آخرین اخبار

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران برگزار می کند

2 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=131319

لینک کوتاه

جمعه

۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ برابر با ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰

 کلاب هاوس

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

برگزار می کند

 از ساعت ۱۹۳۰ تا ۲۱۳۰ به وقت اروپا مرکزی، به وقت ایران ساعت ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰

موضوع:  کشتار آبان‌ماه و پی‌آمد های آن

سخنران‌ها، به ترتیب حروف الفبا:

حمید آصفی : کنشگر و تحلیل گر سیاسی

محمد رضا روحانی : حقوقدان و فعال حقوق بشر

محمود زمانی: نویسنده، فعال سیاسی  و حقوق بشری

فرهنگ قاسمی: سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

حسین موسویان: رئیس هیأت رهبری و اجرائی جبهه ملی ایران

آدرس کلاب هاوس

https://www.clubhouse.com/join/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C/1tN3jKyd/xov9b3LK

دوستان و رفقای عزیز لطفاً به جلسه بیایید و از دوستان خود دعوت کنید.

نهاد راهبردی

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

– همسازی ملی جمهوری خواهان ایران –

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما