امروز پنج شنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱

ساعت ۰۶:۱۴

 
مقالات

گزارش تظاهرات همبستگی با خیزش مردمی در ایران

4 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=115634

لینک کوتاه

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

همبستگی با خیزش مردمی در ایران

به دعوت کمیته حمایت از خیزش مردم ایران تظاهراتی در روز شنبه شش ژانویه در میدان مرکزی شهر پاریس برگزارشد. ، تنی چند از هنرمندان و نویسهدگان ایرانی و برخی از نهادها و انجمنهای ایرانی در فرانسه نیز شرکت فعال داشتند۔ تظاهرات در هوایی مناسب با همکاری کلیه شرکت کنندگان انجام شد و در سخنرانیها از خیزش مردم ایران به گرمی حمایت شد و بر ضرورت ادامه همبستگی با جنبش مردمی بر علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران تاکید شد، شعار سرنگونی رژیم موجود در ایران از جانب شرکت کنندگان داده شد و همه سخنرانان بر رد دخالتهای خارجی پای فشردند و حق مردم ایران را برای یگانه مرجع برای بدست گرفتن سرنوشت آتی ایران برجسته نمودند۔

جمعیت کردهای مقیم فرانسه لزوم برقراری رژیمی دمکراتیک با تامین عدالت اجتماعی، لاییسیته، فدرالیسم، برابری حقوق زن و مرد، حقوق عمومی و آزادیهای دمکراتیک ه حاکمیت مردم و قانون را در اعلامیه خود یادآوری نمود۔
این گردهمایی در فضایی صمیمانه با برخوردی مملو از احترام متقابل همه نهادهای شرکت کننده با پخش موسیقی لری به پایان رسید و با مردم غیور و معترض ایران تجدید پیمان همنستگی گردید.

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

۶ ژانویه ۲۰۱۸

گزارش تظاهرات همبستگی با خیزش مردمی در ایران

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما