سرمقالات

سخنرانی فرهنگ قاسمی در میدان بیگناهان پاریس در دفاع از بیگناهان کشته شده، زندانی و مفقود شده در آبان‌ماه در ایران

3 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=123568

لینک کوتاه

خسته نباشید شما و همه جوانان فداکار که این هفته زحمت کشیدید تا میتینگ میدان بیگناهان پاریس به یاد بیگناهان مردم ایران بر پا شود و صدای ایران و آزادی در فضای حقیقی به گوش بخشی از مردم پاریس برسد. در آن سرمای سخت با هماهنگی کم نظیری ایستادید و شعار آزادی دادید . صدای مردم ایران شدید. محبوبه صدایش در آن میدان پر تاریخ طنین عشق به میهن می افکند. علیرضا با سرود ای ایران پرچم ملی ما را به رقص می آورد.. شاهد بودم که دست پای همه یخ کرده بود. سپیده از سرما می لرزید. دختری جوان و آراسته و متین اما در نهایت آرامی و گوئی در در خفا می گریست. هوا سرد بود اما جان ودلتان گرم و صدایتان رسا بود. تماشاچیان هم صدا و همدل می شدند و هرکس توضیح میداد.
جوانان پر جوش شما با کوچکترین امکانات فضای اعتراضات آرام را ساختید.
به شما جوانان فداکار میهن افتخار می کنم.
با استقلال و راستی و صداقت و درستی، با اصالت های انسانیت و ایرانیت در راه آزادی و رهایی به اقدامات خود ادامه بدهید. من در کنارتان هستم عزیزان مهربان .
فرهنگ قاسمی

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما