امروز چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱

ساعت ۰۴:۴۹

 
انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته پاریس

انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته پاریس

دسته‌بندی نشده

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته پاریس
https://rangin-kaman.net/?p=105750

لینک کوتاه

گزارشی درباره انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته در پاریس

امسال بروال سال های گذشته جشن روزنامه اومانیته از طرف حزب کمونیست فرانسه روز هاى ١۵/١۶/١٧سپتامبر برگزار شد که با استقبال حدود۵۰۰هزارنفرروبروشد.شرکت چشمگیر جوانان دراین مراسم سه روزه ازجمله ویژه گی های امسال بود.
فعالین واحد پاریس اتحاد بین المللى در حمایت از کارگران درایران روزیکشنبه۱۷سپتامبرهمزمان با سی ونهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابى برای همبستگی با فعالین کارگری ومعلمان زندانی وآزادیشان ازجمله رضاشهابی، اسماعیل عبدی،محمودبهشتی لنگرودی و….. باآویزان کردن عکس های زندانیان ونیز پلاکاردهایی درهمین رابطه به گردنشان دراین مراسم شرکت واطلاعیه ای باهمین مضمون را بین حاضرین جهت افشاگری وجلب حمایت بین المللی توزیع کردند.
بعد از ظهر همین روز،فعالین اتحاد بین الملل با همراهی تعدادی دیگر از کنشگران اجتماعی با پلاکاردهای آویزان به گردنشان از غرفه های متعددی بازدید کردند و نظر حضار و سخنرانان را بخود جلب نمودند. ازجمله در متینگ پیرلورنت pierre Laurentًسکرتر حزب کمونیست فرانسه ، مارى جورج بوفه سکرتر سابق و برنارد تیبو سکرتر سابق ث.ژ. ت شرکت کردند.
این کنشگران حامی مبارزات کارگران درایران،با برنارد تیبو گفتگو کردند که آشنایی کامل با سندیکاى کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه داشت.
این مدافعین حقوق کارگران درایران با شرکت در متینگ خانم کلمان تین اوتین clémentine Autain وپخش اطلاعیه اقدامشان راپی گرفتند ودریک گفتگوی تلویزیونی حزب کمونیست فرانسه شرکت کردند ودرباره آخرین وضعیت فعالین اجتماعی زندانی محمود بهشتی لنگرودی،اسماعیل عبدی، اعتصاب غذای رضا شهابی و………سخن گفتند.
این منعکس کنندگان صدای اعتراض کارگران اقدامشان را با بازدید ازغرفه های کوبا،افغانستان،مراکش،تونس،ایران و……ادامه دادند.
تصاویر:

انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته پاریس

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما