همبستگی برای ایران: کنفرانس ورشو، برای تدارک حمله نظامی به ایران است؟

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات: کنفرانس ورشو، برای تدارک حمله نظامی به ایران است؟
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۷ پاریس

   من امین بیات  از اعضاء سابق کنفدراسیون جهانی محصلین  و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ، از خانواده چپ مستقل ایران میباشم. بیشتر مطالبی که من مینویسم و انتشار میدم  مطالبی است  سیاسی و با مسائل روز ایران و جهان در ارتباط است.در نوشته های من دستورالعمل نیست بلکه هر آنچه می پندارم تحلیل و پیشنهاد و نظر شخصیم میباشد.از انقلاب 57 که در ایران بودم و مجبور به بر گشت شدم دیگر به ایران نرفته ام و…. تما م هم و کار من کمک به جو سیاسی وجود میان ایرانیان و در خدمت رسیدن مردمان ایران به آزادی،دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد.با بیگانه پرستی خط کشی مطلق دارم و خواهان اتحاد مابین نیروهای مستقل و ملی وچپ  دمکرات ایران هستم و به حفظ چهار چوب تمامیت ایران اعتقاد راسخ دارم و……   امین بیات

آمریکائیها  در تلاشند تا دولتهای منطقه  خاور میانه و بخصوص  کشورهای حوزه خلیج فارس را در کنار کشورهای اتحادیه اروپا ، درجهت مخالفت با ایران بهم نزدیک و پشت یک میز بنشانند وسیاستی مشترک علیه ایران ،اتخاذ کنند.  تا جبهه ای  سیاسی  و نظامی علیه جمهوری اسلامی  هر چه وسیعتر و قوی ترتشکیل دهند، تا بتوانند ایران و ملاهارا هر چه زودتر زمین گیرتر و نابود کنند.

بهمین منظور قرار است در تاریخ 13 و 14 فوریه در پایتخت لهستان ورشو اقدام بیک نشست بین المللی علیه ایران ، کنند.

آمریکائیها به ضرورت همکاری میان کشورهای خلیج فارس  و سایر همسایگان ایران همیشه و امروز بیشتر تاکید دارد.

بر جسته کردن صنعت موشکی ایران، تروریسم بین المللی و برای خالی نبودن عریضه “پایمال کردن حقوق بشر” و غیره توسط آمریکا و کشاندن این نگرانی به افکار عمومی جهان ، تنها برای بدست آوردن موفقیت  درکنفرانس ورشو، میباشد.

از طرفی آمریکائیها اعلام میکنند  که نیروهای خود را از سوریه خارج میکنند و دیده میشود که این نیروها در عراق و نزدیک مرزهای ایران در پایگاهای نظامی  جا داده میشوند، هدف اصلی و نگرانی آمریکائیها ازحضور نیروهای متجاوز قدس در سوریه -لبنان-عراق و یمن،  میباشد.و این تغییرجابجائی سربازان ازسوریه به عراق نیز سمت و سوی ایران را در بر دارد.

آمریکا با عزمی استوار اعلام میکند که فروش نفت ایران را به صفر میرساند و از حد اکثر فشار اقتصادی برای بی ثبات کردن دولت ایران  استفاده مینماید و از داده ها چنین بر میآید که هنوز اثرات تحریمها  بمرحله عمل نرسیده  که فروش نفت ایران  به نصف  تنزل یافته است و در این ارتباط  دولت ایران با کمبود بودجه  و همچنین با اعتراضات  گسترده مردم  مواجه شده است .

 هنوز مدت زمانی نگذشته که آمریکائیها اعلام میکنند صدور نفت ایران که  بنا به  گفته ترامپ، هشت کشور ار معافیت خرید  نفت بر خوردارند به زیر سئوال میبرند و از تمدید نکردن این مدت شش ماهه صحبت بمیان میآورند.

بقول معروف آیا  کشتیبان سیاستی دگر  برای خاور میانه در پیش  رو دارد، که  پایان دکترین شکست خورده اوباما را نوید، میدهد.

آیا تشکیل ناتوی عربی در منطقه شاخه ناتوی اتحادیه اروپا و  در آسیا  و خلیج  فارس است،و این ناتوی عربی است که متحمل مخارج جنگ علیه ایران میباشد، و رل اصلی بمباران  ایران بوسیله نیروهای ناتوی عربی با پشتیبانی لجستیکی ناتوی اروپا  عملیاتی میگردد.

محوریت  سیاست این نشست جهانی  در ورشو،  ایران است، آنهم  به بهانه دفاع  از بر قراری صلح در خاور میانه ، اما کیست  که  نداند ، صلحی در دستور کار دراز  مدت  سرمایه داری جهانی  نبوده و نیست.

آیا برگزاری نشست ورشو  دهن کجی به روسیه و چین نیست و آیا چین و روسیه هم  با بر گزاری این نشست و اهداف آن موافقند ، همچون توافق نشست گوادالف علیه حکومت دست نشانده شاه.

اعلام حضور نماینده هفتاد کشور جهان در نشست ورشو  حکایت از بر گزاری مهمانی برای صلح نیست بلکه در آن تدارک ورود به یک جنگ جهانی علیه ایران است، تصمیم  از پیش گرفته شده را به یک توافق جمعی  رسانده و آنرا بمرحله اجرا در میآورند، یعنی اعلام علنی جنگ علیه ایران.

پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در قبال ایران میگوید:

{باید از مرحله ی  “مهار” ایران به مرحله ی مقابله با آن وارد شویم}. و تاکید میکند  که  “باید از توسعه ی نفوذ ایران در منطقه جلو گیری کرد”.آیا اتخاذ  اینگونه مواضع  سریع و بی پروا وخطرناک دلیل یک سناریوی جنگی از پیش تعیین  شده  نیست، که  میخواهند در ورشو آنرا به تائید جهانیان، برسانند. 

آیا سیاستی که  اوباما در قبال ایران عمل کرد و خاور میانه  را  دو دستی  به  جمهوری اسلامی واگذار کرد و کشورهای عربی رابه خطر انداخت ، امروز دوری از این سیاست قبول شکست سیاستآمریکا دردوران اوباما درخاور میانه نیست، که قراراست این شکست با تصمیمات  اتخاذ شده در ورشو، جبران شود. 

جمهوری اسلامی ایران برایش عادی است که درامور داخلی دیگرکشورها دخالت نظامی   کند ، وزیر امور خارجه ایران برای فراراز واقعیت  وقیجانه اظهار میدارد که: ” دشمنی آمریکا با ایران جز دشمنی با مردم ایران  نیست”. و این  در حالیست که مردم ایران  در خیابانهای شهرهای مختلف شعار میدهند ” دروغ میگویند آمریکا دشمن ماست ، دشمن ما هم اینجاست”. البته بگذریم ااینکه این شعارهم درست نیست وخیانتهای آمریکا یکی همان که در ایران علیه حکومت ملی دکتر مصدق کودتا کرد.

دخالت کشورها دعوت شده به کنفرانس ورشو در ارتباط با ایران ، به معنی نفی بهره بر داری از امکانات نیروهای  بین المللی برای بیشتر زیز فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای هر چه بیشتر رعایت نمودن حقوق بشر  و حمایت از مطالبات و مبارزات مردم ایران ،نیست.  

دولت اسرائیل برای تجاوزنظامی وبمباران ایران دچارجنون ماجراجوئی وتب جنگی شده است. ناتانیاهو،نخست وزیر این کشور، بطورمرتب،ایران رابزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل قلمداد میکند وعلی رغم عدم وجود نشانه هائی در ارتباط با ساخت بمب اتمی توسط حکومت ایران ، برای بمباران مراکز هسته ای ایران، آشکارا طرح و برنامه تهیه می کند.

دولت مداران آمریکائی نیزاعلام می کنند، در صورت وقوع چنین جنگی با توجه به روابط استراتژیک غرب با اسرائیل و تعیین خط قرمزدست یابی به سلاح هسته ای برای ایران، اسرائیل را تنها نخواهند گذاشت.

اروپای صنعتی که درگیربحرانهای مالی وورشکستگی بانک ها، بیکاری، مشکلات تهیه مواد خام وبخصوص بحران انرژی… و رشد نازل اقتصادی است درتنگناهای سختی قرارگرفته است.عوامل سیاسی و تبلیغاتی کنسرن های نفتی و تسلیحاتی، راه نجات “اروپای متمدن” را مشارکت دربرافروختن آتش انسان کش جنگ درمنطقه ثروتمند و نفت خیز خاورمیانه و نزدیک همراه با آمریکا واسرائیل تبلیغ می کنند.

مبلغان جنگ باایران اما، پنهان میکنند که این جنگ دارای پیامدهای عمیق وگسترده سیاسی – اقتصادی جهانی است همراه با ویرانی زیرساخت صنعتی وتاسیسات هسته ای وموجب تلفات جانی بزرگی برای مردم بی پناه ایران خواهد شد وتاثیرات منفی عمیقی درروند دمکراتیزه شدن منطقه خاورمیانه خواهد  گذاشت و این همان چیزی است که سیاست گذاران جمهوری اسلامی با اتخاذ مواضع نسنجیده و ماجراجویانه خود شبیه شعار نابودی اسرائیل ، آنرا دنبال می کنند.

مردمان عراق- لیبی- سوریه وایران جنگ طلب نیستند و جنگ نمیخواهند وطرف دارصلح و هم زیستی با سایر ملت های جهان میباشند.اما دولت های این کشورها بودند وهستند که با اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه وتداوم حاکمیت استبدادی بهانه های کافی رابه دولت های جنگ طلب ومتجاوز میدهند وکشوررا درمعرض خطر جنگ و نابودی قرار می دهند.

ایرانیانی که درمقابل حمله نظامی به کشورشان سکوت میکنند شریک جرم جنگ طلبان و عواقب آن هستند و در کمپ غرب ومدافع منافع غرب در برابر منافع مردم ایران قرارمی گیرند.

برای نمونه تلفات “جنگ انسان دوستانه”و تحریم اقتصادی در عراق تنها جان بیش از نیم میلیون کودک را گرفت.

بی تردید برای ایرانیان صلح دوست وضد جنگ انسانیت فراتر از سیاست است.

خطر وقوع جنگ همزمان با اقدام دولت ایران دربستن روزنامه ها وزندانی کردن نویسندگان وسانسور وبی خبر گذاشتن مردم ازعواقب این جنگ است واین درحالیست که درکشوراسرائیل فضای مخالفت با جنگ رهبران آن کشور را تحت فشار قرار داده است.

ایرانیان برای جلو گیری ازکشتارمیلیونی هموطنانشان توسط بمب های اسرائیلی – آمریکائی یا انگلیسی و… باید  دست به کاراعتراض های گسترده وجهانی علیه تجاوز نظامی احتمالی شوند و با بر پائی گردهمائی ها و تظاهرات عمومی وپیوند با جنبش عظیم ضد جنگ دراروپا وآمریکا ونیز بخصوص دراعتراضات  خیابانی شهرهای کشور مشارکت کنند.همچنین با تجمع درمقابل دفاتر سازمان ملل متحد،اعتراض خود به تهدید های جنگی علیه ایران به افکارعمومی جهان نشان دهند.

باید ماشین کشتار جمعی را ازحرکت بازداشت واین مهم تنها توسط میلیونها ایرانی قابل انجام است. ما باید به دولت ها و افکارعمومی جهان یادآوری کنیم که تکلیف برچیدن جمهوری اسلامی ، تنها بعهده فرزندان ایران است.

ما یکبار دیگربه آن نیروها وافرادی که بانی اپوزیسیون وابسته وکارگزار بیگانه هستند و با پشتیبانی رسانه های دستگاه های تبلیغات غرب به خوش رقصی مشغولند،هشدار میدهیم که ملتی بی پناه درخطرنا بودی است.صحنه های کشتار وخرابی که درعراق ولیبی شاهدش بودیم ودر حال حاضر در سوریه در مقابل دیدگانمان است،اگر دست روی دست بگذاریم، فردا درشهرهای ایران شاهدش خواهیم بود.

اپوزیسیون ایران غرب گرا نیست ودر مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی که بانی خشونت و تجاوز به حقوق شهروندی است، ایستاده است. 

ما از همه آزادیخواهان و ایران دوستان و نیروهای مترقی ومستقل ایرانی میخواهیم که فرصت را از دست ندهیم و صفوف خود را ازوابسته گان جنگ طلب جدا کرده و جنبش ضد جنگ را با ایجاد کمیته های ضد جنگ در شهرهای مختلف با تمام قدرت سازمان دهی کنیم و علیه دخالت نیروهای بیگانه بپاخیزیم.

Bayat.a@freenet.de 

https://www.facebook.com/amin.bayat9

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.