تلویزیون رنگین کمان

کودتای ۲۸ مرداد و اسناد جدید وزارت خارجه آمریکا

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=119164

لینک کوتاه

لطفا این اسناد سازمان جاسوسی امریکا را که پس از پنجاه سال انتشار بیرونی یافته و چگونگی اتحاد لاتها و چاقوکشها و زنان فاحشه و آیت الله کاشانی و روحانیت و محمد رضا بر علیه مصدق بزرگ را افشا میکند بصورت گسترده منتشر کنید ماهیت شخصیت شاه و حکومتش!!!با دیدن این سند همه طرفداران پهلوی همه سلطنت طلبهای متحد آخوندها و همه آنهایی که تا بحال نسبت به شاه و حکومتش توهم داشتند باید سرشان را بگذارند و از فرط خجالت بمیرند چون فقط مردن است که آنان را از بار ایهمه پستی و رذالت تاریخی و دروغ و جنایت نجات خواهد داد

Publiée par Kiumars Goodarzi sur Lundi 19 septembre 2016

Facebook Comments
نظرات
  1. فرزانه شکیبا
    23 آگوست, 2018
    پاسخ

    عکس جالبی است چون دیشب دیدم یک شاه اللهی باز در تلویزیون پارس (تقیزاده-میبودی) باز دارد از قیام ملی 28 مرداد سخن میرانند.قیامی که سردم دارانش شعبان بیمخ و لات و اوباش باشند چطور قیام ملی میتواند باشد؟ اگر آن قیام بود پس میشود هرروز با رها ساختن چاقوکشان قیام بپا کرد.

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما