تلویزیون رنگین کمان

۱۳۲. “پیمان نوین رضا پهلوی” موافق؟مخالف؟

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=128009

لینک کوتاه

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ پاریس

آقای رضا پهلوی در پیام  ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ در ارتباط با وضعیت کنونی ایران به مطالبی پرداختند که در این برنامه مورد نقد و تجسس قرار گرفته می شود.

 

Facebook Comments
نظرات
  1. خشایار
    21 اکتبر, 2020
    پاسخ

    «در یک فضای آزاد و در یک پروسهٔ دمکراتیک و بدون اِعمال فشار و فریب مردم و تحمیل و ترساندن مردم از «عقرب جراره» و ناچارکردن آنان به پناه بردن به «مار غاشیه» (نیازی هم به تصریح این نکته نیست که در مَثَل و مثال آوردن هم جای بحث و مناقشه نیست)، غیر ممکن است که مردم ایران دوباره بخواهند یک نظام پادشاهی را در ایران برقرار کنند. چنین چیزی محال است محال».
    این سخن پیش داوری و نیز تهمت زدن به دوستداران پادشاهی، که برآمده از فرهنگ و تاریخی است، نیست؟ نویسنده گرامی از هم اکنون ما را افرادی صغیر در نظر گرفته که فقط با فشار و فریب و تحمیل و ترساندن است که ممکن است به نظام پادشاهی رای بدهیم؟ نگاه دیکتاتورگونه و فقط نظر خویش را درست دانستن، همانطور که از این نوشته بر می آید، ربطی به جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی ندارد.

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما