فرهنگ و هنر

سرود ای ایران

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=118028

لینک کوتاه

ای ایران

ای ایران ای سرزمین من
ای داغت سوز آتشین من
بر خیز از جا تیرگی شکن
شوری برپا کن در انجمن
ای دشمن ار تو فتنه افکنی من آتشم
همچو خشم ِ بیقرار ِ موج ِ سرکشم
پاره پاره شد جان و تنم
خون روانه شد ز چشم ترم
با یگانگی ما برکنیم بیخ بد گوهران
آتش زنیم به قدرت ستمگران

آزادی برادری برابری
مشتی تو خورشید برآوری
شور کردی شوق گیلکی
خیز بلوچ پندار آذری
ای ترکمن عرب لر ای همیشه یکروان
آرشی ندا سیاوش سیاهکلی
یکپاره شد فلات میهنم
اندیشه شد سپهربیژنم
با یگانگی شود جنگل خسرواختران
روشن شود خانه خاوران

به آنها که برای عدالت و آزادی با جان میاندیشید

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما