فرهنگ و هنر

دیوار سکوت

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=124035

لینک کوتاه

زهرا شمس

پشت دیوار سکوت
شهر سنگستان خموش
سنگ ها پا برجا
مردمان آزرده
برگ ها پژمرده

پشت دیوار سکوت
شحنه ها بیدارند
از بشر بیزارند
در پی ظلم و ستم
سرخوش از آزارند

پشت دیوار سکوت
مردمان در زنجیر
خنده ها خشکیده
قمریان پربسته
عاشقان افسرده

پشت دیوار سکوت
شهر ما
ویران شده

پشت دیوار سکوت
ایران
به رنگ خون شده
گلگون شده

پشت دیوار سکوت
اشک ها
ریخت به خاک
لاله ها
روییدند

پشت دیوار سکوت
زمین نالید
و فریادی برآورد:
نمی خواهم دگر خشتی بسازم
ز خاک نخبگان، دانش پژوهان!
زهرا شمس- ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما