فرهنگ و هنر

هشت مارس!

4 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=117669

لینک کوتاه

حسن حسام

آواز روشنت را

فردا کدام زنجره می خواند

با بال های بسته

                      منقاری شکسته

در ایران ِ قاریان ،

                  قمری جان !

برگیسوان پر شکنت

                       گُل نشانده اند؟

نه .

تاج خاری بر سرت می گذارند

با صلیب سرنوشتی عیسی وار،

                                 برشانه ات

به جرم ِ آواز ِبی هماوازت:

برابری

برابری

هشت مارس دوهزار و هجده پاریس

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما