تلویزیون رنگین کمان

۱۱۷. جهانی شدن ِ «پروتکسیونیسم»

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=125519

لینک کوتاه

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ پاریس
رکود اقتصادی چند ماه گذشته، از یک سو و سیاستهای امریکا و چین و روسیه، از سوی دیگر سیستم اقتصادی و تجاری تازه‌ای را دارد در جهان رقم میزند که زیان های آن کمتر از جهانی شدن اقتصاد و تولیدات در دهه‌های اخیر نمی تواند باشد. اگر سیاست‌های متعادلی در این زمینه به کار گرفته نشود باید در انتظار فاجعه بزرگ دیگری بود که نتیجه تغییر استراتژیک نئولیبرالیسم و در هم پیچیدگی روابط سیاسی امریکا وچین است و اروپا با خروج بریتانیا از جامعه اروپا، چاره‌ای غیر از دنباله روی ندارد. آیا در این شرائط تدبیری متعادل قابل پیش‌بینی است؟


Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما