پسا انتخابات؛ ریزش و تشتت در اردوی ولی فقیه «بخش دوم»: محمود خادمی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

A Palestinian police officer shows his ink-stained finger after casting an early vote during local elections at a polling station in the West Bank town of Jenin, Thursday, Oct. 18, 2012. Members of Palestinian security forces cast an early vote ahead of local elections which are to take place across the West Bank on October 20, 2012, in the first such polls since 2006. (AP Photo/Mohammed Ballas)

نتایج و پیامدهای انتخابات 7 اسفند

بخش نخست مقاله به موقعیت باندها و جناحهای رژیم بعد از نمایش انتخابات اختصاص داشت . در این بخش به شکست خفت بار ولی فقیه و متقابلا” بالا کشیدن رفسنجانی در تعادل قوای دو باند اصلی رژیم ؛ اشاره کردم و در محور مربوط به اصلاح طلبان ؛ به جانِ دوباره گرفتن این دار و دستهِ رو به موت و همچنین در باره بی پرنسبی و بی مرزی و همدستی و همکاسه شدن آنان با کسانی که سابقه ای سیاه در کشتار و سرکوب آزادیخواهان داشته اند توضیح دادم و اکنون ….. آدامه مقاله

یکم ــ تشدید جنگ و دعوای درونی نظام :

دعواهای درونی باندهای رژیم سرانجام در بدترین حالت ؛ بیرونی شد . کلیت رژیم در بزنگاه رقابتهای انتخاباتی دیگر نمی توانستند بیش از این ؛ بر جنگ و دعوای باندها سرپوش بگذارند یا با چراغ خاموش آن را دامه دهند . خامنه ای بعد از انتخابات ؛ دیگر نه در جایگاه رهبری کل نظام ــ فرا جناحی ــ ؛ بلکه در جایگاه رهبر مخالفان و منتقدان دولت روحانی و همچنین مخالفان هاشمی رفسنجانی رئیس یکی از مهمترین نهادهای نظام ولایت فقیه ــ مجمع تشخیص مصلحت نظام ــ ؛ قرار گرفت و متقابلا” رفسنجانی و روحانی یعد از پیروزی انتخاباتی برای سهم خواهی بیشتر ؛ دیگر نه در جایگاه کارگزاران نهادهای گوش بفرمان و تحت امر ولی فقیه بلکه در جایگاه رهبری باندی که مخالف و تضعیف کننده نظام مبتنی بر ولایت فقیه ؛ عمل میکنند .

یعنی اگر چه خامنه ای به لحاظ حقوقی نتایج انتخابات را پذیرفته و از آن ظاهرا” ابراز رضایت کرده است ؛ اما در عمل از نتایج انتخابات ناخشنود است و سعی در مقابله و کارشکنی با آن را دارد . خامنه ای در اولین سخنرانی بعد از اعلام نتایج انتخابات از عملکرد شورای نگهبان در قلع و قمع نامزدهای انتخابات پشتیبانی کرد و به منتقدان شورا ــ باند رفسنجانی و روحانی ــ حمله کرد و حذف یزدی و مصباح را باعث خسارت به نظام دانست .

بعد از شکست سنگین ولی فقیه و باندش در نمایش انتخابات ؛ اکنون خامنه ای در تلاش برای حفظ موقعیت اش ؛ مهره های وابسته به خود را برای حمله و هجوم به رفسنجانی و روحانی بسیج کرده است و متقابلا” رفسنجانی و روحانی که بعد از انتخابات در موقعیت بهتر و بالاتری نسبت به گذشته قرار دارند ؛ به یارکشی در حوزه ها و در هرم بالای قدرت و جذب افراد ریزشی اصولگرایان که بعد از شکست سنگین دار و دسته خامنه ای ؛ نفع خود را در نزدیک شدن و پیوستن به اردوی رفسنجانی می یابند ؛ ادامه میدهند .

باند رقیب ــ دار و دسته اصولگرایان ــ بدستور خامنه ای ؛ موج فشار و حملات خود علیه رفسنجانی را شدت بخشیده اند . رسانه های حکومتی و رسانه های باند خامنه ای با افشای اهداف سفرهای استانی رفسنجانی و حسن خمینی ؛ میگویند آنها بخاطر تعیین ترکیب هیئت رئیسه مجلس خبرگان ؛ اقدام باین سفرها کرده اند  . تقوی حسینی نماینده مجلس از باند ولی فقیه ؛ با اشاره به اقدامات باند رفسنجانی و نقش شبکه های اجتماعی در پیروزی آنها ؛ برای زمینه سازی فشارِ قضائی بآنها میگوید ” ما اسنادی داریم که نشان میدهد فعالیتهای شبکه های اجتماعی ؛ توسط امریکائیها برنامه ریزی شده است ” .

دو عضو مجلس رژیم هم خواهان شناسائی و برخورد قضائیه با کسانی شدند که در جریان انتخابات 7 اسفند ؛ چهره های انقلابی این باند را تخریب کردند . کریمی قدوسی عضو دیگر مجلس نیز گفت ” دشمنان میخواهند تا مطامع شان را در فضای استحاله و چالش برای خامنه ای پیگیری کنند . در این زمینه باز هم رفسنجانی به یکی از میدان داران تبدیل شده است ” . وی در ادامه صحبت های خود از صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضائی رژیم خواست که به صحنه آمده و با عناصر کلیدی شبکهِ تخریب ؛ برخورد کند .

بیانیه اجلاس خبرگان که بعد از اعلام نتایج انتخابات در 19 اسفند صادر شد در دفاع از هژمونی خامنه ای به باند رقیب ــ رفسنجانی ؛ روحانی ــ یاد آوری کرد و هشدار داد که هنوز هم ” سخن ولی امر فصل الخطاب منازعات است “ .

پاسدار محسن رضائی فرمانده قدیم سپاه پاسداران هم بعد از انتخابات گفت ” جنگ امروزما از دروازه های دمشق آغاز شده و تا کوچه ها و خیابانهای تهران ادامه دارد . آنجا نبرد است و اینجا مقاومت . به نقاط حساس عبور از خطهای خطرناک رسیده ایم و دیگر روز گذران کردن زندگی نیست و باید در همه حال آماده باشیم ” .

یکی دیگر از سرکردگان نظامی هم نسبت به خطری که بعد از انتخایات از جانب باند رفسنجانی کل نظام را تهدید میکند ؛ هشدار میدهد و میگوید ” برخی عوامل داخلی تهدید و خطر اصلی برای  (نظام ) هستند . دشمن امروز از هر طریقی سعی در ضربه وارد کردن به نظام را دارد و برای رسیدن به اهداف خودش جنگ نرم را آغاز کرده است ” .

خود خامنه ای هم در پیام بعد از انتخابات خود ؛ مسیر جنگ قدرت درونی رژیم را مشخص کرد و علیرغم شکست سنگین از رفسنجانی ؛ با اشاره به خط باند رفسنجانی ـ روحانی که تعامل و نزدیکی با امریکا و غرب است ؛ آن را نفی کرد و گفت ” پیشرفت ؛ به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست “ وی در ادامه همین سخنرانی گفت ” ترجیح منافع ملی بر خواسته های شخصی و جناحی ؛ ایستادگی شجاعانه در دخالتهای بیگانه و واکنش انقلابی به نقشه بدخواهان و خائنان باید سر لوحه کارشان باشد ” .  

متقابلا رفسنجانی و روحانی بعد از انتخابات با اتکاء به شکست سختی که به خامنه ای و باندش وارد آمده ؛ شدت تهاجم علیه ولی فقیه و باندش را بطور چشمگیری نسبت به قبل از انتخابات افزایش دادند . رفسنجانی در 26 اسفند در سخنانی با منتخبان استان یزد در مجلس  دهم ؛ نقشه مسیر خود و جنگش با ولی فقیه را شرح داد و ” ایجاد تردید برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و منفی بافیهای تریبونهای رسمی را مانع اصلی در مسیر رونق اقتصادی “ ؛ معرفی کرد .

اما پیامهای نوروزی ولی فقیه ؛ رفسنجانی و روحانی ابعاد جدیدی از جنگ قدرت میان سران نظام را بر ملاء میکند و نشان میدهد که جنگ ” هژمونی ” در نظام بسار بالا گرفته است . پیام سال نو رهبران کشورها برای مردم خود و دیگر کشورها ؛ معمولا” به صلح و دوستی و امید برای زندگی بهتر و …. برای مردم کشور خود و دیگر کشورها اختصاص دارد ؛ اما پیام سران و مسئولان نظام استبداد دینی سراسر فریبکاری ؛  کینه کشی علیه یکدیگر و زدن زیر آب یکدیگر در داخل و جنگ ؛ دشمنی و بحران آفرینی در خارج از ایران است .

هاشمی رفسنجانی حساب شده ؛ با پیشدستی بر ولی فقیه در ارسال پیام نوروزی برای مردم ؛ با شدیدترین تهاجمات به خامنه ای ؛ شکست مفتضحانه او در انتخابات را بر سرش کوبید و مردم را به بخاطر ” روی برگرداندن معنا دار و …. از جاهلان افراطی در انتخابات 94 ” ؛ مورد ستایش قرار داد  و خطاب به آنان گفت :

” سال 94 سال شما بود که هم با برجام بدنیا گفتید در پی تعامل هستید و از جنگ گریزانید و هم با رأی خود نشان دادید که روحانیت بی مردم همچون پر کاهی حتی توان حفظ خود را هم ندارد ” . به نظر میرسد رفسنجانی با پیشدستی گرفتن بر خامنه ای در ارسال پیام نوروزی ؛ نمی خواهد هیچ فرصتی برای عقب راندن خامنه ای و گرفتن سهم خود از قدرت را ؛ از دست بدهد .

باینترتیب هاشمی رفسنجانی با درز گرفتن فریبکارانه نقش خود در همه جنایات و فسادهای جمهوری اسلامی ؛ با رندی تمام خود را با مردم در یک جبهه قرار داد و تزلزل بی سابقه خامنه ای را با تشبیه او به پر کاه به رخ او کشید . یعنی رفسنجانی با پر کاه خواندن روحانیت ؛ خامنه ای و روحانیت وابسته باو را هدف قرار داد .

اما در باره رابطه ولی فقیه و رئیس جمهورش حسن روحانی ؛ هم باید گفت . همه رئیس جمهورهای دوره رهبری خامنه ای ( رفسنجانی ؛ محمد خاتمی و حتی احمدی نژاد )  ؛ بدون استثنا طی دوران ریاست جمهوری خود با خامنه ای مشکل داشته اند . اما اختلافات و تقابلهای خامنه ای با رئیس جمهورهای دوره های گذشته معمولا” در دوره دوم ریاست جمهوری شان شدت می گرفت . اما در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی از همان سال اول شروع و اکنون در نیمه دوران اول و بعد از انتخابات باوج خود رسیده است .

حسن روحانی در 11 اسفند 94 یعنی 4 روز بعد ازانتخابات ؛ گفت ” در سال 92 مردم با صدای رسا بدنیا گفتند ما اعتدال را می خواهیم و نه افراط را و با صدای بلند گفتند ما تعامل با جهان را میخواهیم و نه تقابل را و با صدای بلند گفتند میخواهیم مشکلاتمان را با دنیا با منطق و استدلال و پشت میز مذاکره حل و فصل کنیم . اگر کسانی هنوز فکر میکنند کشور باید در تقابل با دیگران باشد ؛ هنوز پیام سال 92 را با تأخیر دوساله هم دریافت نکرده اند ” .

وی بعد از انتخابات 7 اسفند هم ؛ خامنه ای شکست خورده را به تقسیم قدرت تحت عنوان ” برجام دو “ فرا خواند و گفت ” ما نیاز بیک اقدام جامع مشترک ملی برای وحدت ؛ اتحاد و برابری و برای قدرت ملی داریم ” .

حسن روحانی با تکیه بر پیروزیهای بدست آمده در تهران به ولی فقیه و باندش گوشزد کرد ” شیوه حکمرانی را مردم مشخص میکنند … در مواردی که در سیاست داخلی یا در سیاست خارجی نظرات متفاوتی وجود دارد ؛ این آرای مردم است که راه صحیح و درست را برای کشور مشخص میکند ” . روحانی با این حرف ؛ بطور صریح و روشن هژمونی خامنه ای را زیر سوأل برده و سهم خواهی خودش را با توجیه خواست مردم از ولی فقیه طلب کرد .

او در پیام نوروزی اش نیز رو در روی خامنه ای بر ضرورت اجرای برجام 2 در امور خارجی ؛ منطقه ایی و داخلی تأکید کرد و با برخ کشیدن شکست باند ولی فقیه در انتخابات گفت ” مردم برجام دو را در 7 اسفند سال گذشته کلید زدند . برجام 2 همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است . امیدوارم با تعامل سازنده با جهان بتوانیم در مسیر رونق ؛ تلاش و رشد و فعالیت اقتصادی قرار بگیریم ” . 

خامنه ای هم روز یکشنبه اول فروردین چنذ ساعت بعد از پیام روحانی در سخنرانی مشهد با تمسخر ؛ ایده ” برجام دو “ را که روحانی در پیام نوروزی گفته بود ؛ رد کرد و به صراحت گفت این ایده و نظر دشمن است و روحانی را کسی معرفی کرد که طرح دشمن را به افکار عمومی جامعه ؛ تزریق میکند . یعنی خامنه ای این بار هم با رئیس جمهور نظامش که در پیام نوروزی اش بر ” برجام 2 ” تأکید کرده بود ؛ به مقابله برخاست . خامنه ای گفت :

” …… برجام دو و سه خط دیکته شده امریکا علیه امنیت و بقای رژیم است “ وی در ادامه با تمسخر درخواست روحانی افزود ” اینها میگویند برجام دیگری در قضایای منطقه ؛ برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور ؛ برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذالک بایستی بوجود بیاید ؛ تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم ” .

خامنه ای وحشتزده از پیامدهای سیاست های مورد نظر باند رفسنجانی و روحانی گفت ؛ ادامه عقب نشینی ها ممکن است به انهدام سپاه پاسداران ؛ شورای نگهبان و نیروی تروریستی قدس و در نهایت برباد رفتن کل نظام ؛ منجر شود . خامنه ای در این پیام گفت :

” قضیه خیلی بالاتر است . توجه کنید بگذارید ما مطلب را عرض کنیم . تدریجا” موضوع را به این خواهند کشاند که اصلا” نیروی قدس چرا تشکیل شده است ؛ سپاه پاسداران چرا تشکیل شده ؛ چرا باید سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی چرا باید با اسلام تطبیق داده شود ؛ باینجاها میرسه مطلب ” .

علیرغم حمله شدید اللحن خامنه ای به  حسن روحانی ؛ وی در جواب خامنه ای که در پیام نوروزی اش راه مقابله با بحرانهای اقتصادی و تحریمهای غرب و امریکا را اقتصادی مقاومتی معرفی کرده بود گفت چنین نیست و ” …….. اقتصاد مقاومتی بدون تعامل سازنده با دنیا شدنی نیست …… تقویت وتوسعه مناطق آزاد اقتصادی کشور برای جلب سرمایه ها و تکنولوژیهای خارجی نقشی حیاتی در موفقیت سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا میکند ” .

و اما شهریار زرشناس یکی از مهره های باند خامنه ای ــ که تحت عنوان استاد دانشگاه از او نام برده شده است ــ از مشکل اصلی ولی فقیه ؛ یعنی ترس از تکرار قیام 88 را رونمائی کرد و با ابراز وحشت از مواضع و نظرات باند هاشمی و روحانی ؛ در یک سخنرانی در دانشگاه تهران ؛ گفت ” برجام 2 اسم رمز باج خواهی از نظام است . ( آنها ) از نتایج انتخابات مجلس تهران تلقی توان تغییر در حاکمیت را کرده اند . آشتی ملی را برای بازگرداندن جریان فتنه به فضای سیاسی کشور طرح میکنند ” .

زرشناس ادامه میدهد ” اگر جناح انقلابی ( باند خامنه ای ) پاسخی به این رفتار ندهد و طراوتی نشان ندهد و قاطعیتی به خرج ندهد و واقعا” جلوی این رفتار را نگیرد ؛ این روند باج خواهی ها از نظام و انقلاب استمرار پیدا خواهد کرد و فزاینده خواهد شد و واقعا” ممکن است موجب تحولات مهمی بشود ” .

بنابراین این درگیریها که در رآس نظام بعد از انتخابات شدت گرفته است و با محمل ” برجام دو “ و رابطه با غرب و امریکا و …. پیش مبرود در واقع جنگ بر سر تصاحب قدرت مطلقه و یا شراکت در آن و همچنین ترس از قیام مردم جان به لب رسیده میباشد . یعنی بعد از انتخابات رویاروئی میان سران و سردمداران نظام در مورد مهمترین موضوع در رآس نظام یعنی ؛ تعیین ” فصل الخطاب ” و هژمونی هم شدت گرفته و هم علنی تر شده است . بهمین خاطر است که محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان و اخراجی خبرگان بعدی ؛ میگوید ” یکی از حساسترین وظایف مجلس خبرگان ؛ مراقبت ( کند ) که هویت ولی فقیه تغییر نکند ” .

آیت الله یزدی برای اینکه ابهامی ایجاد نکند ؛ معنای هویت ولی فقیه را ؛ هم اینگونه توضیح میدهد . یعنی ” طبیعت سیستم حاکمیت فقیه ” یا بعبارتی بر اساس آنچه که در کتابهای خمینی و ادبیات نظام بکار میرود ” سلطنت مطلقه فقیه “ .

این دغدغه اصلی سران و سردمداران باند ولی فقیه بخصوص بعد از انتخابات 7 اسفند است . آنها همانطور که به مطبوعات و سایتها و ……. سرایت میکنند ؛ معتقدند ” عزم اکبر هاشمی رفسنجانی این بار پس از انتخابات 7 اسفند برای ساختار شکنی در نظام جدی است و دلیل آن را باید در اهداف سیاسی خطرناک او جست ( روزنامه وطن امروز 19 اسفند ) ” . آنها برای اثبات حرف خود به اظهارات رفسنجانی بعد از انتخابات که گفته است ” شاید همین الان بعضی از اصول قانون اساسی با توجه به تجربه ها نیاز باصلاح داشته باشد ” ؛ اشاره میکنند . بخصوص که رفسنجانی قبلا” هم مکررا” از شورائی شدن ولی فقیه صحبت کرده است .

وحشت سران رژیم از بازخواست بزرگ مردم جان به لب رسیده ؛ این چنین سران رژیم را به جان هم انداخته و باعث شده است که این چنین به جان هم بیافتند و همدیگر را به سخره بگیرند و از ترس انفجار بزرگ باروت خشم مردم ؛ برای همدیگر شاخ و شانه بکشند . ….. ادامه دارد

06.03.2016 ( 18 فروردین 1395 )

     arezo1953@yahoo.de

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.