امروز چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

ساعت ۰۷:۲۰

 
تلویزیون رنگین کمان

۱۴۱. نسل چهارم حقوق بشر؟

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=128935

لینک کوتاه

برنامه ی۱۴۱ انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ پاریس
۷۲ سال از اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد. اعلامیه‌ای که حاصل سه قرن چالش‌های فلسفی و سیاسی قرار گرفته بود جهانی شد . اعلامیه که امروز بسیاری از کشورهای جهان به اثرات و اهمیت آن اشراف پیدا کرد‌ه‌اند و متاسفانه بسیاری دیگر در اثر عقب ماندگی و خشک مغزی کماکان آن را زیر پا می گذارند. برابری حقوق انسانی و احترام به حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قومی و رعایت آزادی و احترام به گوناگونیها و تفاوتهای انسان ها هر روز ارزش های روزافزونی پیدا می‌کنند. امروز خواست تعامل، تعادل، همسازی و همزیستی از ملزومات جامعه بشری است. ما در این برنامه نسل چهارم منشور جهانی حقوق بشر را پیش بینی و آرزو می کنیم و از آن نام می بریم.

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما