تلویزیون رنگین کمان

“هاشم خواستار آموزگار مقاومت” و “آموزه های فرهنگ باستانی برای فردای بهتر”

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=119692

لینک کوتاه

سخن هفته با فرهنگ قاسمی: “هاشم خواستار آموزگار مقاومت” و “آموزه های فرهنگ باستانی برای فردای بهتر”
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۷ پاریس

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما