امروز پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

ساعت ۰۲:۳۸

 
مقالات سیاسی

بفرمان خامنه ای کابینه دولت روحانی جایگزین شد!

4 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟
https://rangin-kaman.net/?p=103142

لینک کوتاه

امین بیات

این کابینه  با این افراد  و با این سابقه  کار امنیتی  و تروریستی،  دست پخت  مشترک  روحانی  با  خامنه ایست،  روحانی در انتخاب اینگونه افراد دقیقا  دین خود را به  خامنه ای  جنایتکار ادا کرد،  و از  رل آبدارچی به همکار و دست نشانده ی خامنه ای،  سپاه، وزارت اطلاعات،ارتقاء مقام یافت.

همه ی “وزراء” و حتا معاونین آنها  را بدستور  خامنه ای تعیین  و جایگزین  کرده  است، و حکم حکومتی که تا بحال از آن شیخ کروبی بود را از آن خود کرد و به روی چشم پذیرفت.

از اول هم روشن بود که این بابا هیچکاره است، فقط  توانست با شیادی،تزویر و ریا 24 میلیون رای را یدک بکشد و بی اعتنا به این  اعتماد  مردم و در صد آراء،  بر خر مراد  جمهوری اسلامی بعنوان رئیس جمهور خامنه ای، سوار شده و به ریش و روسری رای دهنده گان بخندد.

البته رو سیاهی بر آنانیکه  قبل  از “انتخابات” سنگ  روحانی را به سینه میزدند، انگشت سیاه  خود  را جلوی درسفارتخانه ها به نمایش می گذاشتند، میماند، شرمساری برای آن بخش از “مخالفین” رژیم است که هنوز بند نافشان به “اصلاح طلبان” بسته است، اینهمه رسوائی و آبروریزی آیا ارزش این را داشت، آیا هنوزمنتظرمعجزه از این شیادان مارگیرهستید،  روحانی درمکتب امنیتی  روحانیت  شیعه روش کلاهبرداری، شیادی رابخوبی یاد گرفته، اما مخالفینی که سالهاست بی اراده روی صندلی میانه نشسته اند، نمیخواهند به پذیرند.

آیا رای دهندگان به آمال و آرزوی خود رسیدند؟ یا یکبار دیگر “گول آخوند شیاد را خوردند، انگشت بدهان نظاره گر، بی ارزش بودن رای خود شدند، دراین گول خوردن مردم، عوامفریبان روشنفکر نما و مبلغین “انتخابات” نیز شریکند.

آیا نظراتیکه ما قبل از “انتخابات”در خدمت مردم ارائه  دادیم، و گفیتم که تفاوتی فیمابین این  دار و دسته مرتجع و سالوس صفت، نیست، درست نبود؟ اینهمه تبلیغات دروغین برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای، تنها برای کسب مشروعیت دادن به تمامیت رژیم جمهوری اسلامی  در افکار بین المللی، به واقعیت نزدیکتر نبود؟

باز هم بعد از اینهمه رسوائی طیف عوامفریب، ادعا میکنند که روحانی وزیر زن ندارد، اولا زنان حزب الهی چه باشند و چه نباشند تاثیری ندارد، اینگونه افراد خود را به کوچه  نا راستی  زده  و باور ندارند که روحانیت ارزش برای زن قائل نیست، بخصوص برای زنان لائیک، بالاخره این زنان که به انتصابات کمک کردند ، آیا نمیدانستند  که  در رژیم  جمهوری اسلامی،  با قوانین  ارتجاعی  ضد  زن  روبرویند؟  وارزشی ندارند؟  و آنهمه خدمت به این انتصابات کردند، بازهم در انتخاباتی دیگر آیا با آن قیافه های زیبای خود، در صف مقدم خوش خدمتی به رژیم زن ستیز قرار نخواهند گرفت؟

آیا واقعن آنهائیکه  رای  به روحانی شیاد دادند  و خود را “مخالف “رژیم هم مینامند، به قربانیان جنایات جناحهای رژیم صحه نگذاشتند؟  آیا هنوز پس ازسی و هشت سال در نیافته اند که  دست  اندر کاران این رژیم  همه با  ذهنیت فرهنگ  ضد ایرانی،  ضد انسانی  متفق القولند، هنوز توهم  و گام  بر داشتن در راستای اصلاحات از درون، برای بهبودی  وضع اسفبار سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را از جمهوری اسلامی انتظار دارید، آیا واقعن  فکر نمیکنید که توهم پراکنی میکنید، وقت تلف نکنید و زحمت نکشید، شما با این روش کار سیاسی و اینگونه  مبارزه ، حتمن آگاهانه به طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی کمک میکنید؟ و الی یکبار یک انسان عاقل سیاسی وقتی فهمید خواسته هایش بیمورد و نتیجه اش علیه منافع مردم است  باید دست از میانه بازی و دشمنی با مردم بر دارد.

چه بسر شعار های تو خالی روحانی آمد که در مقطعی مواجه شد با تهدید خامنه ای، مگر  مخالفین روحانی شعار دروغین و دهان پر کن ندادند که روحانی پیوندنان مبارک…و او را تهدید به مرگ نکردند، حمله مقطعی  پاسداران در خیابانها، و بعد نشست و بر خاست روحانی با سران سپاه را چطور ارزیابی میکنید، آیا همه و همه سناروهای از پیش نوشته شده توسط  وزارت اطلاعات نبود؟

اصلاح طلبی  دیگر در ایران برگ سوخته ایست، و ادامه آن معنی ندارد، با این  کابینه،  جمهوری اسلامی یکدست نظامی و امنیتی و جنگی شد، آیا جناب بیطرف کاندید  وزارت نیرو بدلیل منتسب بودن ایشان به “اصلاح طلبان” و رفوزه شدنشان، خود دلیلی بر بی مصرف بودن آنها نیست، بهتر نیست بساط ننگین خود را جمع کنند، آنها که نه برنامه ای داشته اند و نه استراتژی درستی دارند بهتر نیست که کرکره های موسسات میانه رو و دلال صفت وغیر مفید خود را پائین بکشند، و دربست در خدمت ولایت جنایت و خیانت قرار بگیرند.

همچنین برگزاری انتخابات هم در جمهوری اسلامی بی معنی است، بی آبروئیست، خیانت به رای مردم است، پشت پا زدن به آمال و آرزوهای نسل جوان است، انتخابات اعتبار خود را از دست داده است، تکرار این بازیهای مسخره تنها بنفع ارتجاع یک هزار و چهارصد ساله است، انتخاب باصطلاح میان بد از بد تر، که عوامفریبان تبلیغ آنرامیکردند ، نتیجه داد؟ اینگونه انتخاب با آزادی بیان و اندیشه در تضاد است، این جواب مثبت  به  خواسته های خامنه ای نبود که گفت  اگر مخالف هم هستید  رای بدهید، آیا با این انتخاب آب به آسیاب کهنه و ارتجاعی رژیم روان نکردید؟ تکراراین بازیها به نفع چه کسانی تمام شد، آیا خاک به چشم  بیکاران، دانشجویان،کارگران و زحمتکشان و مبارزین  در راستای نه! به انتخابات و سرنگون طلبان،نه پاشیدید؟ بنظر من چرا  متاسفانه اینکار را افرادی انجام دادند که از  آنها به  این اندازه  دیگر انتظار نبود ، که در این  آخر عمری  سر از سفارتخانه ها  که  لانه های جاسوسی و تروریستی میباشند ، سر در بیاورند، شما مخالفین که خود را در صفوف اپوزیسیون   جا زده اید  با تزویر و ریا کاری هیچ خدمتی به امر دمکراسی که نکرده اید، بلکه به آن خیانت و ضررهم وارد کرده اید، و در زمین رژیمی بازی میکنید که پرونده قطور جنایت و خیانت  آنرا امروز روحانی حمل میکند. از شما “مخالفان” رژیم که رای به استمرار آن دادید، انتظار دفاع از زحمتکشان و تضاد کار و سرمایه نیست ، اگر هم بگوئید دروغ است، اما واقعن و صمیمانه انتظار این را هم نداشتیم که در خدمت جمهوری اسلامی ایران با اینهمه جنایت علیه مردم ایران، در تداوم  خط ضد کارگری و ضد بشری قرار بگیرید،  شما مخالفین در حرف  با رژیم، ثابت کردید که عملکرد تان در خدمت  حاکمیت  ارتجاع  و تداوم اینهمه جنایت است.

به هر حال  رای  دهندگان  در صفوف اپوزیسیون  اگر ریگی به  کفش  ندارند، دیگر باید  مایوس  شده باشند و در یافته باشند که آزادی مردم و کرامت انسانی، برابری  و عدالت اجتماعی  و اینگونه خواسته ها در رژیم تروریست پرور و آدم کش جمهوری اسلامی ایران  سرابی بیش نیست.

روحانی و خامنه ای با معرفی این کابینه به مجلس که اغلب  کارگزاران امنیتی،سپاهی،شکنجه گر و قاتل و… میباشند ثابت کردند که جامعه ، دولت و آخوند در بن بست کامل سقوط کرده اند، و تلاش آنها برای جستجوی راه نجات بیهوده است.

ایرانیان با این انتخاب اخیرشان آن عزت نفس و عظمت ایرانی خود را ازدست  دادند، بایدآنرا جبران  کنند، وقتی دستگاه روحانیت  و درراس آن ” ولایت فقیه”  به زور وقدرت امنیتی  با  مردم  هرکاری  میخواهند، میکنند، مردم هم باید راه چاره ای دیگر برای بر چیدن روحانیت و متجاوزین به حقوق خود اتخاذ کنند. 

روحانی جوابگوی” توسعه ی اقتصادی” و “توسعه سیاسی” که در رقابتهای دروغین انتخاباتی وعده های آنرا میداد نمیتواند باشد، باید اوامردیکته شده ی صندوق بین الملی پول و بانک جهانی را با اجرای ریاضتهای اقتصادی برای بهبود وضع اسفناک اقتصادی را عملی کند، و این نشان از بدتر شدن وضع رقت بار کنونی مردم خواهد شد.

بفرمان خامنه ای کابینه دولت روحانی جایگزین شد!

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما