همبستگی برای ایران: حشدالشعبی و طرح تجزیه ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سیزدهم: حشدالشعبی و طرح تجزیه ایران
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پاریس

این روزها رخداد های سیاسی که هیچکس انتظارش را نداشت در ایران روند شتابزده بخود گرفته است و تجزیه و تحلیل و چید مان آنها در کنار هم چندان ساده نیست.
گماردن جنایتکاری چون ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس قوه قضائیه و نزدیک شدن اوبه جایگاه جانشین رهبر، قرارداده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست نیروهای تروریستی واکنون ورود نیروهای عراقی ” حشدالشعبی” به ایران ، درست دربحبوحه بحران سیل، مسائلی نیستند که بتوان به سادگی از کنار آنها گذر، کرد.
عده ای از ایرانیان ورود نیروهای”حشدالشعبی “را جهت سرکوب خیزش های مردمی میدانند، اما من بر این باورم که ورود نیروهای شبه نظامی” حشدالشعبی”علاوه بر سرکوب مردم ایران در راستای اهداف دراز مدت تری دنبال میشوند.
طرح برنامه برنارد لوئیس برپایه تجزیه کشور ایران می تواند بنیان یک تحلیل منطقی از وضعیت موجود در ایران، باشد.
درحالتی که کشورما با وجود سیل دروضعیت زرد و نا بسامانی قرار دارد و از خیزش ها و تظاهراتهای خیابانی گسترده چون سابق کاسته شده است ، این ساده انگارانه است که به پنداریم نیروهای حشدالشعبی برای سرکوب خیزش های مردمی فقط وارد ایران شده اند ، بنا بر این مسئله فراتر از اینگونه ظواهر، میباشد.
بر پایه طرح برنارد لوئیس، خوزستان باید از ایران جدا شود ، تا دسترسی ایران به منابع استراتزیک نفت از میان، برود.
فراموش نکنیم که نیروهای “حشدالشعبی” در سال 2016 به وسیله مجلس عراق به رسمیت شناخته شده اند، بنا براین نیروهای حشدالشعبی نیروهایی وابسته به حکومت عراق وهمچنین وابسته به حکومت شیعه ایران میباشند،که در جهت برپائی امپراطوری شیعه در منطقه، هستند.
و با قرارگرفتن نام سپاه پاسداراانقلاب اسلامی درلیست گروهای تروریستی درارتش آمریکا، ایران در آستانه یک جنگ نظامی با ارتش ناتوی عربی به رهبری آمریکا و اسرائیل، قرار گرفته است.
نیروهای “حشدالشعبی” در بحبوحه این جنگ می توانند با اتحاد با اعراب در منطقه و اعراب داخلی، به سادگی زمینه تجزیه خوزستان را فراهم کنند،درحقیقت “حشدالشعبی” ها برای کمک به قبایل عرب خوزستان به ایران، کشانده شده اند.
دستگاهی که چنین طرح هوشمندانه ای را طراحی کرده است به خوبی میداند که ورود نیروهای تروریستی” حشداشعبی” تفاوت و اختلاف نظر مابین سپاه و ارتش را در پی خواهد داشت البته اگر ارتشیها از سرنوشت سران ارتش در روزهای اول انقلاب درس آموخته باشند، بنا بر این چنین طرحی می تواند در آستانه جنگ با آمریکا و شرکاء محلیش به ملتهب کردن هر چه بیشتر تضادها در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، دامن بزند.
در بحبویه ی یک جنگ تمام عیار با ناتوی عربی ، این نیروهای عربی مقیم خوزستان به سلاح سنگین نیزبسادگی دسترسی مییابند، که متاسفانه میتوانند نقش بسیار حساسی و تاثیر گذارتر در تجزیه ی ایران و جدائی خوزستان، ایفا کنند.
برای اینکه رضایت کردها بخاطرخوش خدمتیشان به سرمایه داری و امپریالیسم حاصل شود و پاسخی مثبت به آنها داده شود ودومین کشورشبیه و دست نشانده ی اسرائیل در منطقه بنا شود و تجزیه در چهار کشور(ایران-عراق-سوریه و ترکیه) صورت پذیرد ، و کشور کردستان یکپارچه تشکیل شود و به ازای این هدیه خوزستان را به شیعه های عراق بجای کردستان عراق خواهند حاتم بخشی کنند ودرترکیه به اردوغان ودر سوریه به اسد فرصت دو باره برای بقای حکومتشان داده خواهد شد که باقیمانده ی نیروهای مترقی ، ملی وآزادیخواه را سرکوب کنند، بنا براین و دراین میان بازنده اصلی ایرانیان میباشند که بهترین و ثروتمندترین منطقه نفت خیز و زیبا ترین مبارز ترین مردم استان کردستان ایران را از دست خواهیم، داد.
سپاه پاسداران برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی تاسیس شد و در مدت کوتاهی تبدیل به ارکان قدرت و سرکوب و ترور شد، و هنوز بعد از چهار دهه مهار آن بدست رهبری “ولایت فقیه” و بخشی از روحانیت طماع و مروج تروریسم و آدم کشی است.
سپاه در واقع دولتی موازی با دولت رسمی میباشد، سپاه تا بحال به کسی جوابگو نبوده ، قانون نمی شناسد ، و هر از گاهی پاسداری با بیان خرافاتی عوام فریبانه مردم را از “قیامت” و “دادگاه عدل الهی” و امثالهم می ترسانند، و عملا در کلیه امور با وقاحت تمام دخالت میکنند، کلیه تقلبات انتخاباتی توسط سپاه طراحی و عملی شده است.
فرمانده جدید سپاه پاسداران نیامده رجز خوانی کرده که در صورت رسیدن صادرات نفت ایران به صفر اقدام به بستن تنگه هرمز میکند و این درحالیست که آمریکا معافیت های تمدید های 8 کشوررا تمدید نکرد وحتی پاکستان ایران را متهم به تروریست بودن کرده است.

سئوالی که مطرح است اینکه فعالیتهای اقتصادی سپاه بعد از این چگونه رقم خواهد خورد ، این نهاد تروریستی -امنیتی و نظامی رقبائی هم در ایران دارد مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان امام، 15 خرداد و امثالهم و اغلب آنها در حوزه هایی مانند سپاه فعالیت دارند ، روحانیت مرتجع ازیک سو به اقتدار و قدرت سپاه برای حفظ بقای خود نیازمند است، و از دیگر سو از قدرت روز افزون سپاه در وحشت، حال که سپاه از جانب آمریکا در فهرست گروه تروریستی قرار گرفته و از 15 آوریل 2019 به اجرا در آمده است، بیشتر احساس خطر میکنند .
در خبرها بود که گروهی دیگر از نیروهای “حشدالشعبی” عراق وارد ایران شده اند،در واقع” حشدالشعبی” نسخه ی شیعه ی “داعش” میباشد، پرونده این گروه در عراق به آدم کشی و جنایت علیه نیروهای مردمی در عراق شناخته شده است. سازمان عفو بین الملل بارها جنایات این گروه تروریستی را محکوم کرده است. در واقع ایران تبدیل شد به مرکز تروریسم جهانی وجهان برای مهار این امرتصمیم خواهد گرفت ، چه ما موافق و چه مخالف باشیم، جهان تروریسم جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد.
به گمان من در آینده اگر جنگی در منطقه رخ دهد نیروهای” حشدالشعبی “با همدستی اعراب ناسیونالیست خوزستان متحد مانند الحواز واقدام به کشتار جمعی و یا نسل کشی علیه ایرانیان و پارس زبانان براه خواهند انداخت.
لازم به توضیح است که طرح برنارد لوئیس،مدت ها پیش درمحفل هایی مانند بیلدربرگ و کمیته سیصد کلید، خورده است.
تنها چیزی که میتواند جلوی طرح تجزیه ایران را بگیرد ، هوشیاری ملی و هوشیاری نیروهای ارتش و با حمایت مردم در برابر این طرح ،میباشد.
دماگوژی چیست؟
) که در زبان فارسی با معادل هایی همچون “عوامفریبی” یا Demagogue(دماگوژی
“مردم فریبی” بکار میرود ، معنا و مفهوم عمومی و مطلق فریفتن عوام با دروغ پردازی را ندارد، بلکه اصطلاحی است بر یک روش سیاسی و سلطه گری و تبلیغاتی خاص که آنرا “دماگوژیسم” می نا مند یا “مک کارتیسم” (بر گرفته از نام سناتور جوزف مک کارتی، دماگوگ مشهور آمریکایی در دهه های 1940 – 1950) که بر این باوربود، اکثریت مردم را توده هایی نا آگاه و فاقد قوه تشخیص و ادراک تشکیل میدهند که از لحاظ فرهنگی در سطح پائینی قرار دارند و به راحتی میتوانند بوسیله شیادانی مانند خمینی آنان را بدون نیاز به استدلال و اقامه دلیل ، و صرفا با اتکای به القائات رسانه ها و دستگاههای تبلیغاتی متنوع داخلی و خارجی، با شیوه های بسیار ساده و احساسی فریب داد و مردم ساده اندیش را دلخواه با خود همراه کند.
کاربرد مردم فریبی بطور خلاصه عبارت است از :
بهره گیری از حماقت و ترویج تجارب و شیوع خشونت، هم اکنون در ایران و کشورهای همسایه ای که زراد خانه های آنها آکنده از تسلیحات خریداری شده از قدرتهای استعماری و امپریالیستی انبار شده ، لازم است تا در فاصله های معین چرخه های مکرر تخریب و باز سازی، به بهانه های موهومی بجان همدیگر بیفتند و جنگ افزارهای خریداری شده را به قیمت جان و ثروت همدیگر به مصرف برسانند، کارخانه های صنعتی یکدیگر را نابود کنند و آنگاه با پرداخت هزینه هنگفت باز سازی کرده وبا خرید مجدد و مکرر سلاح و تاسیسات نظامی ، برای کمک به زیر بنای کشورهای استعماری روی بیاورند.کشور هائی که در آمد آنها از فروش تسلیحات و رونق اقتصادی حاصل از آن ، بسیار از در آمد کشورهای خاورمیانه از فروش نفت بیشتراست،یاری برسانند.
مشهور ترین و متداول ترین روش های عوامفریبان که بخصوص در جوامع عقب نگهداشته شده و در میان توده های سر خورده و تحقیر شده اجتماع بکار بسته میشود ، عبارتند از:
آخوند ها دارای شخصیتهای مضر وعوامفریب ، مردم فریب و شیادند ،همچنانکه درا نقلاب 57 توانستند با تکیه بر خرافات و سوء استفاده از افکار عقب نگهداشته جامعه و اعتماد مردم نسبت به دین ، مردم را بفریبند، و قادر شدند از سد آگاهان جامعه و مبارزین عبور کنند ، اما بد بختی جامعه این بود که تحصیل کرده گان و حتی سیاسیون بدام عوامفریبی دروغین آخوند ها گرفتار شدند مانند خائنینی چون ابراهیم یزدی، محسن سازگارا، اکبر کنجی و نهضت آزادی و ملی مذهبیها وامثالهم و نیروهای غیر مستقل و وابسته، بخیال دریافت وعده های دروغین اربابان کرملین نشین خود بدفاع از خرافات و عوامفریبی دامن زدند و حتی راهنمای بسلاح سنگین مجهز کردن سپاه بغایت مرتجع و مردم فریب ، گردیدند.
بوجود آوردن شرایط نزاع و تفرقه میان ساکنان مجاور همدیگرمانند جنگ داخلی در سوریه، حمله نظامی عراق به ایران و بوجود آوردن دولت داعش و کمک به منحرف کردن انقلاب 57 بنفع مرتجع ترین و جنگ افروز تریت جناح مذهبی شیعه ، با روش تقسیم توده های مردم به چند گروه قومی و زبانی یا دینی یا تاریخی و القای حس خوشایند افتخارات دروغین و غرور کذب و نژاد پرستی و خود بزرگ بینی میان هریک ازآنها و اقوام با تحقیر و نفرت پراکنی در گروها، احزاب ، تحریک احساسات جوامع رشد نیافته یا با سخنرانی های شورانگیز ، پخش موزیک ها وسرود های مهیج همانند انتشار نوار های خمینی و موزیک احساسی خمینی ای امام، درتجمعات،با بر افراشتن پرچم ها و انواع رفتارها و پروژه های احساسی و تحریک آمیز.

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat9
24.04.2019
Bernard Lewis
برنارد لوئیس طراح تجزیه کشور های خاور میانه ، 101 سال عمر کرد، یکی از امهمترین افراد دستگاه بوش پسر و پدر و رگان بود ، فردی اسرائیلی انگلیسی تبار، تبعه آمریکا و طراح تجزیه ایران و بالکانیزه کردن خاورمیانه بود.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.