۲۸ مرداد روز زایش یک اهریمن

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

شصت وشش سال ازکودتای ننگین ( آمریکایی، انگلیسی، روسی )علیه ملت بزرگ ایران گذشت. کودتایی که سیرتکاملی تاریخ ایران را تغییرداد وملت بزرگی را ازاوج عظمت وافتخاربه حزین ذلت وخواری کشاند. کودتای28 مرداد نه تنها با سرنوشت جامعه ایرانی بلکه درمسیرحوادث جامعه بشری
اثری نامطلوب بجای گذاشت وبیش ازنیم قرن است که اثرات مخرب آن درمنطقه نموداراست. من امروزبرآن نیستم که دراین نوشتارباردیگروقایع تلخ کودتای ننگین 28 مرداد وروزهای پیشین وپسین آن راکه خودشاهدوناظرآن بوده بازگو کنم. زیرا بسیارازاندیشمندان ومحققان وپژوهش گران آن را مورد نقد وبررسی وتجزیه وتحلیل قراردادند. وملت ایران رای نهایی خود را درروز26 دیماه 1357 ارایٔه داد.
” شاه رفت “.
دردهه شصت که جو ارعاب وخفقان برگرفته ازجنگ برجامعه حاکم بود،وشمشیر ارتداد بالای سر جبهه ملی قرار داشت وبردن نام مصدق وجبهه ملی برای گوینده خطراتیی ایجیاد میکیرد، بودنیدمردان آزاده ای کیه جیان برکیب بیا نیام وامضیاخ خیود کلییه مسیایٔل سیاسیی روزوحیوادث تیاریخی را میورد نقید وبررسیی
قرارداده وآن را بصورت گسترده انتشار میدادند. که البته هریک به نحوی هزینه سنگین آنرا پرداختند. درمیان دهها بیانیه انتشاریافته ازآن آزادمردان یا دواره ای بیه مناسیبت کودتیای 28 امیرداد بیا 43 امضیاخ ازشخصیتهای جببیه ملیی اییران بیه تیاریخ 28 امیرداد 1366 انتشیاریافت کیه درآن میدلل بیه علیل وعوامیل وعواقب کودتابه اختصارپرداخته شده که با هم مروری میکنیم بیر آن نوشیتار متاسیفانه اکثیرآن عزییزان دیگردرمیان ما نیستند وهریک با کوله باری ازمبارزه واستقامت ویک دنیا امید وآرزو وخاطرات تلخ بیه
ابدیت پیوستند ودردل مام میهن جای گرفتند. یادشان گرامی راهشان پررهرو
جمال درودی – عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – 28 مرداد 1398

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.