تلویزیون رنگین کمان

۱۳۴. پاندمی، طبیعت انسان، از توماس هوبس تا ژان زیگلر

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=128233

لینک کوتاه

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹ پاریس

در شماره ۱۳۴ از انسانیت و ایرانیت به گزارش «فریدوم هوس» سازمان غیر دولتی امریکائی در رابطه با فشار دولت ها با سواستفاده از پاندمی نسبت به زیر پا گذاردن آزادی ها، به نظریات توماس هوبس و روسو در باره طبیعت انسان، درو زدن دموکراسی بوسیله سرمایه داری، مخاطرات حاصل از جهانی شدن تولیدات بهداشتی و خوراکی و نظریات ژان زیگلر در ارتباط با غارت منابع کشور ها و فقر و فساد سرمایه داری می پردازیم.

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما