تلویزیون رنگین کمان

۱۲۴. انقلاب مشروطه، بختیار و امروز

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=126158

لینک کوتاه

استبداد را تنها با قانون می توان مهار کرد. قانون قرارداد اجتماعی برخاسته از رشد آحاد جامعه و تلاش روشنفکران است. قانون در عصر مدرنیته به تنهایی مفهومی ندارد، قانون باید مبتنی بر استقرار دموکراسی باشد تا اعتبار پیدا کند. دموکراسی در اثر تفکیک سه قوه به وجود می آید، سه قوه‌ای که از یکدیگر به طور مجزا عمل می کنند. نگهبان قانون حاکمیت است و نظارت بر اجرای قانون در دست لایزال ملت می باشد. قانونی که توسط حکام و شاهان زیر پا گذارده شود، زمینه انقلاب مردم را فراهم می سازد و انقلاب امری اجتناب ناپذیر می گردد.

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۶ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس

 

Facebook Comments
نظرات
  1. بهزاد کشاورزی
    15 آوریل, 2021
    پاسخ

    سخنان آقای فرهنگ قاسمی را بدقت گوش کردم. کتاب پربار و پر محتوائی باید باشد. بویژه که خاطرات سیاسی آقای ابوالفضل قاسمی می تواند منابع پرباری برای مورخین و جامعه شناسان و پژوهشگران همراه داشته باشد. من بنوبۀ خود انتشار این کار پرمحتوا را به آقای قاسمی تبریک می گویم.

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما