آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

چرا دوبار سپرده های بانکی مردم با سود ۲۵% مواجه اند

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات
در این روزهای پر آشوب و خطرناک، رژیم جمهوری اسلامی در تلاش مذبوهانه برای بقای خود دست و پا میزند، وقرار است مجددا نرخ سود سپرده های مردم را در بانکها آنچنانکه گفته اند به بالای بیست در صد، برسانند.
بانک مرکزی ایران با شتاب زدگی دیوانه واری بدنبال افزایش نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی است، تا بتواند کسری بودجه دولت، واثر گذاری آن بر روی قیمتها و تورم غیر قابل کنترل رامهار کند، در حقیقت دولت وبانکداری و بخصوص بانک مرکزی را بر آن داشته که با نگرانی عمیق که میتواند پر حادثه در آینده باشد ،روبرو کند.
هم اکنون آثار افزایش نرخ ارز تاثیر بر شاخصهای سهام از جمله طلا، دلار، زمین ، خانه، بازار ،خرید و فروش ، گذاشته است.
بانک مرکزی مجبور شده اذعان کند که ، رشد سود سپرده های مردم مانعی برای خروج نقدینگی و گردش مالی در بازار و بانکها بصورت چشمگیری کاهش یافته و معاملات زمین، خانه بطور محسوسی مسکوت شده است، بانک مرکزی برای نجات این شرایط اسفبار تنها وسیله ممکنه و باقیمانده دست درازی مجدد چند باره به ته جیب مردم است، تا این نقدینگی و کشاندن پول مردم به بانکها به طمع 25% بهره به رشد اقتصاد و سرمایه گذاری کمک کند.
سپرده گذاران در بانکها، مردمی که با تحمل کار، رنج و زحمت پس از سالیان دراز پس اندازی برای دوران کهولت جمع آوری کرده اند و در بانکها دربرابر بهره های 25%گول دولت را خورده و فکر میکردند که آینده اشان تامین است ، دیدیم که در سالهای گذشته با روبرو شدن ورشکستگی بانکها و در حقیقت با دزدیدن سپرده های مردم و مصرف ثروت مردم در سوریه،عراق،لبنان و یمن ثابت کردند و نشان دادند که این جماعت آخوند و پاسدار از هیچ جنایتی فرو گذارنخواهند کرد، آن مردمی که دوباره وچند باره گول سردمداران بانکی ودولتی شیاد و دزد جمهوری اسلامی را بخورند و پس اندازهای خود را دو دستی به آخوندها و پاسداران بسپارند ، یا نا دانند و بی اطلاع از عملکرد سیستم بانکی که باید کمکشان کردوآنها رااز سپردن پول خود به بانکها برحذر داشت یا حق شان است با رضایت خود پس انداز خود را در خدمت اشاعه اسلام و نفوذ سپاهیان قاچاقچی و آخوند ها در بیرون از مرزهای برای بیگانگان بمصرف برسانند، خود و فرزندان خود را بی آینده تر، کنند.
مشگل دولت نا کارآمد جمهوری اسلامی د ر حال حاضر این است که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منفی دارند، دولت بدهکاربه بانکها میباشد، صادرات واردات، خرید وفروش در بازار با رکود چشمگیری مواجه بخاطر تورم، و با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه زندگی مردم روبروست، سئوال این است که چطور این دولت ورشکسته و بدهکار اسلامی ، با بانکهای ورشکسته وتهی از ارز ، با کدام پشتیوانه مردمی قرار است 25% سود به سپرده گذاران از دنیا بیخبر به پردازد ، واقعن مردم فکر نمیکنند که دولت اسلامی دام دیگری جلوی راه مردم گسترده تا آنها را دوباره به تور بیندازد و آخرین رمق آنها را بگیرد، آیا نتیجه اش قحطی و گرسنگی و مرگ نیست، دولت قادرنخواهد شد حجم نقدینگی بورس طلا، دلار و…کنترل کند.
با ماندگار شدن دولت جمهوری اسلامی بطور کلی در راس قدرت ، امید به جبران کسری بودجه دولت ، آرزوی بازگشائی کسب و کار ، بازگشائی فضای سیاسی داخلی و خارجی ، رفع مشکلات مردمان ایران با خرید و فروش اوراق بهادار، فروش مراکز دولتی، و احیای مجدد اعتماد از دست رفته بین مردم، و در روابط بانکی بین المللی، ممکن، نیست.
رژیم درکلیتش و بانک مرکزی برای کنترل تورم افسارگسیخته ارز ، چاره ای جز افزایش نرخ سود سپرده های مردم از راه کلاشی ندارد، از طرفی نرخ ارز به بالاترین نرخ تورم رسیده است وکاری از دست بانک مرکزی جز گول زدن مردم برای کنترل آن بر نمی آید، رشد نقدینگی از کنترل دستگاه هیئت حاکمه خارج شده و با افزایش چشمگیر در همه زمینه های اقتصادی جامعه مواجه است، و این خود نشانگر سیاست یک بام و دوهوا و رایزنی سر گردنه بانک مرکزی را نشان میدهد که به افزایش نرخ سود سپرده ها ی دروغین روی آورده ،است . بانک مرکزی در گذشته یکبار از راه نا علاجی 25% نرخ سود را ارائه داد، چون نمیتوانست ازهیچ طریقی جلوی تورم را بگیرد که با شکست روبرو شد یعنی پولهای مردم را در روز روش دزدید، این با ر نیزدر نتیجه فشار مضاعف و دست فرو بردن در جیب مردم نیز موفق نخواهد شد، این سیاست چیزی نیست جز بالا کشیدن تتمه پس انداز مردم .
بانکها ی ایران تصمیم دارندکه سپردههای مردم به بانکها رابصورت سه ماهه ،ششماهه ،یکساله و دراز مدت با بهره های پیشنهادی متفاوت مردم را دوباره بفریبند،البته دولت با کسری بودجه مواجه است و نمیتواندبه تعهدات خود عمل کند، وبانک مرکزی هم پولی دربساط ندارد که به سایر بانکها تزریق کند، در نتیجه بانکها در تلاشند تا بهر وسیله شده پول نقد مردم را سر کیسه کنند، که خود دچار کسری و ورشکستگی کامل نگردند، و بازنده نهائی مردم، باشند.
البته به خیال باطل دست اندر کاران دولت و بانک مرکزی این راه حل ، یعنی افزایش نرخ سود بانکی اگر اجرا شود ، در آن صورت نقدینگی را میتوانند بحساب غلط خود مدیریت و کنترل کنند، و اگر چنین نشود در آینده نزدیک نرخ تورم بیشتر از این که هست خواهد شد و کلن کنترل از دستشان خارج خواهد، شد .
در روابط بانکی در دنیای سرمایه داری در کشور هائیکه دچار نرخ تورم در اقتصاد بالا میشدند، عملا نرخ بهره را کاهش نمیدهند ، درحالیکه بانک مرکزی ایران این عمل را درگذشته بر خلاف موازین بانکی انجام داد و نرخ بهره را کاهش داد و نتیجه اش را دریافت نمود که تورم سرسام آورتر شد،در گذشته این نمایش و تاترنتیجه نداد زیرا با افزایش نرخ سود بانکی، خسارات و آسیب های جبران نا پذیری به بخش تولید وارد، شد.
در زمان کنونی بدلیل کاهش ارز ، پول ملی ، تقاضا در اقتصاد بالا ست، و اصولن کسی مایل به نگهداری ریال بی ارزش نیست، ودارندگان ریال آنرا تبدیل به دلار، طلا و مستقلات کرده اند، و این در حالیست که میزان عرضه و تولید در کشور بسیار بالا و پائین میرود و تقاضا بسیار محدود، میگردد.
طبق برآردهای بانک مرکزی درشرایط بغرنج کنونی نرخ سود بانکی باید 25% حد اقل باشد تا قادر شود نقدینگی را جمع آوری کرده تا بتواند بدینوسیله تورم را به کنترل در بیاورد، که بنظر من محال است، مردم دوباره گول نخواهند خورد.
واژه نقدینگی :
پس تنها راه باقی مانده برای نجات رژیم کنترل نقدینگی است، یعنی چی؟ در طول دوران 42 ساله حکومت جمهوری اسلامی بارها شنیده ایم که دولتمردان ناکارآمد بانکی از این واژه استفاده کرده اند، امسال نیز که در بدترین شرایط در تنگنا دولت قرا گرفته است بانک مرکزی ادعا میکند که کنترل افزایش قیمت ها و تورم، مهار نقدینگی، است.
واژه نقدینگی به زبان ساده ،اول اینکه نقدینگی مفهومی وسیعتراز پول دارد. دوم اینکه اگر نقدینگی( سپرده ها) تبدیل به پول نقد در بانک شود، آنوقت دولت بوسیله ثروت نقد جمع آوری شده در بانک قادراست آنچه راکه وعده داده یعنی مهار تورم را عملی کند ، که تا بحال نتوانسته و ازاین روش استفاده کرده وپول نقد جمع آوری شده در بانکها را به حساب آقازاده ها ، آخوندها و بخشی را هم بمصرف صدور انقلاب اسلامی رسانده، است.
در اقتصاد واژه نقدینگی یعنی سرمایه ای که تبدیل به پول نقد وچیزی شبیه پول است، مانند سپرده ثابت مدت دار، که صاحب سپرده نمیتواند هروقت خواست پول خود را از بانک برداشت کند، واین بانک ودولت است که با استفاده از سپرده ها و با پرداخت بهره ازاین پولها میتواند هر طور خواست استفاده، کند.
تمام تلاش وهم وغم دولت دراین است که پول و ثروت نقد مردم رابا این شیوه دریافت کرده تا بتواند کالاهای مورد احتیاج مردم را از خارج جایگزین کالاهای داخلی کند، که بحساب دولت پیامداینگونه معامله کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری منجر میشود ، بنا بر این دولت و بانک مرکزی میخواهد حجم نقدینگی را درکنترل خود بیاورد، که در روز فرار کلیه ثروت مردم را با خود ببرد و آن روز دیر، نیست.
28.10.2020

 

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat.9

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.