نه به جمهوری اسلامی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

گفتن نه به جمهوری اسلامی از  سوی خانواده ی پهلوی به آن می ماند که تیمی بازی را باخته باشد و بخواهد باخت خود را نپذیرید. چنین گفتاری خنده آور است و هیچ ساده لوحی آن را نمی پذیرد. نخستین کسی که دلیرانه و بی پروا؛ با منطقی خردمندانه  با جمهوری اسلامی مخالفت کرد و به آن  نه، گفت، دکتر مصطفی رحیمی بود. او در ۲۵ دیماه ۱۳۵۷ در نامه ی بلند بالایی در روزنامه ی آیندگان خطاب به روح الله خمینی آن شیاد خدعه گر نوشت: « چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ ». پس از  دکتر مصطفی رحیمی آن روشنگر بزرگ تاریخ ایران، هزاران هزار ایرانی میهن دوست جان خود را در  راه نه گفتن به جمهوری اسلامی از دست داده اند. هزاران هزار ایرانی خانه و شهر و دیار خود را رها کرده از جمهوری اسلامی گریخته اند. در نوامبر ۲۰۱۷ ما به همراه بیش از صدنفر با انتشار  نامه ی سرگشاده ای از ملت ایران خواستیم تا با امضاء آن نامه ی سرگشاده به جمهوری اسلامی نه بگویند.

در وب سایت تلویزیون رنگین کمان با نشانی؛ https://rangin-kaman.net/ به این کمپین بپیوندید.

این نه گفتن ها باید مانند کمپین یک میلیون امضاء زنان، در جایی فراهم آید و ثبت شود تا رفراندوم نه به جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند. لینک آن نامه ی سرگشاده ی نوامبر ۲۰۱۷ در پتیشن اُرگ در اینجا هست و می تواند ادامه یابد و مهر ابطال به جمهوری اسلامی بزند:

https://www.change.org/p/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?redirect=false

نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانی

این نامه با 111 امضای نخستین انتشار پیدا میکند، با گذاردن امضای خود در زیر آن، به رژیم جمهوری اسلامی نه بگوئید.

حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!

به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی و برای آن که ایران دچار سرنوشتی چون کشور سوریه، لیبی و دیگر کشورهایی که آتش جنگ و برادر کشی در آن ها شعله ور است نشود، در نهایت صلح و آرامش و با نیت انسان دوستی و وطن خواهی، ما امضاء کنندگان این نامه ی سرگشاده خواهان الغاء کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و بر قراری یک جمهوری مبتنی بر استقلال، دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و جدایی دین، مذهب و مرام از دولت هستیم.

 

بنیان گذران جمهوریخواهان سوسیال دموکرت و لائیک ایران ( همسازی ملی )

مطالب مرتبط با این موضوع :

6 پاسخ

 1. گفتن نه به جمهوری اسلامی از سوی خانواده ی پهلوی به آن می ماند که تیمی بازی را باخته باشد و بخواهد باخت خود را نپذیرید

  متاسفانه باید بگویم که این جمله ی شما از سر بیخبری و حتا لج بازی ست. بنا براین شاید از بی خردی هم بیاید. من البته از آنجا که از خانواده طرفداری از آن نامه آقای مصطفی رحیمی آن مرد راستین هستم و هم از خانواده ی قربانیان بیشمار این حکومت ضد بشری باید بگویم که البته برای مصطفی رحیمی بسیار احترام دارم اما حتما اگر دکتر مصطفی رحیمی امروز زنده می بود و دقمرگ نشده بود برای رضا پهلوی کف می زد. من با همه ی احترامی که برای سایت شما دارم و البته تا کنون فقط مطالبتان را خوانده ام و به دیگران توصیه کرده ام و خصوصا از بی پرده گی نظرات نوشته شده توسط هممیهنان و درج آن در سایتتان آموخته ام و لذت برده ام و هرگز دست به کیبرد برای نظر نوشتن نبرده در اینجا با صدای بلند عرض می کنم و می نویسم که: آقایان و ندرتا خانمها اگر فکر می کنید که:
  « چنین گفتاری خنده آور است و هیچ ساده لوحی آن را نمی پذیرد»
  یا بسیار پرت هستید یا شاید هم چون رضا پهلوی از شما برای جمهوریخواه شدنش نپرسیده و اجازه نگرفته حسادت کرده اید! چرا که ما چندین استاد دانشگاه هستیم که در ایران ما را به نام «استادان پرنده» می شناسند… یازده استاد دانشگاه و همفکر و اتفاقا شدیدا جمهوریخواه که به سرتا سر ایران رفت و آمد می کنیم. هر یازده نفر ما که با مردم ایران تقریبا در سراسر ایران ارتباط داریم بسیار از جمهوریخواه شدن رضا پهلوی استقبال کرده اند…
  اصلا نوعی خشم بی اساس در نوشته شما هست. چرا که اصلا مسئله «خانواده پهلوی» نیست این رضا پهلوی ست که بعد از سالها غور و تامل و خردورزی اعلام کرده جمهوریخواه است و شما حتا از نام بردن او هم امتناع کرده اید. اصلا بفرمائید ایرادتان بر رضا پهلوی چیست! امروز مگر پدر سالم و پدربزرگ در حال مرگ من و امثال آنها و من و شما چه کسی در ایران آقای مصطفی رحیمی را می شناسد!؟ اتفاقا رضا پهلوی با نضج و پختگی به همان رسیده که جامعه ایران و سخن رحیمی هم!
  رضا پهلوی امروز نامش در سرتاسر ایران پخش است. شما مطمئن باشید که امروز هر کدام از شماها هر کدام از اصلاحطلبان حکومت ضد بشری هر کدام از جمهوریخواهان که مورد احترام بنده هم هستند در ایران کاندیدای ریاست جمهوری ایران بشوند و رضا پهلوی هم در میانشان باشد در همان دور نخست بیش از 80% رای خواهد آورد. اینرا مطمئنا میدانید اما من واقعا در حیرتم که چرا اینگونه همین طور بیمهار به ۲۸ مرداد چسبیده اید. آقایان باور کنید زمانه دگر شده! رضا پهلوی در ۲۸ مرداد حتا نطفه اش هم بسته نشده بوده، دستش به خون هیچ کس آلوده نیست. امروز هر آقازاده ای هر آقائی هر ملائی هر مداحی هر وکیل مجلس حکومتی هر…و دهها و صدها برابر شاه و رضا پهلوی از ایران پول خارج کرده اند. امروز کاخهای شاه در برابر کاخهای ملایان و عمارتهای اینان در ایران و در غربی که هر صبح و شام «مرگ بر» ش می گویند همانند خانه های سازمانی ست. آقایان من دوستدار شماها هستم به خود آئید رضا پهلوی بعد از آن نوجوانی وسوگند الکی و آبکیش امروز دستش را به سوی ما جمهوریخواهان دراز کرده دستش را بفشاریم، به او خوشامد بگوئیم. واقعیتها را قربانی جزم اندیشی و حسادت و کوتاه بینی نکنیم، همچنین خودمان را در شغل اپوزیسیونی پیر و فرسوده خفه هم نکنیم.
  زنده باد ایران و مرگ بر اسلام و حکومتش

 2. اگر آنچنان که بر نقشه ی ایران نوشته اید بخوانیم می شود:
  حاکمیت از حمایت کمپین ملی مردمی ایران. البته خب این یک آرم است! اما نوشته تان هم درست همانند عنوانتان است. من با نوشته این استاد دانشگاه موافقم. شما بفرمائید مشکلتان نه با شاهزاده که با رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی جمهورذیخواه چیست. اگر انسانها قابل تغییر نیستند اصلا چرا شما برای ایرانیانی که ۴۰ سال پیش بیش از ۹۰ در صد اسلام پرست بودند می نویسید. اصلا چرا معتقدید که مصطفی رحیمی کارش اثر داشته. واقعا آقایان ببندید دکانتان را. حیف از این بابا استا دانشگاه و حیف از من وقتمان را صرف شما می کنیم. شما بفرمائید بالاغیرتا چند نفر غیر از خودیهایتان سایتتان را می خوانند. آقایان دست از کینه ورزی بردارید. اینقدر عصبی و عقده ای ننویسید. برای چه رضا پهلوی حق ندارد جمهوریخواه بشود و باشد!؟ امروز سرتاسر ایران نامش را با احترام می برند. من البته نمی دانمک این بابا استاد دانشگاه ۸۰ در صد را از کجا آورده ولی واقعا طرفدارن رضا پهلوی بیشمارترند از این حرفها. یعنی امروز هم پادشاهی خواهان و هم جمهوریخواهان به او دل بسته اند.
  بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید

 3. نه به جمهوری اسلامی !
  من هنگامی که این عنوان شما را دیدم فکر کردم سرانجام به این جنبش پیوسته اید! اما نه همچنان با فرهنگ قاسمی و جمشید اسدی همسفرید! ای بابا. به قول قزوینی بیدار شوید. وقتی یک قزوینی بهتان هشدار میدهد توجه کنید !

 4. شماها اگر حتا سیاستمدار خوبی بودید حتما دست رضا پهلوی را می فشردید. چرا که او با متانت و پرهیز دستش را به سوی شما جمهوریخواهان دراز کرده. لظفا بر وید سخنانش را در VOA گوش کنید و ببینید. من به عنوان جمهوریخواه به شما پیشنهاد می کنم تا دیر نشده با او به یک ائتلاف برسید. من چندین ویدیوی او را دیدم واقعا صادق به نظر می رسد. آنچه را در مورد ایران می گوید راست است ساده و بی تکلف است. من تا دیدم که شما تیتر زده اید ـ نه به جمهوری اسلامی ـ خوشحال شدم. ولی وقتی مطلبتان را خواندم دیدم که عجب ! همان است که در آن فیلم دیده بودم. شماها مدعی هستید که از ازل به حکومت اسلامی نه گفته اید! گوئی مثلا محمدرضا شاه و رضا پهلوی به حکومت اسلامی آری گفته اند.خیر، من فکر می کنم اپوزیسیون برانداز واقعا دارد یک اشتباه تاریخی می کند! یعنی هر کسی نمی خواهد دیگری را تحمل کند. در صورتیکه باید دو موضوع مد نظر باشد. باید ضدیت با نظام اسلامی از هر نوعش مد نظر باشد و تمامیت ارضی ایران بدون کوچکترین اغماض و هم سازمان مخوف و فرقه ای مجاهدین به کنار باشد برای بقیه ی اپوزیسیون باید یک ائتلاف نیرومند به وجود آید. رضا پهلوی هم باید به طرفدارنش یادآوری کند که ادب و نزالکت دموکراتیک را رعایت کنند و اعلام کند که هر کس دست به قلم پرخاش می برد و لب به دشنام می گشاید و دیگران را تخطئه می کند از طرفداران او نیست. آن وقت بسیاری مواضع روشن خواهد شد. چرا که بعضی تفرقه اندازی ها را رژیم ضد بشری اسلامی به راه می اندازد. من فکر می کنم که با مراجعه به محتوای این سایت حتما باید پاسخی به دست دراز شده ی رضا پهلوی به جمهوریخواهان داده شود. آگر به این پیج نگاه کنیم می بینیم که نظرات مفیدی وجود دارد. یعنی هم میتوانید ویدیوی رضا پهلوی را ببینید و هم نظراتی را برای زدودن ابهام در سخنان او ببینید.
  https://news.gooya.com/2021/04/post-50802.php
  در هر حال من فکر می کنم که تلویزیون رنگین کمان شما هم می تواند رضا پهلوی را بر ای گفتگو دعوت کند. یا دست کم چند نفر را دعوت کند تا واقعا بدون حب و بغض سخنان پهلوی را مورد نقد و بررسی قرار دهند. دوستی توانسته بود ویدوئی از شما را ضبط کند و ما در یک شهرک در حومه تهران از کلید یو اس بی دیدیم. واقعا من از سر سختی بیجای آقای فرهنگ قاسمی و آقای هوشنگ اسدی که هز دو را دوستان برایم ملی و انتالکتوال معرفی کردند تعجب کردیم. باید به درستی و رو راستی بگویم که من در صداقت آنها شک داشته و دارم. چرا که اصلا بحثشان از منطق خارج می شود. قیاسی درش نیست. اصلا معلوم نیست که چگونه ممکن است که هم ضد حکومت اسلامی باشند و هم ضد +نه به جمهوری اسلامی ! اگر کسی پاسخی دارد بدهد. برای ما آن فیلم و آن موضع نامفهوم و بی منطق بود. و این نوشته هم در راستای همان فیلم است!

 5. مقاله ی بسیار مسخره ایست. از همان جمله ی نخستتان مسخره است تا جمله ی آخر. اصلا ذره ای صداقت درش نیست. همان بهتر این مقاله و مقاله هائی از این دست اصلا در این سایت نباشد!

 6. اقایان شماها چه را می خواهید و چه را نمی خواهید!؟ واقعا این نوشته ی شما شرمآر است< گوئی پیرید و سترونید و اخته. و در سرتان گرمای ۲۹ مرداد است! دوستان ما در فردای ۲۸ مرداد نیستیم. این را بفهمید! دستتان را به سوی دیگران دراز کنید ولی پیش از آن ان را و انها را بشوئید ! مرگ بر اسلامی که درو.ن شما مدعیان نامسلمانی ست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.