چگونگی پیدایش انقلاب ۵۷ وسلطه رژیم داعشی روحانیت به رهبری خمینی در ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش نهم: چگونگی پیدایش انقلاب ۵۷ وسلطه رژیم داعشی روحانیت به رهبری خمینی در ایران
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس

پادکست برنامه را از اینجا گوش کنید

امین بیات

چگونگی پیدایش انقلاب ۵۷ وسلطه رژیم داعشی روحانیت به رهبری خمینی در ایران

البته قبل از هر چیز قابل ذکر است که چون شخصا در انقلاب در سال 57 حضور فعال داشته ام ،  و بیشتر فعالیت من در تشکیلات دمکراتیک ” کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج  از کشور”بوده است و در 22 بهمن 57 به ایران بر گشتم، بیشتر نظرات من شخصی و بر داشتهایم  از انقلاب را مایلم با هم میهنان گرامیم در میان بگذارم.

اتفاقاتیکه در بهمن ماه 57 درایران بوقوع پیوست و درسال 58 خمینی و یارانش کشورو انقلاب  را بکمک آخوندها و روحانیت بدست گرفتند، من معتقدم که بخش بزرگی از آخوندها ایرانی  نیستند  از جمله خمینی که پدرش اهل کشمیر هندوستان  بوده  و در دوران قاجاریه  انگلیسها طبق  قرار دادی با نایب السطنه انگلیس درهند، ملاها را برای تبلیغ به کشورهای اسلامی اعزام میکردند، پدر خمینی جرو این دسته از ملاهای اعزامی  به ایران بوده است ، پدرخمینی برای تبلیغ و حفظ منافع انگلیس همراه سه پسرش که یکی از انها خمینی بوده، و درشهر خمین اسکان داده شده بودند ، ودر  خمین بعنوان سید فالگیر و رمال کار میکردند، پدر خمینی درخمین بقتل رسید،بعد از شهریور 20 هر کدام از سه برادر برای خود نام فامیلی جدا از هم انتخاب کردند یکی از آنها نام هندی و دیگری خمینی و سومی پسندیده، خمینی به قم رفت و درس طلبگی آموخت، استعمار انگلیس توانست بخوبی  از این ملای بیسواد وکینه ای علیه مردم ایرا ن استفاده کند، و این بیگانگان و دشمنان داخلی مردم  ایران با کمک سفارت انگلیس، برای نابودی ایران و ایرانی کمر همت بسته بودند. چرا؟

از آنجا که کشور ما ایران کشوری با مردمانی با تمدن بزرگ و با داشتن موقعیتهای فارغ  العاده  و ثروت زیر زمینی  نفت ، گاز، معادن طلا،  نقره و مس، از لحاذ آب و هوائی  چهار فصل  و مناسب برای پرورش محصولات کشاورزی وپرورش حیوانات اهلی جهت مصرف غذائی ، در حقیقت ایران کشوری بود جهان سومی و روبه رشد و صنعتی شدن در پایان حکومت سلسله پهلوی.

همین وفور منابع ثروت  بود که کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و بخصوص انگلیس وآمریکا طمع  به نفوذ درایران داشتند و میکوشیدند بکمک عوامل داخلی خود ایران را تحت الحمایه ی خود   در بیاورند، و از سوئی دولتهای چین و روسیه  نیز برای اینکه  از غافله ی سلطه گری از  حریف اروپائی و آمریکائی عقب نمانند، نیز بوسیله عوامل خود در ایران شروع به دسیسه بازی کردند.

عوامل مهم و حساب شده استعمار علاوه بر منابع ثروت  در ایران  سعی وافر  انجام داده که میان ایرانیان از لحاظ نظری نفوظ کنند و بخشی را با دادن وعده و  وعید  پست و مقام  و ثروت ، تحت نفوذ  سیاسی خود در بیاورند، بطور آشکار نفوذ انگلیس در میان مذهبیون و آمریکا درمیان بخشی از نیروروهای میانه ، و روسها ، چینیها  در صفوف  چپها ، متاسفانه نفوذ زیادی هم پیدا کردند. 

در حکومت سلطنتی  رسما و عملا دولت دست  نشانده و در اختیار آمریکا ئیها  بود ، مستشاران آمریکائی  در ایران همه کاره بودند و در آن زمان  روسها هم نفوذ سیاسی  در بخشی از” چپ”  داشتند.

هر دوی این جناههای بیگانه توانستند زیر لوای مذهب اسلام، وئیدئولوژی “چپ”  در بطن جامعه  نفوذ  کرده و با فرقه سازیها  و تفرقه افکنیها بر روی سنتهای کهن  ایرانی  اثر سوء  گذاشته  و پیشرفت جامعه را به جلو و صنعتی شدن ترمز کنند.

با ایجاد  اختلاف  بین تسنن و تشیع و سایر قومها و مذاهب ایرانی  باعث  در گیریهای غیر مفید و ایران بر باد ده  گردند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

استعمارانگلیس  حساب شده برای اینکه ایران از تمدن جهانی عقب نگهداشته شود ، توانستند  از چهار صد سال پیش موجودی بنام آخوند را در ایران کشف و در خدمت اهداف خود در بیاورند،  و بتدریج آخوند ها توانستند ریشه در جامعه بدوانند و از حمایت مالی ومعنوی آنها بر خوردار شوند . همچنین در دوران صفویه  بعلت ضعف شاهان آن دوره آخوند ها توانسته بودند بتدریج درهمه جا حضور پیدا کنند، یا در دوران زندیه تا حدودی جلوی نفوذ  آخوند ها  گرفته شد  و اما  در دوران قاجاریه به نفوذ آنها افزوده گردید.

در زمانهای مختلف ایرانیان با فتواهای آخوند ها  مواجه بودند که با حلال و حرام  دانستن به تبلیغ و تشویق خرافات در بطن جامعه در میان عوام توانستند به جان ومال و ناموس مردم تسلط یابند و حتی با فتواها  دستور قتل  صادر میکردند، نمونه آخرینش فتوای  قتل سلمان رشدی  توسط خمینی بود.

آخوند ها در حقیت با اقوام ایرانی سر ستیز  داشته و تمام هم و غم آنها در این بوده که نام ایرانی و ایرانیها را از صفحه روزگار محو و نا بود کنند. 

کشور پهناور و پر جمعیت هندوستان  که مستعمره  انگلیسها بود، و تمام سیاست انگلیسها  این بود که از راه  ایران  به آبهای خلیج  فارس  دسترسی  داشته  باشد و بتوانند  به منابع  نفتی ایران  هم دسترسی پیدا کنند و بدیتوسیله توانستند  آخوندهای زیادی را بصورت جیره خوار در اختیار  بگیرند و حوزه های علمیه را سرو سامان  دادند، انگلیسها  روش مخصوص  بخود  در خراب  کردن   زیر ساختار ایران  توسط آخوند ها بکار بردند ، موجب  شدند توسط  ملا ها  که  جلوی رشد روز افزون صنعتی شدن را بگیرند،  و مراکز تعلیم و تر بیت  را ببندند،  همه جا  پر از امام زاده  شد، و  رواج  خرافات ، و در نهایت  میتوان گفت  که  شاهان  قاجار و دولتهای آنها  در بست تحت  نفوذ  مستقیم استعمار  انگلیس بودند، و آخوندها  همه کاره شده بودند، کینه و نفرت  مردم  از آخوند ها  به اوج  خود رسیده بود.

بعد از حمله اعراب به ایران ، کشور دچار شرایط  بسیار اسفناک  شده بود، که با  ورود رضا  شاه                       بقدرت  و تعطیل  کردن مراکز آخوند سازی و حوزه های علمیه و فرستادن آخوندها  به سربازی  و واداشتن آنها به قبول شغل شرافتمندانه  و  جلو گیری از مفت خوری آخوندها ، و در نتیجه  کشور به سمت وسوی صنعتی شدن بخود گرفت، مانند  احداث راه آهن، کشیدن راههای شوسته ارتباطی،  و برق وتشویق مردم به تولید صنایع داخلی رواج پیدا کرد، و تغییراتی  مدرن در سیستم اداری  و نظامی  بر اساس معیار های سرمایه داری مدرن، بر داشته شد.

تا زمانیکه رضا شاه درقدرت بود ، آخوند ها به حاشیه ی جامعه رانده شدند، اما در دوران حکومت محمدرضا شاه مجددا میدان به آخوندها داده شد و حوزه های علمیه درقم ومشهد فعالتر شدند،برواج خرافات درمساجد و منبر ها دامن زده شد،و در نتیجه  تحرکات آخوند ها به کمک بیگانگان و آوردن خمینی به پاریس ، زمینه ی تغییرات روبنائی مجددا توسط  بیگا نگان در نشست ” گوادالوپ”دیکته شد، ومردم  گول دروغ های وشانتاژهای آخوندی بنام خمینی را خوردند، وازاو” امام” و “آیت الله” ساختند.

از طرف دیگر روسها که در ایران  خود را بازنده می دیدند  و آرزوی دست یابی به آبهای گرم را داشتند  نیز آرام نگرفتند  و چرثومه های حقوق بگیر خود در ایران را فعال کرده تحت نام “حزب توده”ازملا ،آیت الله ساختند واز آخوند روضه خوان و ضد مدرنیته و صنعت  ملای ضد امپریالیست  تراشیده و یا کشف کردند.

ئیدئولوژی  مارکسیست روسی را  با  ئیدئولوژی امام  حسینی  تطابق  دادند  و  دربست  خمینی  و آخوندها را حمایت کردند ، تا انقلاب مردم که با هزاران  امید و آرزو بر پا شده بود  توسط   حقوق بگیران ک،گ،ب  و خمینی  با اقمارش دست نشاندگان انگلیس ، به کجرا کشیده شد  و آن چه  ماند اوضاع و احوال  امروز پس از چهل سال حکومت  ننگین اسلام ارتجاعی  است  که با  کوتاه سخن  جز خرابی، ورشکستگی، بیکاری، فقر، فرار مغزها و… ایران را صد سال بعقب کشاندند. 

در حقیقت نطفه  جمهوری اسلامی از سال 42  و حرکت 15 خرداد بسته  شد و  در تعاقب به تعداد امام زاده ها افزوده گردید و حسینیه ها ی جدید تاسیس شد و حوزه های علمیه مرمت  و در نقاط مختلف ایران گشوده شدند، مراسم عزاداری و سینه زنی ،زنجیر زنی ، قمه زنی، روزه ای ،محرم رواج  بیشتر پیدا کرد و حتی خانواده  سلطنتی نیز خود در اینگونه  مراسم  و زیارتگاهها  شرکت میکردند، و به گسترش خرافات در جامعه دامن میزدند، غافل از اینکه در جامعه ایکه مذهب رواج پیدا کند، بنیادهای اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و شاه غافل از نتیجه  در حقیقت مار در آستین پرورش داد، و از میان آنها خمینی سر بر آورد.

از جانب دیگر درخارج از کشور سرویسهای امنیتی کشور های انگلیس ، آلمان، فرانسه و آمریکا نیر با برنامه های از پیش تعیین  کرده ، افرادی که مستعد نوکری بودند و ضعف مالی  داشتند  را                  حمایت کردند و به خدمت پروژه های خود گرفتند،و یکباره دولت عراق از خمینی خواست که خاک عراق را ترک کند، و خمینی  بنا بر بر نامه های از پیش تعیین شده  وا رد پاریس  شد،  از  جمله ابراهیم یزدی بوسیله آمریکا  توسط ” ریچارد کوتام” مامور مذاکره با خمینی کردید، و بعد از  آن بوسیله ی یزدی دو نفر  از اعضاء مجامع اسلامی درخارج از کشور بنامهای  صادق  قطب  زاده، ابوالحسن بنی صدر نیز هم  پیمان میشوند و خمینی را حمایت  کردند، که  بدون همکاری این افراد خمینی نمیتوانست  به تهران  برسد، مهدی بازرگان، دکتر سنجابی به جمع اضداد می پیوندند،  و بنگاه سخن پراکنی “بی بی سی” را هم انگلیس در خدمت این پروژه قرار میدهند.

با ورود خمینی به ایران ، و در این برهه سر و کله یاسر عرفات  پیدا شده و به حمایت نظامی از خمینی بر میخیزد و در این سفر است که یاسرعرفات به خمینی قول میدهد که نیروهای مسلح  و سرکوبگر خود را درشرایط مشخص خطر برای سرکوب مردم در اختیار خمینی قرار بدهد وچنین  نیز شد. 

در کوتاه مدت درایران موج تظاهرات علیه حکومت شاه با شعار مرگ بر شاه  گوش جهان  را کر میکند و مردم بی خبر از جریانات پشت پرده ، شاهد  تسلیم  ارتش  توسط  ژنرال  هویزر  مجری دستورات حکومت آمریکا که به نماینده گی مستقیم از کارتربرای اجرای تسلیم ارتش توسط او به خمینی تقدیم میشود، و شاه بدستور آمریکائیها  مجبور به ترک ایران میگردد و کشور ومردم به   ستون پنجم انگلیس و عمال آنها آخوند ها واگذارمیشود.

در واقع تمام توطئه ها توسط کنسرنهای نفتی انگلیس –آمریکا  عملی گردید ومنافع آنها که تسلط  بر منابع نفتی بود، حفظ شد، غافل از اینکه  فتنه آخوند ها ، که خمینی به دستگا ههای جاسوسی  قول داده بود که پس از سرنگونی حکومت شاه او وسایر آخوند ها به قم خواهند رفت  و حکومت  را به دست نمایندگان  سرمایه داری جهانی که در آن دوران صحنه گردان معرکه بودند می سپارد ،   و خمینی قول داده بود که در سیاست دخالت نکند، زیر قولش  زد و چینن نشد  و به  قم  نرفت  و خطاب به دولت بختیارگفت من توی دهن دولت میزنم و خود دولت تعیین میکنم، حکومت آماده ای را  که ابر قدرتها برای ملاها تدارک دیده بودند بوسیله ی بازرگان،سنجابی، بنی صدر،  قطب زاده ،  ابراهیم یزدی تحویل آخوند فاسد و خونخواری بنام خمینی، دادند.

در حقیقت سیاستی که دردوران شاه درایران پیاده شد،بدستورآمریکائیها ازترس گسترش کمونیسم ، همه نیروهای سیاسی و مترقی را توسط ساواک  بشدت آزار دادند  و همه ی ابواب  جمعی  جامعه میبایست درخدمت شاه باشد وکسی حق عرض واندام نداشت ، درشرایط خفقان مبارزات سازما نهای سیاسی  علیه شاه شکل گرفت ، درست است که دولت کارتر نقشه برای تغییر رژیم کشید اما مگر میتوانستند بدون بکار گرفتن عوامل داخلی و اجرای برنامه های  تخریبی آنها، به هدفشان برسند.

یعنی عوامل داخلی شرایط جامعه راآماده برای اجرای نقشه های شوم دولت آمریکا وانگلیس کردند. اگر در ایران  ظلم و ستم و سرکوب  و شکنجه نبود ، کدام ملتی بفکر انقلاب و سرنگونی می افتاد، بدون اینکه به آینده وجانشین فکرکرده باشد، یعنی آنقدرحکومت شاه عرصه را به نیروهای سیاسی تنگ کرده بود که مردم با دیدن  روزنه ای بدون  توجه به عواقب آن ، بصورت میلیونی به خیابانها آمدند، در آن دوران همه چیز همچون امروز برای 10% آماده بود و 90% مردم چون امروز تحت فشار، روزمره بودند.

حکومت کارتر می دید که ایرانیان همه نوع امکان پیشرفت و ترقی را دارند و مردمانش به وطنشان علاقمند و می پنداشتند که اگر ایرانیها آزاد باشند  دیر یا زود از لحاظ  اقتصادی  قدرتی  حد اقل  در منطقه خاورمیانه خواهند شد، که برای منافع آنها ایجاد مشگل خواهند نمود،لذا با برنامه ای حساب                                           شده ، تصمیم گرفتند که شاه را بردارند و عاملین اجرای برنامه های خود را که از قبل  تعیین کرده بودند بکار گماردند، همچون امروز که با سیاست اتخاذ شده در ورشو، چنین تصمیمی دارند.

بازرگان به دیدار  برژنسکی به الجزایر رفت و در باز گشت به تهران سفارت آمریکا تسخیر شد تا مدارک و اسناد مربوطه را بکلی ازبین ببرند که با افشا شدن این مسئله بازرگان و یزدی از وزارت خارجه استعفا دادند.

بالاخره اعوان و انصار خمینی و اطرافیانش که  از پاریس  دور او را محاصره کرده  بودند  همان کردند که اجداد عرب  آنها در 14 قرن پیش با ایران و ایرانی، کرده بودند.

پایان امسال در جمهوری اسلامی  با پیامد های بحرانهای بیشمار و بخصوص بحران دیماه  گذشته،  وبا خروج میلیاردی دلار از کشور، به بحران فروپاشی سرعت بخشیده ،ومردم بی صبرانه درانتظار حوادث وحشتناکتر میباشند، با  فرا رسیدن نوروز و گرانی ارز همه کالاهای مورد  نیاز عید مردم، گران و غیر قابل خرید برای اکثریت مردم میباشد.

آ مار رسمی بانک  مرکزی ایران میگوید امسال بیش از 36 میلیارد دلار  صادرات غیر نفتی داشته اند و از آن تنها 8 میلیارد دلار به ایران بر گشته است،آخرین نمونه  فساد و دزدی اخیر که بالغ  بر شش ملیارد دلار از پتروشیمی بود، بحران روز افزون خارچی در مناسبات  جهانی، ومواجه با  چه کنم دولت در ارتباط با تصویب  کنوانسیون” پالرمو” و” فا ت ف  “و اعلام خبرساخت دویست هزار خانه درسوریه ، واین درحالیست که هنوز زلزله زدگان در کرمانشاه در چادر زندگی میکنند و هنوز اثرات خرابی جنک با عراق در خرمشهر ترمیم نیافته و روحانی  وعده باز سازی عراق را میدهد،   که بر سایر شگفتیها سایه افکنده است.

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.