گوناگون و غیره

در پشتیبانى از این جنبش شجاعانه دختران آزادى در ایران

4 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=117112

لینک کوتاه

همیهنان آزاده

دختران خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجبارى جنبش مدنى جدیدى را آغاز کرده اند که هرروز ابعاد گسترده ترى بخود مى گیرد .
در پشتیبانى از این جنبش شجاعانه دختران آزادى در ایران گردهم مى آئیم تا پژواک فریاد حق طلبانه آنان باشیم .

محل گردهمائى :
پاریس میدان سنت میشل
ساعت ١۶ تا ١٨ یکشنبه ۴ فوریه ٢٠١٨ ، ١۵ بهمن ماه ١٣٩۶

«هماهنگى ایرانیان – پاریس ».

در پشتیبانى از حرکت دختر خیابان انقلاب

در پشتیبانى از این جنبش شجاعانه دختران آزادى در ایران
Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما