تلویزیون رنگین کمان

۱۲۲. کارگران هفت‌تپه؟ کدام جمهوری؟ بازی قدرت‌ها در خاورمیانه؟

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=125891

لینک کوتاه

اقدام جهانی در دفاع حقوق کارگران هفت تپه، کودکان و خانواده‌های کارگران در وضعیت اقتصادی ناهنجاری قرار دارند، سکوت جایز نیست. کشمکش قدرت در خاورمیانه نقش روسیه تا چه اندازه تعیین کننده است؟ از نظر شما نام رژیم حاکم بر ایران چیست؟ آیا این جمهوری اسلامی است؟ اگر نیست پس جمهوری اسلامی چیست؟

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما