پیام بە عزیزان گرد آمدە بر بستر وحدتی مبارزاتی در سرنگونی حکومت جهل وجنایت اسلامی ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

یک ماە است کە ما باشندگان کشور ایران قدم بە دنیائی گذاردەایم کە آفتابش از غرب  طلوع کرد.  گوئیا میترا از خواب کهن سر براوردە و تابش آفتابش پیکر سرد مردمان زمانەرا کە در تحجر نامردمانە اسلام سیاسی بە تباهی کشاندە شدە اند را جان  بخشد.  زن، زندگی، آزادی مشت آهنینی بود کە شیر زنان کوبانی بر دهان داعشیان کوبیدند ، از آن پس مادران فرزند گم کردە ترکیە  این آیت را از آن خود کردند و بدنبال فرزندان گم گشتەشان چونان مادران خاوران، خاری در چشم حاکمان اسلام سیاسی ترکیە شدند،  فریاد آزادی پژواک ندای فرخی یزدی را کە پیش از هشتاد سال پیش در دخمەهای رضاشاهی فریاد میزد را بیاد می آورد کە:  

 با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز ////  حملە می‌کند دایم بر بنای آزادی

در محیط توفان‌زای ماهرانە در جنگ است/// ناخدای استبداد با خدای آزادی

شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار ///چون بقای خود بیند در فنای آزادی

رمز فراگیری شعار زن زندگی آزادی ثمر تمام جنبش های آزادیخواهانە حد اقل ٣٠ سال اخیر است، از خروش تودە جوانان تا فریاد رسای دانشجویان جنبش معلمان و طغیان باز نشستگان همە وهمە بر بستر  تلاش و مبارزە کارگران زحمتکشان  هم‌راە و هم آوا با جنبش آزادیخواهی بی گسل کردستان می‌بایست این چنین بە ثمر بنشیند کە نشست. ستارەهای درخشان این موج پرخروش  ازشیر زنان کوبانی (سوریە)، تا  شنگال(عراق) ، رسالتی را بردوش ژینا می نهاد کە از سقز (ایران)بە تهران بیاید و بدست داعشیان جاودانە شود، جای عجب نیست کە شعلەهای آزادی‌خواهی از سنندج سر برزند کە از آغازسر  بە داعشیان نسپرد و هم چنان استوار خاطرە  ادارە شوراها و افتخار مقاومت تاریخی ٢۴ روزە اردیبهشت ١٣۵٩را در تاریخ ثبت کرد. “سودیس” کیشانی ١۴ سالە در زاهدان بخاک می‌افتد و  “نیکا “١٧ سالە در کرج، شگفتا کە زیبا دختر ١٧ سالە کابلی(ستارە تاجیک) فراری از اسارتگاە طالبان  پناهندە درتهران بدست بسیجیان جاودانە میشود. فاصلە زمینی این گلهای پر پرشدە ممکن است بعید بنظر رسد اما هیچ مرزی نمی‌تواند آنهارا ازهم جدا کند خیزشی بپا خاست است کە مرز و ملیت نمی‌ شناسد زن زندگی آزادی

این چنین است کە بازتاب خیزش آزادی خواهانەمان از شرق بە غرب و جهان رە در می‌نوردد  و دراین میان وظیفە سنگین ادامە راە را بردوشمان می گذارد وحدت مبارزاتی ای کە تاریخ بر عهدمان گذاشتە است از هر همبودی ای توانا تراست همبودی مبارزاتی مرز تمام همبودی های دیگر را در نوردیدە است، گرامیش بداریم.

دراین  محیط توفان‌زای ناخدای استبداد ماهرانە بندهای گسستە اش را  می‌خواهد  ماهرانە با سدهای  بظاهر زیبا ئی باز سازی کند، راە را بر گسترش  زن زندگی  ازادی باشعارهای دیگرببندد،  اما خوشا کە رزمندگان آگاە، جوان و بیدار امروزی نشان دادەاند کە پیوندهای انسانی خودرا در مبارزە مشترک برای ساختن دنیائی  بدور از  هر نوع تبعیض، ستم، استثمار،تعصب ، خود بزرگ بینی حقیرانە ملی ومذهبی و باستان پرستی، بسازند ،  پیروزشان باد رزمی را کە بپاد داشتە اند و بە امید روزی کە نوششان باد آن بادە پیروزی را کە سر خواهند کشید.  

زن – زندگی  آزادی —- ژن- ژیان – ئازادی                                                       جمعیت کردهای مقیم فرانسە

                                                                                                                                 پاریس

                                                                                                               یوسف اردلان  ١۴/١٠/٢٠٢٢                                                                   

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.