آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

پیامدهای بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

بحران اقتصادی به چه معنی است:

زمانیکه اضافه تولید میشود  و انبار ها پر از کالا  میشوند و مردم  قدرت  خرید ندارند، در چنین  شرایطی مشتری خرید کالا کم میشود، و کالاها یا اجناس تولید شده فروش ندارند، در اینصورت تولید  در اثر انباشت کالا  متوقف میگردد ، بیکاری افزایش می یابد، و کارخانه  ورشکسته  میشود، یعنی فعالیتهای  تولیدی و مصرفی  با  هم  مرتبط هستند، اقتصاد هر کشوری به عوامل فرهنگی قوانین، تاریخ و سطح  فکر و پیشرفت و ترقی بستگی دارد  در ایران وقتی خمینی گفت “اقتصاد مال خر است”نتایجش امروز عیان شده است، اقتصاد اگر تعادلش را  از دست بدهد

که در ایران دارای هیچگونه تعادلی نیست ، در زمان افزایش تقاضا قیمتها ناگهان  سرسام آور بالا میروند، اقتصاد  بزرگ نگاهی کلی به وضع اقتصادی مردم دارد مانند تورم،اشتغال،مصرف عمومی مواد غذائی، درآمد ملی،پس انداز ،بستگی دارد و اگر مهار نشود تعادل در رشد اقتصادی بهم میخورد و نرخ بالا  میرود ، یکی از مسائلی که در بحران اقتصادی در ایران تاثیر مهم داشته و آن اینکه اگر شرایط بحرانی چندین ماه  طول بکشد بحران ثابت میماند و در ایران چندین سال است که بحران اقتصادی حاکم  شده  است، و اثر مستقیم  روی  تولیدات  مختلف  صنعتی ، کشاورزی ،اشتغال ، در آمد ، بالا رفتن نرخ بیکاری، کاهش در آمد، خرید و فروش  غیره خواهد گذاشت.

یکسال از ادامه دولت دست نشانده رئیسی قاتل میگذرد،آنهائیکه به وعده وعید های دوروغین او دل بسته بودند نیز از عملکردنا کار آمدش نا امید شده اند، او وعده ساختن یک میلیون خانه مسکونی بمردم داده بود، او حتی قادر نشد به ساختن یک خانه ی دولتی، و حتی شرکتهای ساختمانی دولتی و خصوصی برای ساختن  مسکن در ایران  هم  موفق در این امر نشده اند.

اوضاع و احوال اقتصادی آنچنان درهم فرو پاشیده شده است که کلیه ی بانکها چه دولتی و چه خصوصی  بدلایل نبود سرمایه مالی نمیتوانند درساختن پروژه های ساختمانی تولید مسکن کنند،بدیگر سخن یعنی دولت رئیسی قاتل درمانده و تنها به هیاهو و شعار متوصل شده است.

بعلت خالی بودن خزانه دولت ، میزان تورم در بازار مسکن در رکود مطلق قرار دارد و تنها بازار ساختمان سازی  در اختیاربخش خصوصی درآمده  که مشتی بیسواد از جهات ساختمان سازی و شیاد سرمایه دار به ساختن ساختمان های بدون زیر بنا و حتی رو بنای مستحکم که دارای استاندارد صنعتی و آرشیتکت باشد اقدام با ساخت مسکن بی اعتبار میکنند و عمدا  دامن به گرانی آنهم در شرایط رکود اقتصادی در سراسر کشور میزنند .

گرانی هزینه مسکن در ایران بر مبنی چه روابطی استوار است:

عمده دلایل گرانی و تورم در ارزش واقعی مسکن با تغییرات اقتصادی “نقدینگی” ، “تورم” به رکود ساختمان سازی و هزینه آن ، در شرایط رکود ارز و بالا و پائین رفتن ارزش آن نسبت بهر رویدادی در ارزش واقعی مسکن تاثیر گذار است.

مهمترین عاملی که دولت را در تنگنای اقتصادی قرار داده است کدامند:

سوء مدیریت،نداشتن سیاست درست، توسعه فساد مالی در مدیریت گسترده ، مسئله تحریم های  سرمایه داری جهانی نیز به اینها اضافه میشود و  تاثیر بسزائی دارد، تاثیرات  مهمی در افزایش قیمتها  هم  میگذارد، دولت رئیسی قاتل تنها ممر حیات  اقتصادیش از چاپ اسکناس بدون  پشتیبانه است که ارزش  پول واقعی را سرسام آور کاهش داده  است، و پیامدهای این پدیده باعث ورشکستگی اقتصادی در کلیه ی زمینه ها شده است.

در دولت سیزدهم  رئیسی قاتل ، متغیر های مخصوصی در بازار مسکن ، در گرانی و حتی در مورد  وسایل  و ادوات  ساختمان سازی که بکار گرفته و مورد استفاده قرار میگیرد دارای استاندارد معتبر نیستند، شفافیت درهیچ موردی توسط هیچ مسئولی ارائه نمیشودو کسی جوابگوئی در موارد عدیده تخلفات نمیباشد،رقابت تنها در شکل ظاهری و درگرانی مسکن بین مسئولین حاکم است، نبود برقراری تساوی میان عرضه وتقاضا باعث گرانی سرسام آورمسکن شده است،اگر ساختمانهائی هم ساخته میشود بعلت گران بودن مردم عادی قادر به خرید آنها نیستند.

نمونه بارز این مسئله، مسکن مهر بود که همراه با هیاهوی سرسام آور و دروغین مبارزه  با  “احتکار مسکن” بود  که دارای معضلات عدیده خود نا موفق  بود.

پیامد های گرانی مسکن و افزایش روز افزون آن:

از آنجا که دولت جنایتکار رئیسی حتی قادر به پرداخت بموقع حقوق کارگران، معلمان، بازنشتگان، و کارمندان و… نیست و اقتصاد در رکود کامل قرار دارد، بیکاری و تورم به وسعت گسترده  حاشیه نشینان، اجاره نشینان ،کارتون خوابان،پشت بام خوابان و حتی ترک و فرار  مردم از شهرهای بزرگ هر روز افزون می یابد.

سیاست دولت رئیسی قاتل دربازار مسکن با شکست فضاحت باری روبرو شده است و هر روز دامنه  اعتراضات مردم بیشترو بیشتر میشود، بن بستی که حاکمیت ارتجاع مذهبی در مورد مسکن با آن روبروست بماند و باید  به آن احتکار، دزدیها ،پنهان کردن مشکلات مردم ، دولت را در برابر مردم آشکارا بی اعتبار کرده است.

دلیل عمده افزایش و گرانی قیمت مشکلات ساختاری، سیاست گذاری ارزان است، گسترش فساد و رانت خواری   و به همه اینها باید معضل تحریمهای بین المللی را هم افزود.

افزایش و تورم قیمتها فقط مختص و منحصر به بازار مسکن نیست، بلکه در سایر موارد نیز آشکارا خود را  نشان میدهد، مثلا تورم و گرانی خوار بار،گرانی نان و آب ، گرانی بنزین، گرانی آلات و ادوات وسائل ساختمان سازی و در مواردی وارد کردن آنها از خارج که با مسئله تحریم ها روبروست.

اصولا چشم انداز بهبود شرایط دراین ساختار دیده نمیشود و نمیتواند این مشکلات ساختاری حکومت هیچوقت بهبودبیابد.

پیامد های بحران اقتصادی در ایران:

اگر از آگاهی و ارائه تحلیل درستی از شرایط اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی و بحران گریبانگیر اقتصادی در آن نداشته و نتوانیم ارائه دهیم ، قادر به تشخیص ماهیت فریبکار و ضد مردمی دست اندر کاران اقتصادی نخواهیم شد و بهمین منظور نمیتوان چشم انداز آینده رفتار و بر خورد مردم را نسبت به رژیم پیش بینی کرد، ولی  بالاخره مردم گرفتار در برابر نا ملایمات و فقرو گرانی روز افزون ،تورم و احتکار، دزدی و ندانم کاری طغیان عمومی خواهند کرد و وحشت جمهوری اسلامی از این روز است که  کی میلیونها از مردم در خیابانها در برابر عوامل سرکوبگر رژیم خواهند ایستاد.

و این در حالیست که جنبشهای کارگری، معلمان، بازنشستگان بیکاران ، جنبش زنان مخالف حجاب اجباری،و… در تلاش شبانه روزی هستند تا واقعیت را  دربابند  و به بحران درون بانکها چه خصوصی و چه دولتی که  باعث بوجودآمدن جنبشهای نامبرده شده اند وبه آنها باید جنبشهای مال باخته گان، جنبش بیکاران  و حاشیه نشینان  همه و همه ریشه های اقتصادی دارند افزود،که هر گز تا رسیدن به هدف خود آرام نخواهند نشست.

درضمن کاهش درآمدهای ارزی در بحران اقتصادی موجب تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانجات، محیط زیست شده است، و فقدان بودجه سبب توقف بعضی پروژه ها درکشور گردیده ، مانند منابع  طبیعی،استخراج نفت، گاز، که امروز از سر ناچاری دست بدامن چین و روسیه  شده اند  و با انعقاد قرار دادهای بیست و پنج و بیست و ساله استعماری با این کشور ها، ایران را فروخته و تبدیل به مستعمره چین و روسیه کرده اند.

به همه این نابسامانیها مسئله کاربرد سرکوب وبازداشت وزندانی کردن همراه با شکنجه واعدام مبارزان ومعترضین به این شرایط اسفبار حاکم بر جامعه را بیفزائیم که در سراسر کشور و بخصوص در جنوب حاکم  شده که  باعث شده مردم مشروعیتی دیگر برای این نظام فاسد و سرکوبگر قائل نشوند، ومقبولیت حکومت و شکاف آشکار بین دولت و ملت ، حکایت از دریای خون است، در چنین شرایطی پیامدهای  کاهش  منابع  مالی مردم  و عدم توانائی خرید مواد غذائی را در پیش رو دارندکه منجر به گرسنگی و انواع و اقسام مشکلات دیگر خواهد شد.

آنچه که امروزه به عیان در ایران مردم شاهدش هستند، پس از خروج آمریکا  از توافق هسته ای  و تحمیل فشار حد اکثری که کلیه بخشهای اقتصاد ایران را هدف قرار داده و نابود کرده است وکلیه بخشهای اقتصاد ایران  مورد تهاجم قرار گرفته ، دولتهای حاکم  بر جان و مال مردم را با  بحرانهای دامنه دار ، خطرناک  و با  فروپاشی صد در صدی روبرو کرده است.

دریک کلام این بحران اقتصادی گریبانگیر دولت رئیسی قاتل کلیه ی شاخصهای عمده اقتصاد  ورشکسته ایران را  نه فقط تحت تاثیر بلکه نابود کرده و خواهد کرد و موجب افزایش بی سابقه فقر، بیکاری،جنگ و… خواهد  شد    و پیامدهای وحشتناک سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. 

افزایش پی در پی نرخ ارز در جمهوری اسلامی از اول انقلاب آغاز شدو سال بسال شتاب آن افزوده شد، این بحران ارزی همیشه سیرصعودی طی کرده است،و در دوران خروج آمریکا از برجام ( برنامه چامع  اقدام مشترک ) شدت بیشتر بخود گرفت و ارزش ریال ایران درمقابل دلار آمریکا و سایر ارزهای جهان سقوط فاحشی نشان داده است .

در حال حاضر نرخ تورم انواع مواد خوراکی ،آشامیدنی، بسیار بالا است، از طرفی صادرات در ایران سقوط و  افت چشمگیر داشته است،تاثیر بسزائی در کسری بودجه دولت گذاشته ،و بدهی های دولت افزایش یافته و “صندوق بین اللمللی پول” بدهی خالص ایران در سال 2020 به 260 میلیارد دلار بر آورد کرده  که این رقم  معادل 44% از کل تولید ناخالص ملی بوده است و به این بدهی در طی دوسال اخیر افزوده شده است. بحران اقتصادی در ایران منجر به سقوط رژیم خواهد شد.

10.08.2022

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.