چند خبر از اعتراضات کارگران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

1-برای باری دیگرکارگران پست های فشارقوی برق سراسرکشوردراعتراض به وعده
های توخالی مسئولان مبنی بر تبدیل وضعیت در تهران تجمع کردند
حضور خانواده تعدادی از کارگران درتجمع تهران
2- دومین روزتجمع کارگران اخراجی پالایشگاه بیدبلند بهبهان برای بازگشت بکار
3- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه نئوپان کارون  نسبت به عدم تمدید
قرارداد وپرداخت نشدن مطالبات مقابل فرمانداری
4- ادامه تجمع کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون )دراعتراض به عدم
پرداخت ماه ها مطالبات
5- سخنان تکان دهنده یکی از کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران که 5ماه
حقوقش پرداخت نشده است هنگام بازدید اعضای کمیسیون کارگری شورای تامین
استان کهگیلویه و بویراحمد
اخباروگزارشات کارگری-اول بهمن ماه1397:
* برای باری دیگرکارگران پست های فشارقوی برق سراسرکشوردراعتراض به وعده
های توخالی مسئولان مبنی بر تبدیل وضعیت در تهران تجمع کردند
حضور خانواده تعدادی از کارگران درتجمع تهران
روزدوشنبه اول بهمن ماه،صدها کارگر پست های فشارقوی برق سراسرکشورراهی
تهران شدند و دراعتراض به وعده های توخالی مسئولان مبنی بر تبدیل وضعیت
مقابل وزارت نیرو تجمع کردند.
حدود ۴۰ نفر ازکارگران حاضردر تجمع، به همراه خانواده‌هایشان به تهران
آمده‌اند تا بلاتکلیفی خود را بیشتر و عیان‌تر به مسئولان نشان دهند.
بنابه گزارشات رسانه ای شده،کارگران حاضر در تجمع که از استان‌های دور و
نزدیک از جمله از آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به تهران
آمده‌اند،گفتند: علیرغم مصوبه وزیر مبنی بر تبدیل وضعیت و استخدامِ دائم
ما، سازمان توانیر از اجرای قانون عدول می‌کند و به بهانه‌ی نبودن چارت
خالی، از استخدام ما سر باز می‌زند.
این کارگران که پیش از این نیز بارها به تهران آمده‌اند و پیگیری وضع
استخدامی خود شده‌اند، افزودند: 4110نفر در سراسر کشور هستیم که علیرغم
پیگیری‌های متعدد، هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.
بنابرهمین گزارشات، با وجود امضای موافقت چیت چیان وزیر سابق نیرو مبنی
بر تبدیل وضعیت و مشخص شدن تکلیف کارگران پست‌های فشار قوی در خرداد ماه
سال ۹۶ هنوز مراحل تبدیل وضعیتشان اجرایی نشده است و علیرغم اینکه سازمان
اداری استخدامی مجوز این اقدام را صادر کرده است، هنوز بنا به دلایلی این
موضوع اجرایی نمی‌شود.
پیشتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در ۲۰ شهریور ماه امسال با بیان اینکه طرح
تبدیل وضعیت کارگران پست های فشار قوی با هماهنگی که بین وزارت نیرو و
سازمان امور استخدامی کشور انجام گرفت، راهکار آن به تصویب کمیسیون
اجتماعی دولت رسیده و اکنون در نوبت طرح در هیات وزیران است
گفت:خوش‌بختانه با هماهنگی که بین وزارت نیرو و سازمان امور استخدامی
کشور انجام گرفت، راهکار آن به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت رسید و اکنون
در نوبت طرح در هیات وزیران است.
*دومین روزتجمع کارگران اخراجی پالایشگاه بیدبلند بهبهان برای بازگشت بکار
روزدوشنبه اول بهمن ماه برای دومین روزمتوالی، کارگران اخراجی پالایشگاه
بیدبلند بهبهان برای بازگشت بکاردست به تجمع مقابل درب ورودی مجتمع زدند.
برپایه گزارشات رسانه ای شده،یکی از این کارگران گفت: پالایشگاه بهبهان
در اقدامی غیر قابل باور اقدام به اخراج تعدادی از نیروهای پالایشگاه
کرده زیرا مدیران پالایشگاه معتقد هستند کار تمام شده و دیگر نیازی به
نیروی کار ندارند اما در بررسی‌ها متوجه شدیم که فقط نیروهای بومی اخراج
شدند و نیروهای غیر بومی همچنان هستند.
 وی افزود: مدیران پالایشگاه  در پاسخ به اعتراضات کارگران راه چاره را
در اخذ بیمه بیکاری توصیف کرد که متاسفانه بسیاری از کارگران اخراجی کمتر
از 18 ماه سابقه کار دارند و  برابر قانون باید 18 ماه سابقه کار داشته
باشند که بیمه بیکاری شامل حالشان شود.
این کارگراخراجی معترض درادامه گفت: اداره کار تعاون و امور اجتماعی
بهبهان به ازاء هر نفر یک میلیون ریال  برای استخدام در شرکت حق کاریابی
یا در مراجعه متقاضی کار یا کسر از حقوق اول دریافت کرده که در کمال
ناباوری از جوانان جویای کاری که بدون واسطه اداره کار استخدام شده‌اند
نیز کسر شده اما هیچگونه پشتیبانی تاکنون از کارگران اخراج شده نکرده
است.
*تجمع اعتراضی کارگران کارخانه نئوپان کارون  نسبت به عدم تمدید قرارداد
وپرداخت نشدن مطالبات مقابل فرمانداری
روزدوشنبه اول بهمن ماه، کارگران کارخانه نئوپان کارون دراعتراض به عدم
تمدید قرارداد وپرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع مقابل فرمانداری
شوشترزدند.
برپایه گزارش رسانه ای شده،65کارگرکارخانه نئوپان کارون واقع درشوشتر،
منطقه دیمچه، جنب شرکت کشت و صنعت کارون، اخراج شدند و4 ماه حقوق کلیه
کارگران پرداخت نشده است.
بنابهمین گزارشات،مدیر مالی شرکت نئوپان کارون شوشترگفت: سهامدار اصلی
این شرکت، بنیاد مستضعفان بود اما به یک شخص حقیقی واگذار شد که به عنوان
سهامدار، هیات مدیره و مدیر عامل عمل می کند.
*ادامه تجمع کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون )دراعتراض به عدم
پرداخت ماه ها مطالبات
روز دوشنبه اول بهمن ماه، تجمع کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون
)دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات، مقابل ساختمان قطار شهری واقع
در بلوارآیت‌الله بهبهانی اهواز،ادامه پیداکرد.
روزگذشته(سی دی ماه) یکی از این کارگران معترض به رسانه ها گفت: حدود 17
ماه حقوق از پیمانکار این پروژه طلبکار هستیم.
وی با اشاره به پرداخت یک ماه حقوقشان در روز 29دی ماه ،افزود: حدود
یکماه پیش نیز مبلغ هشت میلیون ریال به حساب کارگران واریز شد اما
اینگونه پرداخت مطالبات مشکلات مالی ما را حل نمی کند.
وی افزود: علاوه بر کارگران اجرایی و واحدهای تاسیسات، از روز دوشنبه
24دی ماه کارگران حراست قطار شهری نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق
معوقه خود دست به تجمع زده اند.
وی ادامه داد: پرداخت یک ماه حقوق مشکل کارگران را حل نمی کند ما انتظار
داریم تا پیش از عید بخش عمده ای از این مطالبات را پرداخت کنند.
* سخنان تکان دهنده یکی از کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران که 5ماه حقوقش
پرداخت نشده است هنگام بازدید اعضای کمیسیون کارگری شورای تامین استان
کهگیلویه و بویراحمد
روز یکشنبه سی دی ماه همزمان با بازدید اعضای کمیسیون کارگری شورای تامین
استان کهگیلویه و بویراحمدازکارخانه در دست ساخت پتروشیمی
گچساران،کارگران این پروژه اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق
بنمایش گذاشتند.
بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،کارگران معترض گفتند:  حقوق و مطالبت ما
5ماه پرداخت نشده است.
یکی ازاین کارگران چشم در چشم اعضای کمیسیون کارگری با حالت گریه گفت:
مدت سه روز است که پولی ندارم که برای طفل شیرخواره ام  شیرخشک تهیه کنم
وبه همین علت مجبورم برای زنده ماندن فرزندم بجای شیر خشک به وی آب قند
بدهم.
یادآوری: هدف از احداث طرح پتروشیمی گچساران، تأمین خوراک مجتمع‌های
زیرمجموعه پتروشیمی باختر (واقع در مسیر خط لوله سراسری اتیلن غرب) و
همچنین مجتمع‌های پتروشیمی منطقه دنا شامل پتروشیمی چهارگانه ممسنی،
دهدشت، بروجن و کازرون می‌باشد. بدین ترتیب که محصول اتیلن گرید پلیمری
تولیدی در پتروشیمی گچساران به طول تقریبی 700 کیلومتر به‌عنوان خوراک 4
پتروشیمی زیرمجموعه این شرکت انتقال می‌یابد.
 این طرح در زمینی به مساحت تقریبی 157 هکتار در استان کهگیلویه و
بویراحمد، شهرستان گچساران قرارگرفته است.
 تأمین آب پتروشیمی گچساران از سد کوثر این شهرستان با لوله 28 اینچی و
به میزان 1760 مترمکعب در ساعت و به طول 27 کیلومتر می باشد. گاز خوراک
آن از پالایشگاه بید بلند خلیج فارس به میزان یک‌میلیون و دویست و شصت
هزار تن در سال و با خط لوله‌ای به طول 90 کیلومتر تأمین خواهد شد.
همچنین گاز سوخت مورد نیاز نیز به میزان 53900 مترمکعب در ساعت از خط
سراسری گاز و نیز برق این طرح به میزان 50 مگاوات توسط شرکت برق منطقه‌ای
خوزستان تأمین می‌گردد.
 محصولات طرح پتروشیمی گچساران یک‌میلیون تن اتیلن در سال و نیز 84 هزار
تن در سال +C3(برش پروپان و سنگین تر) خواهد بود.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.