گزارش”رهبر” تحت نام “گام دوم” انقلاب

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش ششم: گزارش”رهبر” تحت نام “گام دوم” انقلاب
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس

پادکست برنامه را از اینجا گوش کنید

گزارش”رهبر”
تحت نام ” گام دوم” انقلاب، برای انحراف افکار عمومی است.
اخیرا سید علی خامنه ای مطلبی تحت عنوان “گام دوم ” انقلاب خطاب به مردم ایران و بخصوص جوانان ،انتشار داده است.
در این سخن پراکنی که مملو از ادعاهای بسیار تو خالی و دروغین میباشد ، همچون سلف خود خمینی، از جمله مسائلی مانند ورود به ” دومین مرحله ی خود سازی” و “جامعه پردازی و تمدن سازی” شده است ، در حقیقت میخواهد ادعا کند که فصل جدیدی برای خود سازی در چهار چوب نظام فرسوده و رسوای جمهوری اسلامی، در دستور کار دارد.
خامنه ای بدون توجه به شرایط سخت و ورشکسته ی اقتصادی ، سیاسی واجتماعی حاکم برجامعه اسلام زده ایران
که نتیجه ی دستگاه ” رهبری ” او، طی سی سال گذشته بوده است ، از به اوج رسیدن نظام جمهوری اسلامی ، افتخار میکند ، در حالیکه بجای افتخار میباست شرم کند، که صدای اعتراض میلونها مردم خسته شده ی گرفتار ستم ، فقر و گرسنگی ، آوارگی که بگوش جهانیان نیز رسیده ، نمیخواهد بشنود، تا رسما اعتراف به شکست سیاسی اسلام دولتی طی دوران حکومتش بکند.
او صفیحانه ادعا میکند که راه آینده برای او و جمهوری اسلامیش روشن است، و از دست آوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته ، سخن بمیان میآورد، ونویداین دروغ پردازی مفتضحانه رابه جوانان و مردم میدهد که” جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ” در راه است.
درادامه مطالب توهم آفرینش همچون گذشته ازتراوش مغز پوسیده اش چنین برمیتابد که اجرای این برنامه ها، او و ابواب جمعی جمهوری اسلامی را به “ظهور امام زمان” نزدیک میکند.
ازپیشروی “انقلاب اسلامی” و با پایبندی به شعار های آن ، و البته برای “تسخیر جهان ” لاف پیروزی و افتخار میزند که “دشمنان” اسلام را یکی پس از دیگری در داخل و خارج سرکوب و نابود کرده است، و حالا نوبت به تسخیر جهان رسیده ، و تازه وارد میدان “فرایند بزرگ جهانی” شده است.
از ” آزادی، اخلاق، معنویت،عدالت،استقلال، عزت، عقلانیت وبرابری در حکومت اسلامی” صحبت میکند، تو گوئی این آخوند وقیه و نادان عقب افتاده توعالم رویا زندگی میکنند، واز خود نمی پرسد که با بیان این دروغها و ادعاها چرا نتوانستند در ایران تا بحال آنها را عملی سازند که وعده ی چهل سال دیگر میدهند برای تحققشان و نمیخواهند ببیند که اکثریت مردم ایران قصد برچیدن بساط شیادی ودغلکاری آخوند ها را دردستور کار خود دارند، آنوقت خامنه ای دررویای فتح جهان ، سیر طریق میکند.
جمهوری متحجروعقب مانده ی اسلامی ایران و از جمله خامنه ای ، قادر به درک جهان متمدن و اراده آزاد جهانی آزاد نیست وهنوزدرنظم 14 قرن پیش غوطه ور است، و از شکست ها و تجربه های نا موفق درس عبرت نگرفته و نخواهند گرفت.
تازه بنیاد گرای اسلامی چون خامنه ای از این حرکت میکند که از جهان دو قطبی گذشته و در برابر دو قطب شناخته شده ی جهان با قطب اسلامی ادعای رهبری جهان را دارد، واقعا شرم آور نیست که میگوید ما یعنی آخوند ها در این چهل سال گذشته توانسته ایم خود و مردم ایران را به پیشرفت درهمه ی عرصه ها برسانیم،میگوید آخوندها در راس حکومت اسلامی”انقلاب ایران را درمسیر پیشرفت همه جانبه و حقیقی ” آنهم در کانون مدیریت کشور، داخلی و خارجی بصورت چشمگیر به پیش برده اند.
از ثبات امنیت سخن بمیان میآورند ، یک کمی به شوخی شباهت دارد، ثبات وامنیت با زور سرنیزه ،شکنجه،زندان و اعدام ،تقلب و دزدی با شقاوت هر چه بیشتر ، اسمش امنیت نیست ، ترور و ایجاد خفقان در کشور است.
در عرصه ی علم وصنعت و پیشرفت درایجاد زیر ساخت های صنعتی جامعه که با حیات اقتصادی و عمرانی جامعه در ارتباط مستقیم قرار دارد ، را از افتخارات خود میداند، اما کیست که نداند اکثر کارخانجات فرسوده و تعطیل یا ورشکسته اند، دانشگاهیان بیکار و فراری از دست ظلم شما ، کارگران بیکار و معترض، معلمان معترض در خیابان،دانش آموزان مدارس بی کلاس وغیر استاندارد، آب آلوده و کمبود گوشت وسایر مواد غذائی را که از خارج وارد میشود ، نشانه ی پیشرفت و استقلال اقتصادی، می نامید.
از پیشرفت شگفت انگیز بینش سیاسی جامعه حرکت میکنید و مدعی ارتقاء سطح آگاهی مردم شده اید. بله درست است مردم آگاه شده اند، پس چرا اینهمه سانسور، ممنوعیت، چرا این همه زندانی و شکنجه گاه وشکنجه گر ، چرا این همه ظلم و تعدی و رواج جاسوسی در بطن جامعه ، از چه میترسید ، از مردم آگاه ، که ترور و خفقان را در سراسر کشور گسترش داده اید، بله همه اینها نشان از ترس شما از فرو ریختن رژیمتان، میباشد.
تازه مدعی میشوید که راه طی شده ی تا به امروز فقط بخشی از مسیر افتخار آمیز حکومت اسلامی شما به سوی آرمانهای جمهوری اسلامی است، از زیر بنای عمیق و اصیل ایمان و دین حرکت میکنید، غافل از اینکه شکم گرسنه دین و ایمان نمی شناسد و جمعیت میلیونی جوانان بیکار ، که بخش عمده ای از نیروی بالقوه جامعه میباشند ، روی از ایمان بر آورده و بفکر تهیه نان و آب میباشند، و اسلام را ادایش را به لقایش بخشیده اند ، این جوانان در دامن انقلاب اسلامی شما بزرگ شده اند و از انقلاب اسلامی و آخوند و جمهوری اسلامی متنفرند، آقای خامنه ای.
جالب است که ازمدیران کارآمد، پرانگیزه و خردمند در جمهوری اسلامی صحبت میکنید، پس چرا در کشوراسلامی شما این همه مشگلات روی هم انباشته شده ، کسی قادربه حل یکی از آنها نیست ، آنهم با دارا بودن ذخائر نفت وانواع منابع عظیم زیر زمینی دیگر، چرا پول ملی تا این حد سقوط کرده، چرا مردم گرسنه اند ، چرا بیکارند، چرا جوانان خود را در ایران بی آینده می بینند و دست دسته بخارج میگریزند. و چرا های دیگر…
خامنه ای به جوانان توصیه میکند که ” امید ونگاه خوشبینانه به آینده” داشته باشند ، چه آینده ای، لشگر بیکاران و گرسنه گان چه امیدی به آینده میتوانند بابودن شما درراس هرم قدرت داشته باشند. گسترش دامنه امید کاذب و فریبنده شما و سایرآخوند ها دورانش سپری شده ، حرفهای دروغین شما و آخوند ها برای جوانان پشیزی ارزش و اعتبار ندارد.
تازه خامنه ای مدعی میشود که در ایران مخالفین در سایه عطوفت و آزادی که اسلام عزیزش بر قرار کرده و مردم ازآن بهره مند هستند، خبر های ساختگی و دروغین و تحلیل های مغرضانه و شرایط خوب حاکم جامعه را وارونه جلوه میدهند ، و خبر های غیر واقعی علیه جمهوری اسلامی، پخش میکنند.
این گفته ها و الفاظ دروغین “رهبر” از زبان آخوندی چون خامنه ای باید مورد توجه جوانان کشور قراربگیرد و درست بودن و غلط بودن آنها را جوانان و مردم ایران باید تجزیه و تحلیل کرده و با درایت و شناخت کافی که از عوامل جمهوری اسلامی وشخص خامنه ای دارند ، راه تبلیغات سوء و گسترش عوام فریبی بیش ازحد “رهبر” را بگیرند ، و هرچه بیشتر فاصله از آخوندها گرفته و دروغهای شاخدار وقیحانه ی آنها را افشاء کنند.
تازه خامنه ای مدعی شده که راه طی شده ی چهل ساله و ببار آوردن این همه خانه خرابی همراه با این همه جنایت و آدم کشی تازه اول وآغاز کار او وآخوند هاست. خامنه ای آنقدر کوته فکر است که دراول مطلبش ازوجود کادرها ومدیریت سازنده ای که جامعه را به پیش برده در جای دیگر مینویسد ” چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدریتی است”و نتیجه این ضعفها آیا مشگلات انبوه زندگی مردم از قبیل بیکاری، گرانی و فقر نیست.
بنظرمن خامنه ای هرترفندی بکارببندد ، رژیم جمهوری اسلامی نه قابل دوام و نه اصلاح شدنی است، نشاط و شادی از ایران رخت بر بسته و غم سایه خود را بر آسمان ایران گسترده است، نفرت و انزجار جوانان از شما و آخوند ها باعث شده تغییر دین بدهند، رژیم به بن بست مطلق رسیده، تلاشهای مذبوهانه شما بیهوده است ، این افتخار کردن خامنه ای ، خودش هم میداند دارد دروغ میگوید زیرا وجود او جز به قیمت نابودی اقتصاد ایران، و سپردن اقتصاد ایران به سپاه ، افزایش فقر و گرسنگی و خطر جنگ ، افتخار برای چی؟
اما راه حلی که خامنه ای برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد میکند: چیست؟
-اقتصاد مقاومتی- مردمی کردن اقتصاد- بر قراری عدالت و مبارزه با فساد-معنویت و اخلاق- و…
توصعه های خامنه ای در رابطه باعلم وپژوهش , معنویت واخلاق، اقتصاد ، عدالت ومبارزه با فساد، استقلال و آزادی،عزت ملی و روابط خارجی،مرز بندی با دشمن ، سبک زندگی و غیره .
در تفکرعقب مانده وعلیل خامنه ای، نگهداری مردم درچهارچوب قوانین ارتجاعی اسلامی و نگهداشتن سبک زندگی مردم به دوران قصر حجر ودوری از مدرنیته، مدعی است که همه را با داشتن اخلاق و افتصاد دینی میتواند حل و فصل کند، اگر چنین است چرا تا بحال کوتاهی کرده اید، و کجا این ملت در این چهار دهه آزادی و استقلال داشتند، وچرا شما آخوند های مرتجع با زور گوئی و تجاوز به حقوق مردم نویسندگان ، دانشجویان ، کارگران ، معلمان، زنان وغیره رابه بند اسارت اسلام درآوردید، کجا شما منزلت آزادی راحفظ کردید ،که امروز خود وسایر آخوندها را مدعی حراست ازآزادی ومنزلت انسان ایرانی میدانید ، آیا با اقتصاد اسلامی توانستید از نفوذ سرمایه جلو گیری کنید ،چرا توزیع عدالت محور فقط حرف بود و مفت گوئی ،آیا اقتصاد اسلامی امروزشما نشان نداد که کشور ورشکسته درکلیه زمینه ها شده است، معنویت واخلاق شما که ازآ ن نام میبرید کجا دیده شده ، درثروت اندوزی شما و کنترل شرکتهای چند ده میلیاردی خود، دزدی خود و فرزندانتان جزء ایمان شما بوده ، جزء اخلاق شما بوده که ثروت مردم را خود و همپالیگیهایتان چپاول کنید، کجا دیگر مردم میتوانند به شما و روحانیت اعتماد کنند، شما بهشت را بمردم وعده میدهید وخود وفرزندان دیگرآخوند ها را ازبهشت مدرن واقعی روی زمین بهره مند، میگردانید.
از پیشرفت علم وپژوهش صحبت میکنید ،آیا دانشگاههای ما برای پژوهش علم مدرن دستشان با زاست، چرا با دارا بودن این همه ثروت این قدر از کاروان تمدن و علم عقب هستیم ، همین تحقیق و پژوهش محیط زیست نبود که به بهانه های واهی ، ده ها نفر را دستگیر، زندانی وشکنجه و در نهایت کشتید، اگردست شما و امثال شما باز بود میتوانستید در مدارس و دانشگاهها را می بستید و تبدیل به مکتب خانه و قرآن خوانی میکردید، آیا شما آگاه از چگونگی وضع مدارس در بلوچستان و کردستان و سایراستانهای دیگر با خبر نیستید که بچه ها در خرابه ها و زیر درخت کلاس درس دارند، آنوقت بچه های آخوند ها تحت نام “آقا زاده” با دزدیدن ثروت مردم در شهر های زیبا و مدرن اروپا و آمریکا از همه گونه نعمات زندگی که کافران درست کرده اند برخوردارند اما کودکان معصوم کشور بلا زده اسلامی ما از همه چیز و حتی از یک کلاس درس محروم میباشند. شرم و حیا هم خوب است که شما و آخوند ها، ندارید.
تجربه تلخ واقعی مسائل اقتصادی و تجارب در تورم 40 %، مشگلات اقتصادی غیرقابل حل ، صد میلیارد تومان کسر بودجه سال آینده، افزایش قیمت ارز وسقوط پول ملی، خالی کردن صندوق باز نشستگان توسط گماشته های شما، چپاول ثروت مال باخته گان ،آیا زندگی فقیرانه مردم در بلوچستان ، کردستان ، لرستان ، سیستان و ترکمن ها ،از افتخارات شما است ، چرا این همه مشکلات اقتصادی گریبان مردم را گرفته است، و شما میگوئید مشکل نداریم ، مقصرهمه این نا بسامانیها خامنه ای وآخوندهای دزد میباشند ، اسلام شما و انقلاب اسلامیتان سالهاست مرده ، سیاستتان نخ نما شده ، رژیم شما رژیمی زن ستیز، آزادی کش و رکورد دار اعدام در جهان و رژیمی است تروریستی که جهان در صدد نابودی آن است ، و کلیت رژیم شما همانند کلافی سر در گم گرفتار شده و عاجز از گشودن وحل ساده ترین معضلات اقتصادی است ، با نقض مداوم و آشکار حقوق بشر در ایران، طبق آمار دولتی خودتان بیش از 13 میلیون نفر فقط خانوار کارگری کشور زیر خط مطلق فقر قرار دارند ، خامنه ای بهتر است برای رسیدن به امپراطوری اسلامی درجهان ،عقل ناقص خودرا بکاربیندازد وتسلیم خواستهای مردمان ایران بشود، مردم دیگر شما را شناخته اند و اگر هم بفرض محال خود را اصلاح کنید و خطا های جبران نا پذیر گذشته را تکرار نکنید که نمیتوانید و درماهیت شما نیست ، باید گورتانرا گم کنید و ازصحنه تا دیرنشده خارج شوید. زیرا کل سیستم اسلامی شما، در سمت فروکاهی و بیشتر مستعد و آماده ی فروپاشی است ، چرا پیوسته و از طولانی کردن زمان میترسد.
پرسمان چه باید کرد ؟ خامنه ای، باید قدرت را رها کرده آنرا به مردم باز گرداند، تنها راه برای عبور از بن بست است ، انحلال سیستم جمهوری اسلامی ، برگزاری انتخابات آزاد و مجلس موسسان ، بدون دستگاه آریستوکراسی جمهوری اسلامیتان ، درغیر اینصورت رژیم شما و روحانیت دولتی بدست توانای همان جوانان مورد خطابتان سرنگون خواهد شد.
جوانان میدانند که ادامه ی نظام جنایتکار شما آخوندها هر روزش بلائی مهلکتر برای مردم ایران دارد، و جان ،مال،زندگی مردم ایران در خطر نابودی،بیشتر قرار میگیرد.
Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9
21.02.2019
خانم فرشید حسینی نماینده مجلس با بیان ساده مشگل اصلی کشور را به حاکمان گفته است.:
متن سخنرانی فرشید حسینی که نماینده مجلس اسلامی که حزب الهی هم هست و گر نه از سانسور های شما نمیتوانست عبور کند:

” راه رفته درست نیست برای ادامه آن اصرار نکنید. شما بخواهید هم نمیتوانید به سرعت شرایط اقتصدی را تغییردهید. تمام دنیا بر علیه شما است.یک همسایه ی بی طمع نمانده که دوست شما باشد.
فشار جهانی روز به روز بیشتر خواهد شد.وضعیت اقتصادی بد تر ، لشکر بیکاران انبوه تر ،نیروهای بریده از شما بیشتر و به سروشت قذافی ها نزدیک تر میشوید!
چرا بنام اینک میخواهید آزاد و مستقل باشید چنان رفتار و سیاستی اعمال کرده اید که این همه دشمن در دنیا داشته باشید که هم مردم کشور تان شما را قبول نداشته باشند و هم مردمان سایر کشورها.
این چه استقلال و آزادی و رفاه است که به امید رسیدن به آن سالها کشور و ملت را گرفتار سیاست خود کرده و همه دنیا را با ما دشمن کرده اید ولی بعد ازچهل سال هنوز نه تنها هیچ آرامش و آسایشی برای ملت نداشته بلکه روز بروز بد تر و فقر و اختلاف طبقاتی و اختلاس بیشتر شده است و میشود.
مگر کشوری که دارای استقلال و آزادی و رفاه اجتماعی هستند بمانند آلمان،ژاپن و کره و امثال آن.
آنرا با دشمن تراشی و مرگ بر این و آن بدست آورده اند. این رفتار و سیاست کلان نظام است که موجب شده است که این همه دشمن داشته و هر ناکار مدی خود را با آن توجیه کنند و تیغ و درفش و دشنه و گلوله و سانسور و زندان که شما در مقابله و کنترل ملت از آن استفاده میکنید اگر کار میکرد خیلی ها در بهار خزانشان نمی رسید که در کشتن و به زندان افکندن از شما ناتوان تر نبودند با ملت خود و دنیا تعامل و گفتگو کنید.
وعده های اغفال کننده آمار دروغ ندهید سیاست جهانی خود را تغییر دهید، ملت ایران بزرگ و بالغ است، صدا و سیما چشم در چشم مردم نشوید مثل وزیر تبلیغات صدام که تا ثانیه آخر رجز پیروزی میخواند!
آدم های مفت خوار ریاکار را حذف کنید، همین آدم ها اوضاع اقتصاد و سیاست را به اینجا کشانده اند. همین ها که نطرشان به نظر شما نزدیک است و بعد میشوند مثل استخوان در گلوی ملت و حاکمیت.
آقایان برای راه چهل ساله فرصت داشته اید ، ا گر نشده دیگر نمیشود، فکر میکنید طی یکسال آینده ، ده سال آینده ،چهل سال آیده میشود ، مردم را به زور به خانه فرستاد؟ اینترنت را قطع کرد؟ شعار داد و شعور را به حاشیه راند؟ اگرمیشود بسم الله اگر نمیشود که هر عقل سلیمی با بر رسی شرایط میدانی منطقه ای و جهانی میگوید نمی شود ، پس فکر دیگری کنید پیش از آنکه کار از کار گذشته باشد.
شاه روزی گفت صدای رعد انقلاب ملت را شنیده است که برق آن بیشتر خرمن حاکمیت را سوزانده بود، بیشترکمر به ویرانی این کشور نبندید، دلخوش بهجنگجویان حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق و حامیان روسی و چینی نباشید.
اینجا ایران است، سوریه نیست، اینجا سر زمین کاوه و آرش و بابک و یعقوب لیث صفاری و ابو مسلم است. اینجا غرور ملی بیداد میکند و وقتی ملت رگ غیرتش بجنبد، دماوند را چا به جا میکند!
جنگل ها بیابان، رودخانه ها را خشگ و دریاچه ها را کویر کردید ، دایره خودی و غیر خودی را چنان تنگ کردید که کسی کنارتان نمانده. رفیقان ریاکاران پینه ی مهر به پیشانی هر روز به چند میلیارد بیشتر رکوردهای اختلاس را به سطوح بالاتری می برند. کارخانه ها ورشکسته ، کفگیر ها به ته دیگ خورده و دیدید ترامپ برجامتان را به نرمش و کرشمه قهرمانانه بدست آمده بود را بی اعتبار کرد!
آقایان محض نجات خودتان هم که شده ریل عوض کنید! این راه بن بست است. این به خیابان آمدن ها واکسن نیست، ایمن نمیشوید. اوضاع خراب است. سال 88 نیست که مردم بروند و ده سال بعد بیایند. ملیونها…….
واعظی پرسید از فرزند خویش هیج میدانی مسلمانی به چیست؟
صدق وبی آزاری وخدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست
گفت، زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست آنهم ارمنیست؟
ار پروین اعتصامی

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.