امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

ساعت ۱۸:۲۸

 
آخرین اخبار

چهل سال گذشت

1 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=120650

لینک کوتاه

هموطنان گرامی. 
قبل ابراز درد وتاسف اجازه بدهید رسیدن عمرحکومت فاشیسم دینی ملایان دینکار جنایتکار و خود کامه ومزدوران تاریخی دول استعماری وسرمایه داری به چهل سال راحضورتک تک شما خاصا خانواده های داغدارجنگ هشت ساله خمینی وصدام که با دسیسه سرویس های جاسوسی دول استعماری آغاز وبدون نتیجه ای مثبت برای دوملت خسارت دیده ایران وعراق به پایان رسید وهمچنین خانواده های گرامی جانفشانان راه آزادی که درزندانهای مخوف رژیم داعشیان تیرباران ویا سربدارویا توسط تیم های تروریستی درداخل وخارج ازکشورترورشدندبه تمامی زندانیان سیاسی جانبدربرده ومحبوس درزندانها وتمامی آسیب دیدگان صمیمانه تسلیت بگویم. 
عزیزانم اگرچه من ازجمع سی وشش میلیونی شبیخون خورده ارتجاع سرخ وسیاه درسال١٣۵٧میباشم اما هرگزازلحاظ عقلانی نمی توان شکست انقلاب ضد سلطنتی ملت ایران رابه کسی نسبت داد زیرادستهای آلوده پشت پرده که اکنون مدارک مستند آنهاازطبقه بندی خارج ودراختیارعموم قرارگرفته است درآن زمان کاملا نامحسوس ومخفی بودند. 
بدون شک ملت شریف ایران خواهان چنین روزهاواوضاع تاسفبارکنونی نبودنداما باصراحت میگویم اگرهمگان بادرجه آگاهی امروزعزم جزم کنند بطورحتم توانایی تغییروگذارازرژیم ملایان رادارند قبل ازاینکه دیرشودزیراماموریت آخوندها نابودی ملک وملت ایران است. 
هموطنان با افتخارمیگویم ملت ایران با پیشینه وفرهنگ غنی خود پتانسیل ولیاقت آزادسازی خودوکشورش راازاسارت واشغال نوادگان وحشیان١۴٠٠سال گذشته رادارند وازهمین لحظه آغازسرنگونی رژیم بحران آفرین آخوندی رامتحدوهمصدافریاد خواهندزد. 
به امیدفردای آزادی متحد وپیروزباشید  
بامهرغلام عسگری

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما