وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر در ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش هجدهم: وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر در ایران
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس

در روزنامه های جمهوری اسلامی این روزها میخوانیم که “امروز بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، باید اعتراف کنیم که عدالت را در هیچ یک از وجوه اقتصادی، قضائی ، فرهنگی و اجتماعی مستقر نکرده ایم.”
از آنجا که اوضاع داخلی بگفته ی خود سردمداران رژیم بخاطر تحریم ها وامکان نفروختن نفت از دولتمداران ایران گرفته شده است، بسیار وخیم میباشد، روحانیون طماع و دزد ثروت ملی مردمان ایران، مقیم خراسان و قم وحشت زده از آینده ی خود و تشیع و کل روحانیت در ایران بعد از سرنگونی رژیم ملاها ، در نگرانی مطلق بسر میبرند ، و سعی میکنند که در بیرون از حوزه ها،مشهد و قم به نهضت استقلال طلبی دامن بزنند و خود را از دولت و حکومت اسلامی ، جدا معرفی کنند، تا سقوط در حد بسیار بالای روحانیت و کم اعتبار شدن آنها در برابرمردم را با این شیوه جلو گیری نمایند، وجلوی تهدید وکتک زدن وقتل طلبه هارابگیرند، وبه این خاطربهراس بیش حد ووحشت روحانیت افزوده شده است، و سعی میکنند که بدون عمامه و عبا و ردا در اذهان عمومی ظاهر شوند.
پس از چهل سال که روحانیت بر خر مراد اسلامشان سوار بودند و دست بهر جنایتی زدند، امروز در تلاش به گمراه کشاندن مردم باشیوه های دروغ و تزویر شده اند، روحانیت باید بداند که تقاص اینهمه جنایت و چپاول ثروت ملی و قتل جوانان و ظلم مضاعف به نیمی از جمعیت ایران که زنان باشند، بیکاری، گرانی و هزار معضل اجتماعی دیگر که موجب آن شدند را باید پس بدهند.
در دورانهای گذشته تعدادی از چهره های معروف شاعر، نویسنده ، سیاسی و… داوطلبانه لباس روحانیت را از تن در آوردند و عمامه و عبا را بدور انداختند از آنجمله اند: ملک الشعرای بهار، علی دشتی ، بدیع الزمان فروزانفر رئیس دانشکدی ادبیات دانشگاه تهران، جعفر شهیدی، علامه ی قزوینی، سید ضیا طباطبائی ، علامه دهخدا ،علی راسخ افشار و…
مافیای فساد مالی در ایران که در بیت رهبری بیتوته کرده، هم سپاهی و هم ارتشی و آخوند، و همچنین در کلیه ی نهاد های اقتصادی، در قم و مشهد و اصفهان و…را در ید قدرت خود گرفته اند، مردم از نظر آگاهی به آنجا رسیده اند که دیگر دادگاهها ی نمایشی با فساد اقتصادی را باور ندارند، و بر گزاری نمایشی دادگاهها قادر نخواهند شد دردی از صدها مشگل رانت خواری و فساد اقتصادی نظام را، حل کند.
در کشور ی که هیچکس جز وابسته گان رژیم اظهار نظر مخالف ندارند و اگر کوچکترین نظر مخالفی داشته باشند و آنرا بیان کنند ، تحت تعقیب امنیتی وقضائی قرار میگیرند ، جامعه ی اقتصادی و سیاسی ایران دربد ترین شرایط ممکن بسر میبرند، بی اعتمادی و نا امیدی نسبت به بهتر شدن وضع اقتصادی همه جا گیر شده ، همه چیز گران شده ، یعنی ترفندی که آخوند ها بکار میبرند اول جنس مورد استفاده روز مره مردم را گران میکنند ، بعد آنرا با بوق و کرنا یک درصدی ارزان میکنند و میگویند اجناس در حال ارزان شدن است، و این در حالیست که فساد حکومتی عمومی و همه جا گیر شده.
رژیم اسلامی ایران در کلیتش بخوبی در یافته که ادامه وضعیت کنونی با تحریم فروش نفت و تحریم بانک قادر به ادامه نخواهد بود ، و ممکن نیست که بتوانند به زندگی جمهوری اسلامی ادامه دهند، و با این توصیف بدنبال راه چاره ی نجات میگردند که با آمریکا همان شیطان بزرگ وارد مذاکره شده وبا آنها کنار بیایند، پرسیدنی است که آیا باند های قدرت در درون رژیم موفق خواهند شد مذاکره با آمریکا را جلو گیری کنند؟ و یا تن بیک جنگ یعنی نابودی ایران میدهند.
در ایران نه امنیت سیاسی نه امنیت اقتصادی و نه امنیت اجتماعی وجود دارد ، حقوق شهر وندی بطوروحشتناک و بشدت تمام سرکوب میشود ، وتحریم ها چنان رژیم را در تنگنا قرار داده که چاره ای جز رفتن به کاخ سفید و قبول دستورات ترامپ را ندارند، حالا نامه مینویسند و سفیر میفرستند ، اما دیری نخواهد شد که پا به فرار بگذارند یا خود را بخدمت بزرگترین جنایتکار آمریکا یعنی جنایتکار تر از خود، تسلیم کنند.
رئیس جمهور رژیم ولایت فقیه نتوانست وعده های خود را متحقق کند، و ما در زمان انتخابا ت گفتیم که این شیاد دروغگو است، و بخش زیادی از مردم در آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که آن وعده ها از سرچشمه دروغ بوده و بهمین منظور آگاهانه در انتخابات قلابی شرکت نکردند ، و قسم خوردن روحانی به قرآن را هم نپذیرفتند و میدانستند که همه چیز باند بازی است وهیچگونه برنامه و راه حلی برای بهبود وضع اقتصادی کشورهم نداشتند و تحریم ها این وضع را هم بمراتب بد تر کرد.
شکست سیاسات ابامائی در قبال ایران وسازش با آخوند ها که سعی کردندایران آخوندی را وارد جامعه بین المللی کنند، اما ایران با دوز و کلک با شعار های توخالی با شعار نابودی اسرائیل فرصت بدس آمده را با نادانی تمام از دست دادند.
و اسرائیل امروز با بمباران مواضع گروههای تروریستی مورد حمایت دولت تروریستی ایران یعنی کلیت جمهوری اسلامی در عراق،سوریه و لبنان سپاه پاسداران تروریست را که غرق در فساد مالی هم هست در تنگنا قرار داده و جرات اینکه مقابله به مثل کند را هم ندارند.
روحانی پس از هفت سال دروغگوئی حالا اعتراف میکند که هیچکاره است، وضعیت دلخراش و ناهنجار اقتصادی و اجتماعی و افزایش روز افزون گرانی، بی عدالتی و تبعیض ، پر شدن زندانها از معترضین و نا راضیان زن و مرد ، نفرت عمومی مردم را نسبت به کل حاکمیت ترور و خفقان اسلامی بر انگیخته است.
مردم با مقایسه ی زندگی خود وآخوند ها و سایر دولتمردان ، خانه های مجلل و ماشینهای ضد گلوله و اختلاسها ، افزایش روز افزون قیمتها ، روبرو یند، بسادگی در می یابند که همه ی دست اندر کاران دولت اسلامی فاسد و نا کار آمدند، از قوه قضائیه مقننه و مجریه تا نمایندگان انتصابی مجلس، آ نها منافع خودشانرا مد نظر دارند نه منافع مردم ، امروز که به چه کنم گرفتار شده اند و شعار های تند آنها ملایم تر شده از راه ناچاری و بدروغ از حقوق از دست رفته ی مردم و از درد مردم سخن پراکنی مینمایند.
مردمان ایران به این واقعیت امروز رسیده اند که کارگزاران ولایت فقیه متحدا مردم را به این فلاکت نشانده اند ، نه میخواهند و نه میتوانند مشگل معیشتی و سیاسی جامعه را حل کنند ، تنها مسئله ایکه دست اندر کاران فاسد به آن خوب می اندیشند ، خیزش عمومی مردم است تا با سر کوب رژیم جنایتکار و فاسد ملا ها را از خشم مردم دور، نگهدارند.
اکثریت قاطع مردم طرفدار و خواهان آزادیهای بدون قید و شرط سیاسی، ازجمله آزادی بیان ، عقیده، قلم، تشکل ، احزاب ، تجمع و اعتصاب میباشند که همه در ایران ممنوع میباشد.
در حقیقت کلیت رژیم اسلامی ایران در طول زندگی ننگین خود ، برای اکثریت مردمان ایران از زن و مرد جز بیکاری ، فقر ، استثمار، تبعیض ، سرکوب، زندان ، شکنجه و اعدام ارمغانی نداشته است، اعتراضات مردم ایران بیانگر این واقعیت است، که اکثریت آنها از شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی موجود به ستوه آمده اند ، و یک صدا خواهان تغییر بنیادی رژیم ملا ها ، هستند.
پس از به زیر کشیدن ملاها از قدرت ، مردم خواهان بر قراری عدالت و محاکمه سران جمهوری اسلامی و کلیه عاملین بازداشتها، شکنجه ها ، قتلها ، دزدیها و… میباشند.
زمانیکه دیکتاتوری عریان مذهبی حاکم بر جان و مال مردم در برابر خوا ستها و اراده اکثریت قرار میگیرد ، و هدف مردم که تغییر کلیت نظام است را با وحشی گری ترین متد و امکانات با کمک روسیه و چین و کشورهای دارای منافع اروپائی در ایران ، سرکوب میکند، و در مقابل مردم را از دسترسی به بیمه های اجتماعی، آموزشی ، بهداشتی ،مسکن مناسب، فرهنگ اصیل ایرانی ، حقوق بازنشستگی ، اشتغال و تامین معیشت انسانی ، کوتاه میکنند ، و قادر به تضمین آنها نیستند ونمیخواهند مردم آرامش داشته باشند ، با خالی بودن خزانه کشور که آنرا مصرف مشتی تروریست عرب در سوریه ، عراق ، لبنان و یمن و… کرده اند و در آینده نزدیک هم ازاین که هست بد تر خواهد شد ، ابائی هم ندارند بهر حال آخوند ها گفته اند که اگر قرار است ما برویم همه چیز را با خود به سوریه و لبنان و عراق خواهیم برد و ایران را به آتش خواهیم کشید.
در کشوریکه در انتخابات ضد دمکراتیک آن رای 4-5 ملیونی یک جنایتکار را 14 ملیون با تقلب اعلام میکنند، چه انتظار از حقوق بشر دارید، تازه این جانی را درراس قوه قضائیه گمارده اند تا تخته پرشی برای آینده او باشد.
مردمان ایران مبارزه را برای دادخواهی و برقراری عدالت در کشور خود علیه جنایتکاران اسلامی چون خامنه ای ، رئیسی و روحانی و امثالهم نه فراموش کرده اند و نه فراموش میکنند و این جنایات شامل مرور زمان هم نخواهد شد، گر چه جهان به اصطلاح متمدن اروپا از جمله دولت دست راستی فرانسه چشم خود را بر روی بحرانها و قتل ها و سرکوب حقوق بشر در ایران آگاهانه بسته اند و بخاطر تامین منافع برای حفظ و استمرار ملاها تلاش مذبوهانه میکنند، و طرفداری از حقوق بشر بهانه ای بیش، نیست. اما لغو حکم اعدام وممنوعیت هر گونه شکنجه در دستور کار مردم بعد از سرنگونی میباشد.
در ایران امروز مردم به تنگ آمده از جور و جفای آخوند های مزدور ، با تحمل سختی ها و گرفتاریهای اقتصادی، اجتماعی و نا ملایماتی که عوامل امنیتی رژیم برایشان می بافند ، هنوز برای تحقق حقوق بشر، دمکراسی، کسب آزادی و بر قراری عدالت اجتماعی بطور خستگی نا پذیر در تلاش و در حال مبارزه میباشند، وهمچنان برای خود و سایر اقشار اجتماعی مخالف نطری ، حق حیات سیاسی و حقوق برابر قائلند، از اصلاحات و امید به بهبود اصلاحات درونی گذر کرده اند، ساختار قدرت سیاسی در ایران با منتقدین همانند جنایتکاران رفتار میکنند، در کشور های اروپائی توسعه یافته و دمکرات ، اعتراض ، تظاهرات، نقد و… آزاد است ، و مردم معترض تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند و اینگونه اعمال و رفتار سیاسی در حقیقت قانونا جرم محسوب نمیشود ، بلکه از حقوق شهروندی سیاسی کامل و از اعتراض و مشارکت سیاسی برخوردارند.
مردم ایران با دخالتگری بیگانه مخالفند، و تکلیف جمهوری اسلامی را خود و با نیروی خود تعیین میکنند، و پشتیبان واقعی مردمان ایران در عرصه ی بین المللی جنبشهای مترقی، آزادیخواه و مردمی که مدافع واقعی حقوق بشر هستند، میباشند.
مردم دریافته اند که حقوقشان توسط آخوند ها پایمال شده و میدانند که دشمن اصلی مردم ایران جمهوری اسلامی که کشور و مردم را به گروگان گرفته اند و ثروت ملی را غارت کرده اند، میباشد، و حتی اگر مشگل آمریکا با دولت ایران حل بشود مشگل مردم هم با جمهوری اسلامی حل خواهد شد؟ بطور یقین چنین نخواهد شد و رژیم به دست توانای جوانان معترض به پایمال شدن حقوقشان سرنگون خواهد شد، و چین ، روسیه و فرانسه هم کاری از دستشان در مقابل مردم بر نخواهد آمد، و مردم از نظام عبور خواهند کرد.
در خبرها شنیدم که در اثر انفجار راکت در سمنان بیش از پانصد نفر کشته شده اند، و رزیم صدایش را در نیاورد، و از طرفی موج فرار ورزشکاران، خبر نگاران کوچ جوانان، فرار زنان عادی شده، و در عوض دسته های سینه و زنجیرزنی مسخره که از دین خرافاتی اسلام نشئت گرفته درشهر های مختلف ازطرف دولت حزب الله تدارک دیده شده که بیش ازاین جوانان را به کج راه دین و افکار عقب افتاده، بکشانند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی درمنطقه در اختیار فرمان سپاه قدس سلیمانی است که زیر فرمان خامنه ای است و دولت روحانی همانطور که گفته هیچکاره است ، و یک شیاد با حقه بازی و فریب مردم 7 سال است بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده و حقوق چند ده میلیونی دریافت میکند، منشاء کلیه ی فسادها در این نظام آخوند های مفت خوری از قبیل روحانی و خاتمی و امثالهم هستند.
انتشار نامه 14 نفر اول و معمای استیفای خامنه ای ،واز استبداد ولایت فقیه خواستن که کنار برو یعنی نظام بماند ،در حالیکه “ولایت فقیه “ضد حقوق شهروندی در ایران است، باید برای احقاق حقوق شهروندی ورسیدن به آزادی کلیت نظام بر چیده شود، و تکمیل آن 14 نفر دوم و 14 پشتیبان زن در خارج ، و انتشار نامه سر گشاده ی وکیل دادگستری و برسمیت نشناختن نظام ، با دستگیری و باز داشت تعدادی از آنها، همه نشان از در هم ریختگی و اوضاع وخیم نظام ، و از شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران حکایت میکند، و درجائی ورزشکاری را به زور و تهدید وادار میکنند که در مقابل حریف ورزشکار خود ببازد تا در برابر ورزشکار اسرائیلی بازی نکند و با این استدلال مسخره که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند، و فراموش کرده اند که در زمان جنگ ایران و عراق این اسرائیل بود که به ایرا ن اسلحه داد، اما حاضرند دست بزرگترین حامی اسرائیل یعنی آمریکا را ببوسند تا اجازه دهد چند میلیارد دلار اروپائیها جلوی آخوند ها پرتاب کنند و آنها چون موشهای گرسنه دلارها را بر دارند و به سوراخهای خود بخزند، پرسیدنی است که اسرائیل مگر درسازمان ملل متحد کرسی ندارد ، چراآخوند ها نماینده خود را از آنجا فرا نمیخوانند، ترامپ اگر بخواهد بفرض محال تحریمها را بر دارد ، حتمن یکی از خواسته هایش شناسائی اسرائیل توسط خامنه ای است.
در ایران بیشترین موانع جهت رعایت حقوق بشرتوسط نهادهای امنیتی و قضائی اجرا میشود، و بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، بازداشت فعالان محیط زیست وهمچنین بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی، بازداشت معترضین اقتصادی، باز داشت و محاکمه دخترانی که به حجاب اجباری رو سری های خود را در ملاء عام برداشتند،باز داشت و سرکوب و شکنجه کارگران و معلمان،در کلیه موارد از جمله حقوق مدنی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایران در جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار گرفته و آنها را به رسمیت نمی شناسند، مقامات فاسد قضائی ایران مدعی هستند که بنام خدا در امور مردم دخالت میکنیم چون مردم صغیرند.
Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat9

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.