان

– خبری در باره ضمانت مالی برای بکار گیری کارگران

– نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور:همبستگی و همکاری فعالین کارگری صفوف کارگران را فشرده تر می کند

– بیماری ریوی در کارگران فارسیت غوغامی کند

– انواع بیماری‌های شغلی

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری : چرا با کارگران دشمنی می کنید؟

محاکمه  جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده را محکوم می کنیم!!!

چرا به جای رسیدگی به شکایات ، اعتراضات و درخواست های کارگران آنها را محاکمه و زندانی می کنید ؟

با محاکمه و زندانی کردن معلمان و کارگران از چه کسانی دفاع می کنید؟

مگر کارگران و معلمان چه می خواهند؟

آیا غیر از زندگی کردن ، حفظ خانواده، داشتن شغل ، دریافت دستمزد متناسب با تورم  و حق اعتصاب ، ایجاد تشکل های مستقل خود و حق نفس کشیدن ، داشتن بیمه و تامین اجتماعی، دفاع از حقوق قانونی خود و امکان بر قراری زندگی انسانی چه می خواهند ؟ که این گونه با اتهامات واهی و ساختگی فعالین و نمایندگان کارگران و معلمان را محاکمه و زندانی می کنید؟

بدنبال افزایش اعتراضات، تجمعات و اعتصابات کارگران ، معلمان و پرستاران و بازنشستگان و … و تدام بلا انقطاع بسیاری از اعتصابات ، دولت و دادگاهها دست به اقدامات منظم، سازمانیافته و معنا دار در سرکوب کارگران و معلمان زده اند، در این راستا اقدام  به محاکمه کارگران و معلمان با اتهامات واهی کرده اند، تا شاید بتوانند با ترساندن کارگران و فعالین کارگری اعتراضات، تجمعات و اعتصابات را کنترل و کمتر کرده در نهایت سر کوب و از بین ببرند ، در پی چنین سیاست ضد کارگری است که جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده را محاکمه کردند و هر کدام را با استناد به اتهامات غیر واقعی به سه سال و نیم محکوم نمودند ، در حالی که هنوز کارگران بسیاری از جمله بهنام ابراهیم زاده ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی و دهها کارگر دیگر با اتهامات غیر واقعی و فقط به جرم اینکه برای متشکل کردن کارگران فعالیت کرده اند، در زندانها به سر می برند ، آنها بس نبوده و اکنون می خواهند جمیل و جعفر را نیز زندانی کنند.

ما ضمن محکوم کردن تعقیب ، محاکمه و زندانی کردن کارگران، معلمان و فعالین جنبش های مختلف اجتماعی ، می خواهیم هرچه زودتر و بدون قید و شرط ، تعقیب و محاکمه زندانیان قطع شده و حکم برائت جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده صادر شود ، و همچنین می خواهیم هر چه زودتر و بدون قید و شرط کارگران و معلمان زندانی آزاد شوند.

ما از تشکل ها،کارگران ، معلمان ، زنان ، پرستاران، دانشجویان ، دانش آموزان ، جوانان و تمامی مردم آزادیخواه می خواهیم به محاکمه ، و تعقیب و زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های مختلف اعتراض نمایند، و هم چنین در اعتراضات کارگران ، زنان ، معلمان  شرکت کرده ضمن اینکه خواهان مطالبات مشترک بوده ، خواهان آزادی زندانیان کارگری و سیاسی بخصوص خواهان عدم تعقیب و محاکمه جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده باشند.

تنها راه نجات ما زحمتکشان در اتحاد و همبستگی ماست .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

12/12/1393

کارگران ایرانخودرو  به تقلیل تحقیر آمیز پاداش دنا، قاطعانه عکس العمل نشان دادند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: حوالی ظهر امروز بدنبال نصب نامه ای مبنی بر تعلق 200 هزار تومان پاداش دنا به کارگران سطوح مختلف شرکت ایرانخودرو،  کارگران برخی سالنهای تولیدی این شرکت بویژه سالن شاتل خشمگینانه با خواباندن تولید دست از کار کشیده و در محوطه های کارخانه منجمله مقابل کتابخانه دست به تجمع زدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتراضات کارگران ایرانخودرو در دی ماه سالجاری، بحث پرداخت مبلغ  800 هزار تومان به عنوان پاداش دنا  از سوی مدیریت ایرانخودرو در میان کارگران مطرح شده بود اما از آنجا که طرح این مبلغ بطور شفاهی عنوان شده بود بعدا صحبت از ششصد هزار تومان و پانصد هزار تومان به میان آمد تا اینکه امروز کارگران ایرانخودور با نامه ی نصب شده ای در قسمتهای مختلف کارخانه مواجه شدند که طی ان تعلق مبلغ 200 هزار تومان به عنوان پاداش دنا امضا شده بود.

بنا بر این گزارش، کارگران سالنهای مختلف شرکت ایرانخودرو با دیدن این نامه و مبلغ قید شده در آن به عنوان پاداش دنا، آنرا اهانتی نابخشودنی به خود اعلام کردند و قاطعانه با خواباندن تولید، دست به تجمع در محوطه های کارخانه زدند و سپس بی آنکه ساعت پایان کار فرا رسیده باشد بسیاری از آنان محل کارخانه را ترک کردند. در تجمعات امروز کارگران ایرانخودرو در محوطه های کارخانه، بحث ادامه اعتراض تا زمان عقب نشینی کارفرما از مبلغ 200 هزار تومان پاداش تحقیر آمیز در جریان بود.

لازم به یادآوری پاداش دنا از جمله پاداشهایی بود که قبل از اعتراضات کارگران ایرانخودرو مقرر شده بود به آنان پرداخت بشود اما با آغاز اعتراضات این کارگران در دی ماه سالجاری، مدیریت شرکت برای فائق آمدن بر اعتراضات کارگران اعلام کرد این پاداش را به مبلغ 800 هزار تومان پرداخت خواهد کرد که سپس صحبت از ششصد هزار تومان و پانصد هزار تومان شد. این پاداش علاوه بر پاداش افزایش سقف تولید به 600 هزار خودرو در سالجاری است که قرار است به کارگران ایرانخودرو پرداخت بشود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 اسفند ماه 1393

خبر فوری در باره ی اعتصاب در ایران خودرو

بر اساس خبر ارسالی یکی از کارگران اعتصابی ایران خورو، هم اکنون (ظهر سه شنبه 12/12/93) کارگران سالن های مختلف ایران خودرو کار را ترک کرده و در خیابان های داخل کارخانه تجمع کرده اند. این حرکت کارگران پس از انتشار اطلاعیه ی مدیریت در باره ی افزایش تولید روی داده است. در این اطلاعیه اعلام شده که مبلغ 200 هزار تومان به عنوان افزایش تولید به کارگران تعلق خواهد گرفت. در حالی که قرار بوده این مبلغ حداقل 500 هزار تومان باشد. کارگران تصمیم دارند به عنوان اعتراض به سالن های ناهارخوری نروند و تا زمان تغییر اطلاعیه ی فوق کار را متوقف کنند.

یادآوری می کنیم که این حرکت در ادامه ی حرکت بزرگ کارگران ایران خودرو در دی ماه 93 صورت می گیرد که طی آن کارگران در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد و دیگر مطالبات اقتصادی خود 10 روز اعتصاب غذا کردند.

اخبار بعدی به اطلاع خواهد رسید.

وبلاگ «درابا»

https://derabaa.wordpress.com/2015/03/

12 اسفند 1393

کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام با دادن اولتیماتومی دو روزه به کارفرما به  اعتصاب پایان دادند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در پی دو روز اعتصاب متحدانه و گسترده کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام، بعد از ظهر دیروز جلسه ای برای رسیدگی به مطالبات این کارگران با حضور نماینده های منتخب آنان و  کارفرما و دخالت فعال حراست این مجتمع پتروشیمی برگزار شد. در این جلسه به رغم اینکه نماینده های کارگران مطالبات خود را بصورت صریح و شفافی مطرح کردند اما کارفرما تلاش کرد با انواع ترفندها و منجمله تهدید کارگران، آنان را وادار به پایان اعتصاب بکند. اما با پافشاری کارگران بر تحقق خواست هایشان و عدم پایان اعتصاب، مدیریت پتروشیمی ناچار شد از موضع خود دست بکشد و با شنیدن مجدد خواستهای کارگران، از آنان خواست تا برای بررسی و پاسخ نهائی به مطالبات شان دو روز مهلت بدهند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعیت، کارگران اعتصابی پس از ارائه گزارش جلسه توسط نماینده هایشان، طی تصمیمی جمعی با دادن مهلتی دو روزه  به کارفرما موافقت کردند و با توجه به تعطیلات آخر هفته اعلام کردند در صورت عدم اقدام عملی کارفرما برای تحقق خواستهایشان، بار دیگر از روز شنبه 16 اسفند ماه اعتصاب را از سر خواهند گرفت.

بنا بر این گزارش، عزم و اراده کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام برای از سر گیری اعتصاب در صورت عدم تحقق خواستهایشان بسیار جدی و قاطعانه می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 اسفند ماه 1393

اعتصاب کارگران کارخانه های کنتور سازی ایران و صنایع کم مصرف ایرانیانّ در اعتراض به تعویق ۵ ماه حقوق واخراج150کارگر

در پی تعویق پنج ماه حقوق ۸۲۰ کارگر دو کارخانه کنتور سازی ایران و صنایع کم مصرف ایرانیانّ در قزوین،که تحت مدیریت یک کارفرما فعالیت دارند، صبح امروز کارگران این دو واحد صنعتی دست از کار کشیدند و در سالن غذا خوری تجمع کردند.

به گزارش12اسفندایلنا،تجمع اعتراضی امروز صبح (۱۲ اسفند ماه) به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق حدود ۸۲۰ نفر از کارگران دو کارخانه کنتور سازی و صنایع کم مصرف ایرانیان صورت گرفته است.

دلیل دیگر اعتراض امروز کارگران مربوط به سیاست تعدیلی کارفرما و اخراج ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانی دو کارخانه طی دو ماه گذشته است.

کارگران می‌گویند کارفرما برای کم کردن هزینه‌های کارخانه بخشی از کار را به چند پیمانکارسپرده است که طبعا آنان نیز برای کاهش هزینه‌ها از حقوق کارگران می‌کاهند. همچنین بنا بر اظهارات منابع کارگری، کارگرانی که در این بخش کار می‌کنند از امنیت شغلی ضعیف‌تری به نسبت کارگران قراردادی برخوردارند.

براساس این گزارش، معوقات حقوقی کارگران این دو واحد تولیدی در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به تعویق افتاده است. همچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران تا کنون پرداخت نشده است.

بنا به گفته کارگران، کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی تولید را ندارد و این وضعیت در شرایطی است که کارگران روزانه با ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار و اضافه کاری، تمام توان خود را برای افزایش بهره‌وری و بالا بردن درآمد کارخانه بکار می‌گیرند.

کارگران می‌گویند؛ علاوه بر تعویق دستمزد و حقوق ویژه پایان سال، بخشی از مشکلات کارگران تا چندی پیش مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی بود که بعد از توافق با تامین اجتماعی هم اکنون حق بیمه به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.

به گفته کارگران معترض، این کارخانه در سال جاری افزایش تولید داشته و از منابع مالی خوبی برخوردار شده و این در حالی است که کارفرما از مهر ماه سال جاری هر ماه بجای حقوق کامل، مبالغ بسیار کمی را بصورت علی‌الحساب به بهانه کمبود منابع مالی به کارگران می‌پردازد.

به گفته آنان، کارفرما مدعی است خریداران محصولات این کارخانه که وزارت نیرو و سایر ادارات برق در سراسر کشور هستند، بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

کارگران کارخانه کنتور سازی ایران و صنایع کم مصرف ایرانیان در بخش دیگری از طرح مطالبات خود گفته‌اند: از سال ۸۵ که این کارخانه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات کارخانه و کارگرانش آغازشده بطوری که در زمان دولتی بودن این کارخانه، کارگرانش به نسبت تولیدی که داشتند از مزایای خوبی همانند پاداش تولید، دریافت کمک‌های غیر نقدی و.. سهمیه انواع فعالیت‌های ورزشی برخوردار بودند، اما پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی این مزایا‌ از کارگران گرفته شده است.

تجمع کارکنان شرکت برق تهران مقابل مجلس در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا

جمعی ازکارکنان شرکت برق منطقه ای تهران ظهر امروز سه شنبه در اعتراض به تبعیض در دریافت حقوق و مزایا میان پرسنل وزارت خانه ها با شرکت های تخصصی زیر مجموعه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش12اسفندایرنا،یکی از این تجمع کنندگان اظهار داشت: پرسنل شرکت برق منطقه ای تهران خواستار رسیدگی مسئولان به تبعیضاتی هستند که به واسطه ابلاغ بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری توسط دولت بین پرسنل وزارت خانه ها با شرکت های تخصصی زیرمجموعه ایجاد شده است.

وی با اشاره به این که شرکت برق منطقه ای یکی از شرکت های تخصصی زیر مجموعه وزارت نیرو محسوب می شود، افزود:بر اساس بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری که توسط دولت ابلاغ شده تفاوت میان دریافتی حقوق و مزایای کارکنان وزارت خانه ها و شرکت های تخصصی زیر مجموعه آن وجود دارد که ما خواهان رفع این تبعیض هستیم.

اعتصاب کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان در اعتراض به تاخیر و تبعیض در نحوه پرداخت حقوق

جمعی از کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان در اعتراض به آنچه تاخیر و تبعیض در نحوه پرداخت حقوق  می‌خوانند صبح امروز دست از کار کشیده و مقابل ساختمان حراست شرکت منطقه عملیاتی پارسیان  واقع در شهرستان لامرد استان فارستجمع کردند.

به گزارش12اسفندایلنا،، صبح امروز تعدادی از کارگران پیمانی شاغل در شرکتهای تابعه نفت و گاز منطقه عملیاتی پارسیان که تعدادشان به بیش از ۸۰ نفر می‌رسد در واکنش به بی‌توجه‌ای به پرداخت مطالبات خود، دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان حراست واقع در درب ورودی این شرکت اجتماع کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض در واحدهای ترابری سبک و سنگین، خدمات، مکانیک و حراست تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری همانند شهاب جم، صفای جم، ارمغان سیرجنوبی، پارسا انرژی، موج سبز فراشبن در منطقه عملیاتی پارسیان (تابناک) مشغول بکار هستند.

کارگران معترض گفتند حقوقشان هر ماه با تاخیر پرداخت می‌شود. علاوه بر تعویق یک ماه حقوق در بهمن‌ماه، مطالبه دیگر کارگران دریافت پاداش بهرهوری شش ماهه اول سال، حق عیدی و سنوات پایان سال است.

کارگران در این مورد اضافه کردند: شرکت نفت هر سال دو بار به کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی شاغل در منطقه زاگرس جنوبی پاداش بهره‌وری پرداخت می‌کرد اما امسال طبق ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت نفت هیچ سهمی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه زاگرس جنوبی مشغول کار هستند، در نظر گرفته نشده است.

طبق اظهارات کارگران منطقه عملیاتی پارسیان؛ مبلغ پاداش تعیین شده با احتساب شاخص‌هایی همچون پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه، کارگاهی، حق جذب، حق مقام، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان برای هر یک از مشمولان متغیر است.

کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان معتقدند هر چند این پرداختی‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه بیان گر حمایت مالی از نیروی کار صنعت نفت ایران است اما این حمایت و قدردانی نباید تنها شامل گروه کوچکی از نیروهای کار شود. بنابراین از مسئولان وزارت نفت انتظار می‌رود که حداقل در تخصیص پرداخت‌های انگیزشی سهم واقعی ما را نیز در نظر بگیرند.

برپایه این گزارش،اجتماع امروز کارگران باعث شده است فعالیت برخی واحد‌های منطقه گازی پارسیان به حالت نیمه تعطیل در آید.

کارگران معادن زمستان یورت دوباره دست به اعتصاب زدند

منابع خبری در استان گلستان از اعتصاب کارگران شاغل در معادن زغال سنگ زمستان یورت (معروف به معادن شمال غرب و شرق) خبر می‌دهند.

به گزارش12اسفندایلنا،کارگران معترض گفته‌اند: کارگران معدن زمستان یورت که از دو واحد شمال غرب و شمال شرق، تشکیل شده‌اند ۴ ماه و نیم است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند به همین دلیل امروز (۱۲ اسفند) بیش از ۳۰۰ نفر از مجموع حدود هزار کارگر شاغل در این معدن دست از کار کشیده و مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کرده‌اند. به گفتهٔ این کارگر، با وجود اعتصاب کارگران هنوز پاسخ روشنی از سوی کارفرما درباره پرداخت معوقات حقوقی آنان داده نشده است.

کارگران که به کم بودن دستمزد‌ها در ازای سختی کار در این معدن معترض‌اند، می‌گویند: کاهش حقوق و نوع قرارداد کار و مشکلات صنفی دیگری همچون عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن اضافه کاری‌ها و… از دلایل اعتراض امروز است.

به گفته کارگران معدن زمستان یورت، کارفرما وعده کرده بود معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا پایان روز گذشته (۱۱ اسفند ماه) به حساب کارگران پرداخت کند اما این وعده حداقلی نیز محقق نشده و  خشم کارگران را بر انگیخت.

طبق اظهارات کارگران، مدیران این معدن هر ماه وعده پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهند اما آن را عملی نمی‌کنند. در اجتماع امروز نیز مجددا وعده پرداخت یک ماه از معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا یک هفته آینده داده‌اند.

به گفته کارگران، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، پرداخت حق عیدی، سنوات و پاداش پایان سال کارگران که هر ساله در همین ایام پرداخت می‌شد امسال به تاخیر افتاده است.

کارگران معدن زمستان یورتمی‌گویند؛ ما در این معدن با دریافت حداقل مزد که آنهم اغلب با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود دشوار‌ترین کار‌ها را برای تهیه و تولید زغال سنگ انجام می‌دهیم.

تجمع کارگران شهرداری کمالشهردراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق

تعدادی از کارگران شهرداری کمالشهر که به نیروهای شرکتی معروف هستند، خواستار دریافت حقوق و دستمزد کامل خود بوده و به همین دلیل اعتراض‌هایی را مطرح کرده‌اند.

به گزارش12اسفند سپیدارآنلاین،این کارگران پس از 3 ماه دریافت نکردن حقوق و دستمزد این بار با مبالغ پایین‌تری نسبت به دریافتی ماه‌های قبل مواجه شدند.

 کارگران با حضور در سالن شهرداری کمالشهر، خواستار رسیدگی مسئولان شهرداری به این موضوع شدند که مسئولان شهرداری، مصوبه شورای شهر را علت کاهش حقوق و دستمزد کارگران شرکتی عنوان کردند.

لازم به ذکر است در لایحه بودجه سال 94 شورای شهر بسیاری از اختیارات تام شهرداری از جمله پرداخت پاداش و هدایا را که بالغ بر چندین میلیارد ریال بود حذف کرد و شهردار نیز در مقابله با این عمل اعضای شورا، حقوق کارگران را کسر و شورای شهر را مقصر معرفی کرد که موجب چند دستگی بین کارگران و کارمندان شهرداری شده است.

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در فاز ۵ پردیس

متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس با حضور مقابل ساختمان‌های مسکن مهر فاز ۵ این شهر دست به تجمع زدند.

به گزارش 12اسفند فارس ، ظهر امروز متقاضیان مسکن مهر پردیس با حضور مقابل ساختمان‌های در حال ساخت مسکن مهر در فاز 5 شهر جدید پردیس نسبت به عدم تنظیم قرارداد قانونی، تأخیر در تحویل واحدهای مسکونی و مسائلی از این دست تجمع کرده و خواستار رفع این مشکلات شدند.

در حاشیه این تجمع که با حضور دوربین‌ها، تصویربرداران و خبرنگاران رسانه‌های گروهی همراه بود، متقاضیان مشکلات خود را گفته و خواهان رساندن صدای خود به مسئولان شدند.

با توجه به مشکلات موجود در بخش زیرساخت‌ها، چندی پیش مسئولان وزارت راه و شهرسازی درخواست افزایش وام مسکن مهر را داشتند که پس از تصویب این درخواست در شورای عالی پول و اعتبار، این بخشنامه تاکنون اجرایی نشده است.

همچنین با توجه به سخنان اخیر حسن ولی‌پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس هزینه و بار مالی جدیدی از این به بعد برای تأمین هزینه زیرساخت‌ها از متقاضیان اخذ نخواهد شد و این هزینه‌ها از طریق تهاتر زمین‌ها، واگذاری املاک شرکت عمران شهر جدید پردیس و سایر منابع تأمین می‌شود.

این در حالی است که به گفته منابع آگاه در شرکت عمران شهر جدید پردیس و با استناد به گزارش مهندسان مشاور این شرکت، از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات اسکلت و سقف بیش از 4 هزار و 500 واحد مسکونی در این فاز به اتمام رسیده است.

از ابتدای آغاز پروژه مسکن مهر فاز 5 شهر جدید پردیس تا ابتدای سال جاری (حدود دو سال)، عملیات احداث اسکلت و سقف حدود 2 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده بود.

نامه سرگشاده اعتراضی ۲۳۰ تن از کارکنان و مهندسین:نارضایتی شغلی کارکنان شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز

همزمان با نارضایتی شغلی و معیشتی پرستاران و معلمان در سرتاسر کشور، مهندسان و کارمندان فعال در شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز نیز با نگارش و ارسال نامه‌ای اعتراضی خطاب به مسئولان کشور، نسبت به وضعیت دستمزدی و معیشتی خود اعتراض کردند.

باور عمومی رایج در جامعه به گونه‌ای است که معتقد است مهندسان و فعالان در شرکت‌های مهندسی دارای وضعیت بهتری نسبت به دیگر اقشار طبقات دستمزدبگیر جامعه از جمله معلمان و پرستاران هستند.

اما نامه اعتراضی ۲۳۰ تن از شاغلین این شرکت‌ها، از جمله اقدام‌های جمعی است که نشان می‌دهد باور عمومی رایج، در همه مشاغل و گروه‌های شغلی فنی- مهندسی صادق نیست.

به گزارش12اسفندتامین24، در نامه اعتراضی مذکور آمده است: «ما کارکنان شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز، طی سالیان اخیر با تنگناهای اقتصادی در وضعیت معیشتیمان روبرو هستیم. این در حالی است که شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز در طول این سال‌ها مطالباتی میلیاردی از نهادهای کارفرمائی (دولتی یا عمومی) دارند که علی‌رغم ابلاغیه جناب آقای نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مبنی بر در اولویت قراردادن معوقات شرکت‌های مهندسین مشاور، تاکنون این مهم محقق نشده است.»

در ادامه این نامه می‌خوانیم: «ما، کارکنان شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز طی امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات معوقه شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز از جانب نهادهای عمومی و دولتی هستیم تا ایشان نیز بتوانند به تعهدات خود نسبت به کارکنان اقدام نمایند.»

کارکنان شرکت‌های مهندسین مشاور معمار و شهرساز در این نامه اعتراضی تاکید می‌کنند «عدم توجه به این خواست جمعی و حیاتی، سبب صدمات جبران‌ناپذیری به بدنه تصمیم‌ساز مملکت و نیروی پشتیبان آن خواهد شد که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی همه شهروندان و به جریان انداختن چرخه‌های اقتصاد تولیدی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه دارند»

لاله درختی، از جمله کار‌شناسان برنامه ریزی شهری است که این نامه را امضا کرده است. وی با بیان مشکلات صنفی مهندسان و کارکنان مذکورگفت: «طی چند سال اخیر همه دولت‌ها برای مقابله با مشکل کسری بودجه ابتدا بودجه عمرانی خود را کاهش داده‌اند که این امر به معنای کاهش پروژه‌های زیربنایی و در نتیجه تعدیل نیرو و بیکاری مهندسان و کارگران فعال در این عرصه‌ها است»

درختی با اشاره به دستمزد کارکنان شرکت‌های مهندسی مشاور ادامه داد غیر از مدیران این شرکت‌ها که حقوق‌های بالاتری دارند اکثر مهندسان فعال در این نوع شرکت‌ها، حقوق‌های در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و بیشترین میزان حقوق ۲ میلیون تومان در ماه است که در اکثر موارد با چندین ماه تاخیر پرداخت می شود.

 وی در مورد وضعیت شغلی و زمان کار کارکنان مذکور افرود بسیاری از این مهندسین حتی روز‌ها تعطیل سال و یا شب‌ها نیز در محل کار خود حاضر می‌شوند و همین امر فشار کاری مضاعفی را به آن‌ها وارد می‌کند. از سوی دیگر مدت قراردادهای کاری عمدتاً یکساله است و هر سال تعداد بیشتری از کار خود بیکار می‌شوند.

درختی، یکی از معروف‌ترین و پرسابقه‌ترین شرکت‌های مهندسی در حوزه معماری و شهرسازی را مثال زد و گفت این شرکت حقوق آبان ماه کارکنان خود را هنوز پرداخت نکرده است و این موارد شامل مهندسینی است که حداقل ۸ سال سابقه کار دارند و با توجه به سرعت پروژه‌ها، مجبورند در طی ۸ ساعت کاری در روز، با شدت بیشتری کار کنند.

نسخه‌های این نامه اعتراضی برای ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون‌های عمران، اصل ۹۰ و برنامه و بودجه مجلس و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال شده است.

نارضایتی 91 درصد پرستاران از درآمدشان

رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور، از نارضایتی 91 درصدی پرستاران و نیز 47 درصدی پزشکان تحت پوشش وزارت بهداشت از درآمدشان خبر داد.

به گزارش 11اسفندایرنا، دکتر سیدرضا مجدزاده روز دوشنبه این مطلب را در نشست خبری همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت و با اشاره به مطالعات موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور عنوان کرد.

خبری در باره ضمانت مالی برای بکار گیری کارگران

خبر زیر از طریق ایمیل به سایت اتحاد* رسیده است که عینا منتشر میشود

با سلام .لطفا این مطلب رو منتشر کنین.

به تازگی جهت استخدام به مکانی در شهر… مراجعه کردم. تضمینی که آنها برای استخدام می خواستند، مبلغ پانزده میلیون تومان به صورت “اسناد تجاری” بود. مدتی قبل نیز به دو شرکت مراجعه کردم که شرکت اول پانزده میلیون تومان و شرکت دوم نیز بیست میلیون تومان را جهت تضمین، تعیین کرده بودند. دستمزدی که شرکت اول پرداخت می کرد ششصد هزار تومان و دستمزدی که شرکت دوم پرداخت می کرد هشتصد هزار تومان بود. نیک می دانیم که با توجه به قوانین اسناد تجاری، چه مسئولیت سنگینی بر عهده فردی است که به نام او این اسناد امضا می شود. واقعا یه شرکت چقدر میتونه تضمین استخدامی بگیره؟  جالب اینه که وقتی به اداره کار مراجعه کردم و همین سوال رو کردم ،گفتن که هیچ بندی در این “مورد” در قانون کار نیست!!!! و من نتیجه گرفتم که شرکت هر چقدر دلش بخواد میتونه تضمین بگیره!!!!!

*سایت اتحادیه آزادکارگران ایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور:همبستگی و همکاری فعالین کارگری صفوف کارگران را فشرده تر می کند

قدرت و توان کارگران در تعداد و کمیت آن ها است، درتوده ی عظیم کارگری نیز، کارگران آن گاه می توانند استوارتر به اهدافشان دست یابند که هر چه بیشتر و بهتر متحد و متشکل عمل کنند.

۶ نهاد کارگری (متشکل از دوتشکل مستقل کارگری و چهارتشکل فعالین کارگری) در یک اقدام وحدت طلبانه بیانیه ی مشترکی پیرامون تعیین حداقل دستمزد منتشر کردند.

این بیانیه که تحت عنوان: “ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد” منتشرگردید، صدای کارگران را حول مطالبه افزایش دستمزدها منعکس می نماید. ما این اتحاد را در جهت تقویت مبارزه کارعلیه سرمایه و تشویق روحیه همبستگی در میان اردوی کار ارزیابی می کنیم و از این اتحاد عمل استقبال می کنیم.

مقابله با هجوم همه جانبه سرمایه داران، اتحاد و همبستگی کارگران را طلب می کند. اتحاد فعالین کارگری علاوه بر این که صفوف خود این فعالین را فشرده تر می کند و روحیه تعاون و فداکاری را در میان خود آنان تقویت می کند، بر جو پراکندگی و تشتت اثر می گذارد. بدین ترتیب کارگران در مبارزه شان به عنوان یک سطح از اعتراض متشکل می توانند از آن بهره بگیرند و آن را گرمابخش اتحاد عمل خود گردانند.

یکی از عوامل مهمی که مانع همبستگی و ایجاد تشکلات کارگری می شود، استبداد سرمایه است. این استبداد فضای ترس، بدبینی و پراکندگی را میان کارگران دامن می زند و آنها را مرعوب می سازد، یکی از وظایفی که کارگران آگاه و پیشرو علیه استبداد سرمایه به کار می بندند ایجاد شور و شجاعت و تقویت روحیه مبارزاتی میان همکارانشان است که این مهم با اتحاد و همکاری پدیدار می شود. اتحاد فعالین کارگری می تواند در این راستا توان و روحیه ی کارگران آگاه و پیشرو را در محیط های کار دو چندان سازد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج ازکشور، ضمن استقبال از این اتحاد عمل، این ابتکار را گامی در جهت پیوند گسترده تر میان فعالین کارگری دانسته از سایر بخش های طبقه کارگر و از همه تشکل ها و نهادهای حامی مبارزات کارگران و زحمتکشان در داخل و خارج کشور می خواهیم به هرشیوه ممکن، تداوم چنین حرکات مشترکی را در راستای منافع طبقه کارگر مورد پشتیبانی خود قراردهند

زنده باد همکاری و همبستگی کارگران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۰۳ مارس ۲۰۱۵

بیماری ریوی در کارگران فارسیت غوغامی کند

کوروش ساکی بیش از ظهر سه شنبه در مراسم روز بهداشت خرم آباد گفت: با افزایش ساخت کارخانه سیمان و پتروشیمی، آلودگی های ناشی از آن ها باعث افزایش میزان سل و سرطان در بین افراد شده و به بهانه پیشرفت جامعه و اشتغالزایی آسیب های زیادی به مردم وارد شده است.

وی افزود: کشورهای بیشتر توسعه یافته به این واقعیت رسیده اند که با افزایش کارخانجات صنعتی بشر بیش از آنکه چیزی به دست آورد نعمت های بیشتری را از طریق طبیعت از دست می دهد لذا استراتژی های آن ها تغییر یافت و صنایع مزاحم را رد کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به تلاش های فراوان برای راه اندازی کارخانه فارسیت دورود اشاره کرد و گفت: متاسفانه اکنون مشاهده می کنیم که بیماری های ریوی ناشی از کارکردن در این کارخانه غوغا می کند و کارگران این کارخانه بعد از بازنشستگی بر اثر بیماری “مزوتلیوما” به علت مواجهه با آزبست از دنیا می روند.

منبع:مهر-12اسفند

انواع بیماری‌های شغلی

بیماری‌های شغلی به آن دسته از ناخوشی‌ها و بیماریهایی گفته می‌شود که به علت شغل و حرفه‌ای خاص و در خلا انجام فعالیت‌های شغلی بروز می‌کند.

به گزارش12اسفند باشگاه خبرنگاران،دکتر بابایی متخصص طب کاردرباره بیماریهای شغلی بیان کرد: به طور معمول هر نوع بیماری که تحت شرایط محیط کار ایجاد شود، در گروه بیماری‌های شغلی قرار می‌گیرد. از شایع ترین بیماری‌های شغلی که تقریبا در بین بسیاری از مشاغل رایج است شامل بیماری‌های اسکلتی- عضلانی، کمر درد، بیماری‌های پوستی، ریوی می‌باشد که بیشتر این بیماری‌ها با تغییر شرایط ارگونومیکی و رعایت ضوابط و معیارهای کار قابل پیشگیری است. برخی از بیماری‌های شغلی نیز وجود دارد که فقط در حرفه‌های خاصی ایجاد می‌شود مانند ناشنوایی ناشی از سر و صدا در محیط صنایع و کارخانه‌ها.

وی افزود: برخی دیگر از بیماری‌های شغلی نیز وجود دارند که در اثر افزایش مدت مواجه با عامل خطر و در نتیجه افزایش سن کارگران در طول سال های کاری آنان ایجاد می‌شود.

این متخصص طب کار در ادامه بیان کرد: بیماریهای شغلی قابل پیشگیری هستند در صورتی که با بررسی شرایط محیط و انتخاب افراد مناسب با شرایط کاری و اعمال قانون‌های موجود کارفرمایان اقدام به انجام فعالیت‌ کاری کنند.

دکتر بابایی درباره نقش طب کار در پیشگیری از بیماری‌های شغلی اظهار کرد: طب کار با انجام معاینات قبل از استخدام(برای هر شغلی) و انجام معاینات دوره ای با تشخیص زودرس بیماری‌ها قبل از بروز علائم جدی می‌تواند در کاهش بیماری‌های شغلی اثر گذار باشد.

شایان ذکر است آزمایشهای طب کار با انجام برخی آزمایشات که بر اساس سن و جنس انجام می‌گیرد توانایی افراد را برای شغل مورد نظر تعیین می‌کند.

بعضی از بیماری ها با افزایش سن تشدید می‌شود مانند بیماری‌های قلبی- ریوی، دیابت، فشار خون، چربی که می‌تواند در بروز بیماری‌های شغلی تاثیر گذار باشد و انجام آزمایشات طب کار می‌تواند این بیماری‌ها را شناسایی کند چرا که آزمایش‌های طب کار، افراد را با انجام آزمایشهای کامل اسکلتی، بینایی، شنوایی، آزمایش خون و…ارزیابی می‌کند.

دکتر بابایی در پایان بیان کرد: انجام آزمایش‌های دوره‌ای که برای نوجوانان کار (15-18سال) و خانم‌ها دفعات تکرار آن بیشتر است به کنترل و کاهش بیماری‌های شغلی کمک می‌کند.

دوازدهم اسفندماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.